:: ECONOMY :: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ :: ECONOMY :: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
:: ECONOMY :: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 38  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 
26.04.2011 11:53
Автор: Буряк Вікторія Олександрівна, студентка Кіровоградського національного технічного університету
[Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі]
Сучасна система оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні має ряд суттєвих недоліків: слабка соціальна спрямованість податку на доходи громадян, надмірність податкового тягаря, що є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту та частини податкових надходжень до бюджету [2, с. 186]. З метою подолання вищенаведених недоліків було розроблено Податковий кодекс України, який набрав чинності 2 грудня 2010 року [1]. Даний законодавчий документ містить багато нововведень, саме тому нині вся увага уряду, науковців, підприємців та пересічних громадян України спрямована на його вивчення та аналіз.
Проаналізувавши зміст прийнятого Податкового кодексу, можна відмітити таке позитивне зрушення податкової системи як скорочення кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були закріплені Законом України «Про систему оподаткування», Податковим кодексом запроваджено відповідно 18 та 5 платежів, перелік яких істотно відрізняється від того, що існував раніше. Перш за все це викликано тим, що деякі податки тепер просто не справлятимуться. Прикладом таких платежів є комунальний податок і податок на рекламу, ринковий збір, збір за право використання місцевої символіки та збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: за періоди після 01.01.2011 р. їх сплачувати не потрібно.
Іншу частину обов’язкових платежів просто перейменовано. У деяких випадках зміна назви має істотне значення внаслідок зміни порядку сплати податку (наприклад, податок з власників транспортних засобів замінено збором за першу реєстрацію транспортного засобу; нова назва цього платежу говорить сама за себе). У інших випадках – нагадує формальне перейменування податку, що принципово не змінює його суті (наприклад, плату за торгові патенти названо збором за здійснення деяких видів підприємницької діяльності).
До 2015 року буде скасовано ще один державний та два місцевих збори, таким чином кількість державних місцевих платежів складе 17 та 3 відповідно.
Наступним позитивним моментом Податкового кодексу є те, що за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 р. штрафи застосовуватимуться у символічному розмірі – 1 грн.
Позитивним напрямком податкової реформи стало зменшення ставки податку на прибуток з 2011 року із 25 до 19%, потім адекватно з 2014 року до 18%, а потім до 17%. Податок на додану вартість з 2014 року знизиться із 20 до 17%. Проте в той же час, одночасне зниження ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) призведе до падіння доходів державного бюджету. У Податковому кодексі не обумовлено компенсаційні джерела, які дозволили б покрити втрату доходів.
За даними дослідження Paying Taxes 2010, середньостатистичне українське підприємство протягом року сплачувало 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі (183 місце). Для порівняння, у Росії кількість платежів складає – 11, Польщі – 40, Чехії – 12, США – 10, Франції – 7 [3]. Це свідчить про надмірну складність та громіздкість податкового законодавства нашої держави, що в свою чергу ускладнює ведення бізнесу, про що свідчить 145 з 183 місць у всесвітньому рейтингу легкості ведення бізнесу. Також функціонування надто високих податкових ставок у поєднанні з несприятливими економічними процесами спонукають до переходу легально діючих суб’єктів господарювання у тіньовий сектор. Ці процеси зумовлюють зменшення кількості податкових надходжень та інші негативні тенденції.
Негативним аспектом Податкового кодексу є те, що ним створені несприятливі умови для малого бізнесу. У частини населення складається враження, що на сьогодні вирішили ліквідувати дрібний бізнес. Згідно з цим кодексом, з 2016 року підприємців-фізичних осіб уже не має бути, бо навіть самого визначення не буде існувати у Податковому кодексі.
Малий та середній бізнес у країнах ЄС становлять основу соціально-економічного розвитку. В ЄС знаходиться більше ніж 20 млн. підприємств малого та середнього бізнесу, що дають більше половини загального обороту та доданої вартості, а кількість зайнятого населення на цих підприємствах сягає 70%. В Україні ж на противагу стимулюванню розвитку малого та середнього бізнесу, держава ускладнює його діяльність та спонукає виникненню ситуації, коли вони не функціонують, а просто таки «виживають».
Негативним аспектом Податкового кодексу є також те, що спрощена податкова система та фіксований сільськогосподарський податок обмежені цілим переліком заборон, зокрема, спрощеною системою оподаткування забороняється користуватись 20 категоріям підприємств.
Отже, Податковий кодекс є кроком на шляху до створення більш досконалої системи оподаткування. Він має ряд переваг: зменшення кількості податків, зниження певних податкових ставок, символічну плату за порушення Податкового кодексу у першому півріччі тощо. Проте не зважаючи на ці переваги, даний законодавчий документ має низку серйозних недоліків: негативні умови оподаткування для середнього та особливо малого бізнесу, обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною системою оподаткування тощо. Таким чином, навіть ці окремі зауваження щодо Податкового кодексу свідчать про необхідність його вдосконалення.

Список використаної літератури:
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями від 01 січня 2011 року.
2. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні / О.В. Шкарупа, А.В. Романченко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 185-191.
3. Вахновська Н.А. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України / Н.А.  Вахновська // Економічний форум. – 2011. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_1/23.pdf.

e-mail: VikTORIya06.08@yandex.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
28.04.2011 14:01
ПЕРЕГЛЯД ПРІОРИТЕТУ ПРИНЦИПІВ І ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
28.04.2011 11:28
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
28.04.2011 10:59
СКОРОЧЕННЯ БІДНОСТІ ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
27.04.2011 00:27
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
22.04.2011 20:40
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
22.04.2011 13:27
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
21.04.2011 20:54
ЗМІСТ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
21.04.2011 20:44
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ
21.04.2011 20:32
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
20.04.2011 15:05
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.187 сек. / Mysql: 605 (0.146 сек.)