:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БАНКІВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БАНКІВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БАНКІВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 14

Термін подання матеріалів

30 травня 2019

До початку конференції залишилось днів 4  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БАНКІВ УКРАЇНИ

 
15.03.2010 08:35
Автор: Карпяк Наталя Богданівна, студентка економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]
При впровадженні Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України виникають такі проблеми, як: обмеженість доступу до інформації щодо вимог МСФЗ, тлумачень та останніх змін до них; неузгодженість та часті зміни окремих законодавчих норм; відсутність статистичних даних для використання їх в процесі оцінки; розбіжності між вимогами міжнародних органів; розбіжності між вимогами щодо визнання активів та їх оцінок з метою бухгалтерського обліку і оподаткування; відсутність відповідної ринкової інфраструктури.
При впровадженні методик МСФЗ в бухгалтерський облік кредитно-депозитних операцій відбуваються такі зміни, як [1]:
- первісне визнання кредитів і депозитів за справедливою вартістю плюс витрати на операції;
- необхідність визнання «прибутку/збитку першого дня» під час надання (залучення) кредитів (депозитів) не за ринковою ставкою;
- затвердження нових особливостей обліку комісій, що є від'ємною частиною доходів/витрат фінансового інструменту;
- опис критеріїв та особливостей обліку припинення визнання кредитів (депозитів);
- встановлення вимог щодо обліку у випадку обміну борговими фінансовими інструментами та змін умов договору, продажу з відстрочкою платежу та визначення за таких обставин справедливої вартості вимоги;
- відміна окремого обліку сумнівної заборгованості, в т.ч. за нарахованими доходами;
- облік зменшення корисності кредитів;
- визнання процентного доходу за кредитами зі зменшеною корисністю на балансі;
- зміна підходів до обліку фінансових гарантій.
Під час впровадження МСФЗ відбуваються зміни в бухгалтерському обліку, виникає низка проблем по кожному з цих нововведень у період ускладнення економічної ситуації в Україні та цілому світі загалом, а саме:
1. при визначенні справедливої вартості кредитів (депозитів) та «прибутку/збитку першого дня» виникає неможливість розрахунку справедливої вартості кредиту (депозиту) при відсутності як такого ринку, на якому може здійснюватись «обмін активами або оплата зобов’язань»;
2. зміни в умовах кредитних договорів можуть призвести до формування резерву в повному обсязі, оскільки згідно з Положенням №279 Правління НБУ, банки повинні встановлювати коефіцієнт резервування на рівні 50% (для стандартної заборгованості) і 100% (для інших категорій) за кредитами в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходжень валютної виручки [2].
3. для формування резервів під зменшення корисності за кредитами потрібно мати докази збиткових подій і за таким кредитом процентний дохід визнаватиметься у меншій сумі, ніж мала б бути за первісних умов. Це призводить до певних технічних складностей під час відображення в обліку визнання процентного доходу (за такими кредитами на дату погашення можуть бути залишки на рахунках неамортизованого дисконту/премії).
4. згідно з МСБО 1 вважається, що достовірне подання фінансової звітності досягається з відповідністю вимогам МСФЗ, серед яких застосування ефективної процентної ставки під час визначення процентних доходів і витрат, проте цю ставку не завжди можна застосувати.
Не зважаючи на всі ці проблеми, які виникають у результаті змін в методології бухгалтерського обліку при впровадженні МСФЗ, на мою думку, перехід на ці стандарти просто необхідний. Він збільшить довіру клієнтів до банків, оскільки, МСФЗ роблять прозорою діяльність банків, дають можливість користувачам отримувати достовірну інформацію щодо банківської діяльності. Також, НБУ в результаті такого переходу має можливість удосконалити систему нагляду та регулювання діяльності банків, а банки можуть ефективніше здійснювати внутрішній контроль та аналіз господарсько-фінансової діяльності. Виграють від цих нововведень усі, проте для адаптації цих стандартів в Україні та для зменшення цих проблем у зв’язку із змінами, які відбуваються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, необхідно внести зміни до низки законів та нормативно-правових актів.

Список використаної літератури:
1. Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №8-9. – С. 28-42.
2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. // постанова Правління НБУ N 279 від 06.07.2000 (із змінами і доповненням).
3. Сенчук Н.В., Сєкіріна Н.В. Впровадження і використання Міжнародних стандартів фінансової звітності в банках України. // http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Economics/28242.doc.htm/

e-mail: natalkakarpjak@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
13.03.2010 18:19
ПРЕДМЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.03.2010 00:07
ПЕРЕДУМОВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
12.03.2010 23:55
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
11.03.2010 22:25
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
11.03.2010 09:55
ЩОДО ОБЛІКУ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ
10.03.2010 23:30
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
10.03.2010 09:37
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.139 сек. / Mysql: 583 (0.1 сек.)