:: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ  ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ :: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ  ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
:: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ  ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

 
21.02.2011 18:17
Автор: Волошин Володимир Степанович, викладач Рівненського інституту слов’янознавства КСУ, Меремінський Михайло Артурович, кандидат технічних наук, доцент Рівненського інституту слов’янознавства КСУ
[Менеджмент. Маркетинг]
Суть методів економічного прогнозування полягають в аналізі та передбачені майбутнього стану підприємства з урахуванням факторів впливу. У свою чергу методи прогнозування ринкових параметрів можна умовно поділити на три основних групи:
•Методи економіко-математичного моделювання – засновані на поєднанні двох складових: із однієї сторони –  на основі економічних знань розробляються цілі та завдання проведення дослідження, а з іншої – модель реалізується за допомогою математичних функцій та алгоритмів. Головною особливістю даного моделювання є те, що динаміка розвитку будь-яких соціально-економічних процесів розглядається як трендове обов’язкове продовження на майбутні періоди.  Зрозуміло, що при екстраполяції динаміки розвитку ринкових параметрів потрібно враховувати не лише минулі тенденції розвитку, а й взяти до уваги нові умови й фактори, які не були характерні для минулого, але можуть з’явитися в майбутньому. Тому дана група методів може використовуватися або на машинобудівних підприємствах зі стабільними закономірностями розвитку, або прогнозувати на короткострокові періоди терміном до одного року.
•Нормативні методи – засновані на використанні показників рекомендованого рівня споживання матеріальних ресурсів і застосовується для середньострокового та довгострокового прогнозування ринкових параметрів. Це основний метод виробничого обліку, який сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, дієвого контролю за рівнем витрат виробництва, що дає можливість використовувати дані обліку для виявлення резервів зниження собівартості продукції та оперативного виробництва. У процесі прогнозування для машинобудівної галузі складність полягає в розробці самих нормативних показників. Так, наприклад, рівні споживання можуть розроблятися на основі опитування представницьких груп споживачів. Нормативні методи досить вдало підходять для тих підприємств машинобудівної галузі, які характеризуються серійним виробництвом складної продукції із великою кількістю деталей та вузлів. 
•Методи експертних оцінок – це комплекс методів та процедур, пов’язаних із діяльністю експертів по обробці інформації необхідної для аналізу та прийняття рішень. У процесі прогнозування ринкових параметрів завдання полягає у з’ясуванні думки фахівців  ринку, промисловості або покупців про ті або інші товари та на основі цього виявлення тенденції розвитку попиту на продукцію підприємства. Використання методу експертних оцінок дозволяє здійснити розрахунки обсягів і структури попиту, потреб у товарах по широкому колу позицій асортиментів в умовах, коли інші методи не можуть бути застосовані через відсутність необхідної інформації. Для машинобудівних підприємств даний метод може бути використаний під час впровадження новітніх розробок для зменшення майбутньої невизначеності ринку.
На практиці прогнози динаміки ринкових параметрів будують, як правило, за кількома сценаріями: базовим, песимістичним (параметри ринку змінюються в несприятливому напрямі) та оптимістичним (параметри ринку змінюються сприятливіше, ніж очікувалося). Це дозволяє врахувати можливі наслідки від прийняття рішення на основі прогнозу та вразі потреби здійснити оперативне коригування діяльності підприємства.

Список використаної літератури:
1.Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 1424 с.
2.Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова.  – М.: ИНФРА-М, 1997. – 416 с.

e-mail: vvcrv@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СПЕЦІФІКА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВІТКОМ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
24.02.2011 23:36
АКТУАЛЬНІСТЬ ІРО ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
23.02.2011 23:10
ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
23.02.2011 13:09
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
23.02.2011 11:16
ФУНКЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
22.02.2011 20:25
БРЕНД – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22.02.2011 10:47
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
22.02.2011 10:31
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
21.02.2011 12:30
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТИМУЛИ І МОТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
09.02.2011 15:46
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ СТРУКТУРИ
05.02.2011 17:19
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.214 сек. / Mysql: 763 (0.183 сек.)