:: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ :: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
:: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФУНКЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

 
22.02.2011 20:25
Автор: Луцевич Анна Валеріївна, студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили
[Менеджмент. Маркетинг]
В сучасних умовах планування стратегічного розвитку є вирішальним для будь-якого підприємства, що здійснює виробничо-комерційну діяльність. Заміна технології виробництва, вихід на нові ринки, зміна обсягів випуску продукції, організація нового підприємства ґрунтуються на стратегії залучення, розподілу, перерозподілу та інвестування фінансових ресурсів. За таких умов провідна роль має належати прийняттю та реалізації стратегічних рішень, що вимагає від апарату управління більш виважених і перспективних дій.
Основним завданням у процесі прийняття будь-якого управлінського рішення, а тим більш стратегічного, полягає у виборі однієї з багатьох альтернатив. При цьому, у довгостроковій перспективі такі можливі альтернативи, або ж сценарії розвитку підприємства, матимуть назву стратегій. Під час обрання однієї з них матимуть прояв основні функції апарату управління, що реалізуються на таких етапах:
-Мотивація прийняття певного рішення має відображати потребу організації, що пов’язана з її економічною діяльністю. Наприклад, необхідність збільшити прибуток, завоювати ринковий сектор, розробити нову лінію продукції та ін. Чітке визначення мотивації дозволить конкретно обрати дії для досягнення мети;
-Стратегічний аналіз передбачає ретельний аналіз зовнішніх та внутрішніх умов функціонування організації. Відповідно до результатів аналізу має бути надана оцінка діяльності фірми, сформована її місія, стратегічна ціль і розроблені концептуальні основи стратегії;
-Прийняття стратегічного рішення базується на інформації стратегічного аналізу, врахуванні економічної кон’юнктури, оцінці ризику, стратегічному контролінгу. Рішення приймаються згідно з обраною стратегічною ціллю і концептуальним основам стратегії. На даному етапі розробляються організаційно-методологічні основи стратегічного планування, організація керування і контролю;
-Стратегічне планування діяльності організації (наприклад, перерозподіл ресурсів, адаптація компанії до зовнішнього середовища, внутрішня організація та ін.) є наступним після затвердження місії, цілі та стратегії. Апарат управління обирає найбільш ефективні рішення, які максимально задовольнять потреби цієї організації за мінімального рівня ризику;
-Стратегічна організація передбачає проектування організаційної структури управління, організаційної культури, досягнення цілі стратегії і подальшого функціонування організації, забезпечення систем адміністративної підтримки;
-Стратегічний контроль здійснюється завдяки системі стратегічного контролінгу, яка дозволяє відстежувати рух організації до її стратегічної цілі.
Таким чином, до основних функцій апарату управління належить розробка, прийняття та реалізація стратегічних рішень керованої організації. Успіх такої організації, її імідж та ринкові позиції, як і досягнення поставлених цілей найбільшою мірою залежить від ефективності організації управлінської роботи на окреслених вище етапах, яку досить складно через те, що суб'єкти ринкового господарювання діють в умовах невизначеності та ризику.

Список використаної літератури:
1.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Фатхутдинов Р.А. ; 7-е издание.– М: Издательство «Дело»: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2005. – 448с.
2.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений / Колпаков В.М.: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.
3.Василенко В. А., Ткаченко Т .І. Стратегічне управління підприємством. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенка В. О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.

e-mail: zzzann0131zzz@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СПЕЦІФІКА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВІТКОМ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
24.02.2011 23:36
АКТУАЛЬНІСТЬ ІРО ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
23.02.2011 23:10
ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
23.02.2011 13:09
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
23.02.2011 11:16
БРЕНД – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22.02.2011 10:47
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
22.02.2011 10:31
ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
21.02.2011 18:17
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
21.02.2011 12:30
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТИМУЛИ І МОТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
09.02.2011 15:46
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ СТРУКТУРИ
05.02.2011 17:19
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.181 сек. / Mysql: 1338 (0.139 сек.)