:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 70  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
08.12.2010 17:56
Автор: Гречак Ольга Георгіївна, студенкта Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]

Грошовий обіг відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу, споживання, а тому має свої специфічні важелі впливу на хід та результати виробничо-господарської діяльності підприємства.
У процесі кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові потоки [1]. Загалом, грошовий потік, це по-перше, сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів у ході фінансово(господарської діяльності. По-друге, це вимірник здатності підприємства покривати свої витрати, погашати зобов’язання своїми ресурсами та ефективно розміщувати кошти для їхнього примноження [2].
З точки зору управління, грошові кошти – це мобільний актив, що швидко
змінюється, тому планові показники навіть на невеликий період часу можуть зовсім не відповідати реальному стану справ [4].
Планування  грошових потоків – важливий етап управління фінансовою
діяльністю підприємств, головна мета якого – забезпечення ритмічності й синхронності грошових потоків, а в цілому досягнення фінансової рівноваги підприємства.
Ефективність управління грошовими потоками визначається впливом цього процесу на платоспроможність підприємства, швидкість обороту оборотного капіталу, обсяги залучених коштів та кредиторську заборгованість, а в кінцевому результаті на рентабельність підприємства та його конкурентні позиції.
Шляхом ефективного впровадження системи планування й управління досягається раціональне використання грошових потоків: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність забезпечуються необхідними грошовими ресурсами [5].
Оперативне управління грошовими потоками дозволяє контролювати поточну платоспроможність підприємства, приймати оперативні рішення з управління коштами і пояснювати розбіжність між фінансовим результатом і зміною коштів.
Більш ефективне управління грошовими потоками підвищує ступінь фінансової і виробничої гнучкості компанії, тому що призводить до:
-поліпшення оперативного управління, особливо з погляду збалансованості надходжень і витрат коштів;
-зростання продажу й оптимізації витрат за рахунок великих можливостей маневрування ресурсами підприємства;
-поліпшення управління борговими зобов’язаннями;
-підвищення ліквідності підприємства;
-можливості вивільнення коштів для інвестування в «зони зростання» при відносно невеликих витратах («ефект важеля»);
-поліпшення умов переговорів із кредиторами і постачальниками;
-більшої ймовірності одержання кредитів або інвестицій від потенційний закордонних партнерів;
-більшої кількості альтернатив фінансової реструктуризації;
-можливості швидкого реагування на зміни в ринковій середовищі [3].
Слід відмітити, що з метою підвищення ефективності управління грошовими потоками вітчизняних підприємств необхідно визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації для формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємств та удосконалити методику аналізу грошових потоків, що повинна здійснюватися, виходячи з реального фінансового стану підприємств.
Отже, враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що управління грошовими потоками – це дуже складна і трудомістка робота кожного керівника підприємства, бо йому щодня необхідно приймати безліч  рішень щодо розподілу і використання грошових коштів, а також ефективно направляти грошові потоки, що в свою чергу дозволяє спрямовувати діяльність підприємства на досягнення фінансової стійкості та платоспроможності.


Список використаної літератури:
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 4 «Грошові кошти», затвер джені наказами Міністерства фінансів України.
2. Губачова О. М. Деякі аспекти управління рухом грошових коштів та їх вплив на фінансовий стан підприємства. // Економіка і регіон. – № 2 (5). – ПолтНТУ. –2005.
3. Гужавіна І.В. Удосконалення фінансового планування на підприємстві. //Економіка і управління. – № 2. - 2009. С. 78-80.
4. Ігоніна К.А. Теоретичні аспекти планування грошових потоків підприємств. // Актуальні проблеми економіки.  № 5 (35). - 2004.
5. Корягин М. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні // Бухгалтерський облік і аудит: Навчально-практичний журнал. –№ 2. – 2006. – С. 27 -30.


e-mail: grechak@rambler.ru

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСВІД США ЩОДО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ
30.11.2010 20:22
РИЗИКИ В СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАСОБИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
19.11.2010 13:11
ЕМІСІЯ КОНВЕРТОВАНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
09.12.2010 10:12
СТАН СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
08.12.2010 18:40
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ
08.12.2010 17:46
ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
07.12.2010 21:43
ВАРТІСТЬ ЖИТЛА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ
07.12.2010 20:48
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
07.12.2010 19:28
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
07.12.2010 15:24
ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
07.12.2010 00:06
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.143 сек. / Mysql: 594 (0.105 сек.)