:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
26.02.2010 09:57
Автор: Птіцина Лариса Анатоліївна, асистент Запорізької державної інженерної академії
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Прагнення до ефективності діяльності є природним для підприємств різних організаційно - правових форм господарювання, що функціонують в різних галузях. Ефективність властива організації, яка веде цілеспрямовану діяльність. Ця категорія носить управлінський характер і відображає перш за все ступінь досягнення мети, порівнюючи з певним зусиллям.
В складних умовах сучасної ринкової економіки на всіх підприємствах керівництво ставить особливі вимоги до технології прийняття рішень та їх якості, адже саме несвоєчасність в прийнятті рішень або їхня недостатня обґрунтованість заважає керівництву підприємства ефективно реагувати на певні події.
За даними опитування компанії Baing&Company [1] у світі найбільш ефективними вважають такі інструменти управління, як стратегічне планування (88%), управління відносинами з клієнтами (84%), сегментацію користувачів (82%) та бенчмаркинг (81%). Найменший відсоток керівників підприємств світу (69%) вважає ефективним управління знаннями, кризисне планування і реінжинірнг бізнес-процесів. Безпосередньо в Україні наведені інструменти безумовно мають місце, але вони потребують певної адаптації до вітчизняних умов.
Для вивчення найбільш ефективних інструментів управління на промислових підприємствах в Запорізькому регіоні автором було обрано такий метод дослідження, як опитування за допомогою спеціально розроблених анкет. В ході дослідження було проведено опитування керівників 25 підприємств промислових підприємств Запорізького регіону різних організаційно-правових форм і виявлено наступні проблеми управління:
1. Управління на більшості промислових підприємств будується, насамперед, на поточному аналізі загальної фінансово-господарської діяльності, а докладний аналіз результатів діяльністі окремих підрозділів практично не здійснюється. Серед опитуваних підприємств лише 13,3% керівників проводять оцінку діяльності окремих підрозділів і мають чітку уяву щодо існуючої схеми інформаційних потоків між підрозділами. Лише на 26.6% підприємств розроблені докладні організаційно-функціональні структурні схеми, в яких впорядкована підзвітність підрозділів і працівників.
2. Керівництво більшості промислових підприємств надає перевагу короткостроковому плануванню (66,7 %), поточному розрахунку витрат (46,7%) і короткостроковому бюджетуванню (26,7%), і не приділяє достатньої уваги бюджетуванню по окремих підрозділах (6,7%).
3. Лише 13,3% підприємств застосовують в своєї діяльності такі інструменти, як довгострокове бюджетування (13,3%) та планування (133%) Проте саме довгострокове бюджетування та планування (особливо по окремих структурних підрозділах) є значним фактором, який забезпечує сталий розвиток підприємства у майбутньому.
4. Аналіз організації оперативного документообігу на промислових підприємствах Запорізького регіону доводить, що не всі елементи документообігу, необхідні для забезпечення належної ефективності системи управління, впроваджені на підприємствах. Навіть посадові інструкції мають лише 73,3% підприємств. Графік документообігу розроблено на 46,7% підприємств. Ступень автоматизації процесів управління як достатню оцінюють лише 40% керівників.
Враховуючи, що формалізація інформаційного зв'язку в системі управління відбувається через належну організацію системи документообігу, керівники відмічають існування прямого зв'язку між ефективністю діяльності підприємства та якістю побудованої системи документообігу. Брак якісної формалізації процесів управління є головною причиною того, що серед досліджених промислових підприємств більшість відчуває проблеми з проведенням регулярного аналізу поточної діяльності, ефективним поточним та довгостроковим плануванням, автоматизацією процедур управління.

Список використаної літератури:
1. Мегунова Т. Управлінський верстак. // Бізнес 28/09.07.07. с.63.

e-mail: larisa_pticina@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
27.02.2010 15:13
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ГЕРМАНІЇ
15.03.2010 22:38
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
13.03.2010 19:21
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ
13.03.2010 18:46
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
13.03.2010 18:06
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
13.03.2010 17:34
ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗА СЦЕНАРІЯМИ
12.03.2010 23:42
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
12.03.2010 23:36
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
12.03.2010 08:40
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ
11.03.2010 23:11
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.321 сек. / Mysql: 1338 (0.252 сек.)