:: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 
07.12.2010 21:43
Автор: Беженар Ольга Сергіївна, студентка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]

На фінансовий стан, платоспроможність, фінансові результати діяльності підприємства впливає механізм сплати всіх податків. Особливої уваги потребує дія податку на додану вартість, адже його платниками є суб’єкти підприємництва у виробничій і торгівельній діяльності, сфері послуг. Оскільки непрямі податки є ціноутворюючими елементами, то збільшення цін на суму цих податків може призвести до зниження попиту, тому що, наприклад ПДВ, який сплачує підприємство, прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та обернено пропорційній еластичності пропозиції [2].
 Особливість ПДВ полягає в тому, що він сплачується суб’єктами підприємництва як платниками цього податку відповідно до законодавства не лише до бюджету, а й під час їхньої господарської  діяльності: при оплаті придбаних матеріальних цінностей, основних засобів, нематеріальних активів, отриманих послуг, виконаних робіт, у ціну яких включений ПДВ. Для суб’єкта підприємництва це додаткові витрати, котрі він має здійснити, та які становлять 16,67% або шосту частину від ціни придбання, включаючи ПДВ. Облік цих витрат ведеться самостійно. Свого часу вони дістали назву «вхідний податок на додану вартість»[1].
Формування вхідного ПДВ та його відшкодування через механізм виникнення й погашення податкового кредиту свідчить про істотний негативний вплив сплати такого ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва, пов'язаний зі значною за обсягом імобілізацією оборотних коштів та інвестиційних ресурсів, а також її великими термінами. Такий вплив відповідно позначається на платоспроможності, фінансовому стані суб’єктів підприємництва. У тім, негативний вплив встановленого порядку сплати й відшкодування вхідного ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва пов'язаний не тільки з імобілізацією оборотного капіталу та інвестиційних ресурсів, а й із тим, що його сума, сплачена в ціні придбання товарів, основних засобів, необоротних матеріальних активів, не включаються до складу податкового кредиту,  отже і не відшкодовуються. Це відбувається в разі, якщо: 1) сума ПДВ сплачена у зв’язку із придбанням товарів, основних засобів і нематеріальних активів, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування та звільнених від оподаткування, або не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника ПДВ; 2) сума сплаченого (нарахованого) ПДВ не підтверджена податковими накладними чи митними деклараціями.
Не відшкодована сума вхідного ПДВ зараховується до поточних витрат, пов’язаних із виробництвом  товарів (робіт, послуг), супроводжується зростанням їх собівартості. Це може призвести до зменшення прибутку від операційної діяльності або зростання ціни реалізації відповідних товарів (робіт, послуг). При зарахуванні вхідного ПДВ до собівартості товарів (робіт, послуг) теж відбувається імобілізація коштів, котра триватиме від використання коштів на сплату вхідного ПДВ до реальної реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), до собівартості яких було зараховано вхідний ПДВ.
Отже, в загальному можна зробити висновок, що  ПДВ стримує розвиток суб’єктів підприємництва. Цей податок включається у ціну реалізації товару, а підвищення ціни зменшує попит на відповідний товар, а отже і зменшуються прибутки суб’єкта підприємництва.


Список використаної літератури:
1.  Марченко О. «Вплив ПДВ на динаміку інноваційних процесів» //Економіст. – 2009.- №3.- С.52-54
2. Ярова Н. В. Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств /Н. В. Ярова// Актуальні проблеми економіки – 2009. – № 5(95) 9. – С. 230-236.


e-mail: olusik1206@gmail.com

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСВІД США ЩОДО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ
30.11.2010 20:22
РИЗИКИ В СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАСОБИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
19.11.2010 13:11
ЕМІСІЯ КОНВЕРТОВАНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
09.12.2010 10:12
СТАН СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
08.12.2010 18:40
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.12.2010 17:56
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ
08.12.2010 17:46
ВАРТІСТЬ ЖИТЛА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ
07.12.2010 20:48
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
07.12.2010 19:28
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
07.12.2010 15:24
ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
07.12.2010 00:06
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.197 сек. / Mysql: 763 (0.168 сек.)