:: ECONOMY :: КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
20.02.2020 14:04
Автор: Зінченко Олена Ярославівна, Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького національного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Сучасне ефективне управління підприємством потребує забезпечення процесу прийняття управлінського рішення необхідною, своєчасною та якісною інформацією. В складних умовах постійної зміни параметрів зовнішньої середи та їх впливу на умови діяльності, підприємство повинно контролювати ці зміни, та вміти адаптуватися до нових умов господарювання. 

Також, в сучасних умовах господарювання, для забезпечення подальшого розвитку підприємства необхідно достатньо уваги приділяти пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків. Для вирішення цих проблем доцільно використовувати методи та прийоми контролінгу в процесі управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Контролінг це інструмент, який дозволяє забезпечити весь управлінський процес необхідною інформацією для прийняття своєчасного управлінського рішення.

Контролінг це нова концепція інформації й управління, яка забезпечує підтримку внутрішнього балансу підприємства шляхом формування інформації про витрати і прибутки надання її керівництву для прийняття оптимальних управлінських рішень [1].

Контролінг є одним є основних інструментом забезпечення безпечної роботи підприємства.

Мета полягає в об'єктивній оцінці господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Основна функція контролінгу — координація, котра охоплює всі управлінські підсистеми, всі процеси узгодження між ними, а також координацію усередині самих підсистем. 

Функціями контролінгу є функція обліку, планування, функція контролю і регулювання, функція інформаційно-аналітичного забезпечення та спеціальні функції.

Система контролінгу на сучасному підприємстві забезпечує формування принципово нової концепції інформації й управління, яку можна характеризувати як обліково-аналітичну систему, що дозволяє реалізувати елементи обліку, аналізу, обліку, контролю, планування та забезпечувати оперативне та стратегічне управління підприємством. 

Формування інтересу на сучасних промислових підприємствах до контролінгу, як до системи, що забезпечує управлінський процес необхідною інформацією, пов’язане з наступними причинами:

1. Зростання кількості різноманітних підрозділів підприємства та розширення існуючих, що було обумовлено ускладненням сучасних умов діяльності підприємства привело до зростання витрат на їх утримання. А це негативно впливає на показники діяльності підприємства. Зростання витрат та відповідне зниження ефективності діяльності призвело до необхідності формування єдиної, економічно доцільної інформаційної системи підприємства.

2. Сучасний бухгалтерських облік не дозволяє врахувати окремі аспекти формування витрат підприємства (наприклад їх поведінку при зміні обсягу виробництва). Тому для прийняття рішень, пов’язаних з постійними та змінними витратами, їх зв’язком з реалізацією та прибутком, необхідно мати інформацію про їх структуру та особливості формування на окремому підприємстві.

3. Діяльність підприємства можлива за умови забезпечення зацікавленості інвесторів у довгостроковій та оптимальній віддачі від вкладених коштів з постійним збільшенням вартості компанії. Це також можливо забезпечити за рахунок формування єдиної інформаційної системі підприємства.

Таким чином, постійно зростає роль контролінгу в управлінні сучасним підприємством. Контролінг забезпечує підвищення ефективності управління підприємством виводить його на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних підрозділів підприємства на забезпечення певного рівня фінансової безпеки. 

Список використаних джерел:

1. Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством. Вісник СумДУ. Серія «Еконо-міка». 2011. No 4. С. 27–34. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25419/1/Prokopenko_Kryvoruchko.pdf Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
23.01.2020 16:46
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2020 14:23
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
19.02.2020 15:01
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
19.02.2020 14:56
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
17.02.2020 16:54
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
14.02.2020 16:06
БИООБОГАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
12.02.2020 18:04
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В КАНАДІ
10.02.2020 22:01
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
10.02.2020 21:51
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 1338 (0.137 сек.)