:: ECONOMY :: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 
06.12.2010 19:47
Автор: Гойняк Оксана Романівна, студентка спеціальності «Фінанси» Львівського національного університету ім. Івана Франка
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]


Сучасна економічна ситуація в Україні передбачає здійснення підприємствами комплексу заходів для підтримки конкурентоспроможності, завоювання стабільних позицій у певному сегменті ринку і довіри інвесторів та споживачів.
Одним із ефективних інструментів контролю за здійсненням і покращенням фінансово-господарської діяльності підприємства є внутрішній аудит. Проте, якщо становлення зовнішнього аудиту в Україні вже відбулось, то вітчизняний внутрішній аудит перебуває на початкові стадії свого розвитку і потребує подальшого дослідження.
Значний внесок у становленні системи аудиту в Україні зробили такі вітчизняні вчені як В.С.Рудницький, Ф.ФБутинець, В.Я.Савченко, Ю.В.Піча, Н.І.Верхоглядова та багато інших.
Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність аудиторської служби (відділу внутрішнього аудиту, аудитора) суб’єкта господарювання для перевірки і оцінки адекватності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов’язків працівниками. Відповідальність за організацію внутрішнього контролю несе керівник підприємства[1].
Внутрішній аудит потрібний не лише керівництву чи власникам, а й управлінському персоналу підприємства, оскільки основним його завданням є досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом. Аудит покликаний допомагати менеджерам оцінити якість прийнятих управлінських рішень.
На жаль, внутрішній аудит відіграє незначну роль у діяльності вітчизняних підприємств, однак останній часом інтерес до нього помітно зростає. Серед факторів впливу можна назвати наступні[2]:
- внутрішній аудит є доступним, проте на даний час недооціненим методом підвищення ефективності діяльності компанії;
- наявність належного управління і контролю створює сприятливе середовище для потенційних інвесторів, кредиторів і споживачів;
- внутрішній аудит є надійнішим, ніж зовнішній, оскільки фахівці внутрішньої служби аудиту добре ознайомлені із внутрішньою організацією компанії, галузевими особливостями бізнесу тощо.
Найважливішими завданнями, які покликаний виконувати внутрішній аудит є: перевірка дотримання норм чинного законодавства, економне і ефективне використання ресурсів, достовірність і правдивість інформації, досягнення поставлених цілей діяльності, розробка і подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та пропозицій з підвищення ефективності управління.
Служба внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства, удосконалення системи бухгалтерського обліку і зміцнення фінансового стану підприємства[3].
Ефективність діяльності служби внутрішнього аудиту є важливим фактором управління суб’єктом господарювання і залежить від її організаційного статусу, кваліфікації, професіоналізму учасників та функціональних обмежень.
З однієї сторони, створення додаткового підрозділу на підприємстві тягне за собою значні витрати на його утримання. Однак, якщо визначати оцінку ефективності роботи внутрішніх аудиторів, то витрати на утримання служби внутрішнього аудиту є мізерними у порівнянні з тим позитивним ефектом, який дадуть результати проробленої аудиторської роботи.
Таким чином, функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві є надійною гарантією недопущення у майбутньому необґрунтованих ти/чи незаконних дій її працівників. Наявність ефективного внутрішнього аудиту стане невід’ємною складовою успішного розвитку виробничо-фінансової діяльності в умовах ринкового господарювання економіки та швидких змін зовнішнього середовища. Гнучке поєднання внутрішніх і зовнішніх перевірок із поточним незалежним контролем значно дозволить підвищити ефективність роботи підприємства в цілому і викликає довіру як з боку зовнішніх аудиторів чи представників контролюючих органів, так і з боку інвесторів та інших зацікавлених осіб.


Список використаної літератури:
1. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 511с.
2. Ченаш В.С. Внутрішній аудит як система забезпечення ефективного управління підприємством // Вісник хмельницького національного університету. – 2009. – №6. – с.116-118.
3. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322с.
4. Верхоглядова Н.І., Олініченко І.В. Розвиток внутрішнього аудиту // Економіка і регіон. –  2009. – №1(20). – С.136-139.


e-mail: oksana_gojnyak@yahoo.com

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
28.11.2010 21:13
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
27.11.2010 21:51
ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
09.12.2010 12:38
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ
08.12.2010 19:16
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
08.12.2010 18:54
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.12.2010 09:58
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
07.12.2010 22:41
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
07.12.2010 22:32
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
07.12.2010 22:06
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
07.12.2010 11:39
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.202 сек. / Mysql: 1338 (0.158 сек.)