:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
12.03.2010 23:36
Автор: Гилка Марина Дмитрівна, аспірант Львівського національного аграрного університету
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Відтворення основного капіталу не можливе без створення в країні сприятливого економічного середовища для здійснення господарської діяльності сільськогосподарськими підприємствами. Після розпаду Радянського Союзу Україна стала на шлях здійснення реформ у сільському господарстві, наслідком яких були соціально-економічні перетворення, що сприяли переходу України від планової до ринкової економіки. Протягом всього періоду здійснення реформування сільського господарства архіактуальною була проблема його державної підтримки, яка ще й на сьогоднішній день є не до кінця вирішеною, в тому числі й через недостатнє фінансування.
Багато дискусій між українськими вченими ведеться з приводу того чи потрібна державна підтримка сільського господарства в Україні, оскільки сільськогосподарське виробництво залишиться або збитковим, або мало ефективним і не зможе виправдати понесені державою витрати. На нашу думку, державна підтримка сільського господарства в Україні потрібна, адже вона активно використовується всіма країнами світу, економічно розвинутими країнами в тому числі. Якщо українське сільське господарство позбавити державної підтримки, то більшість видів сільськогосподарської продукції втратить свою конкурентоспроможність на світовому ринку. Крім того, без державної підтримки умови розвитку сільського господарства стануть ще більш не рівними, порівняно з умовами, в яких розвивається сільськогосподарська галузь у високо розвинутих країнах світу. Все це може спровокувати знищення сільського господарства в Україні.
Державна підтримка сільського господарства в Україні регулюється Законами України «Про державну підтримку сільського господарства України» [1] та «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» [2], а також Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» [3] (далі – Програма).
Український вчений П. Саблук, з яким ми погоджуємось, зазначає, що основними напрямами та пріоритетами державної підтримки повинні бути наступні: виробництво продукції рослинництва та тваринництва; відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств; інноваційний розвиток галузі; розвиток територій та аграрного ринку. [4]
Для виконання всіх завдань і заходів, які зазначені у Програмі, на період до 2015 року передбачається виділити 128164,1 млн. грн., в тому числі з державного бюджету – 120750,5 млн. грн., з місцевих бюджетів – 11,2 млн. грн. та за рахунок інших джерел – 7402,4 млн. грн. [3]
В 9 пункті ІІІ розділу Програми зазначаються заходи, яких необхідно вжити для того, щоб покращити ситуацію з формування та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств. [3] На нашу думку, виконання та фінансування в передбаченому обсязі всіх завдань та заходів, зазначених у Програмі, дозволить не тільки вивести основний капітал сільськогосподарських підприємств з того загрозливого стану, в якому він знаходиться на сьогоднішній день, але й також істотно покращити стан основного капіталу та підвищити ефективність його використання.

Список використаної літератури:
1. ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.04 №1877 – IV//Відомості Верховної Ради України.–2004.-№49.–С. 1956 – 1975.
2. ЗУ «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від18.10.05 №2982–IV//Відомості Верховної Ради України.–2006.-№1.–С.13–17.
3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена Постановою КМУ від 19.09.07 №1158 – Режим доступу: http:
//zakon.nau.ua/print/?ff=5&fs=10&uid=1136.1196.1&type=0 – Заголовок з екрану.
4. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України // Економіка України. – 2008. - №12. – С. 4 – 19.

e-mail: marina.gilka@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
27.02.2010 15:13
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
26.02.2010 09:57
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ГЕРМАНІЇ
15.03.2010 22:38
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
13.03.2010 19:21
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ
13.03.2010 18:46
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
13.03.2010 18:06
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
13.03.2010 17:34
ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗА СЦЕНАРІЯМИ
12.03.2010 23:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
12.03.2010 08:40
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ
11.03.2010 23:11
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 1338 (0.153 сек.)