:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
17.02.2020 16:54
Автор: Серьогіна Валентина Валеріївна, студентка Криворізького факультету Запорізького національного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Економічні перетворення, що відбуваються останнім часом, супроводжуються переосмисленням ролі організації в економіці та її внеску у вирішення соціальних проблем суспільства. Організація стала провідним фактором національної економіки, а активність її поведінки в ринковому середовищі - головним визначальним індикатором забезпечення конкурентоспроможності та стійкості економічного розвитку [1]. 

Під так званим функціональним змістом терміну «організація» розуміють функцію управління, пов’язану з установленням, зміною або упорядкуванням чого-небудь. У цьому значенні організація трудової діяльності на підприємстві – це дії по встановленню або зміні порядку здійснення трудового процесу і пов’язаних із ним виробничих взаємодій робітників із засобами виробництва й один з одним [2, с. 188]. 

Мета організації трудової діяльності – виробляти більшу кількість продукції належної якості при низьких витратах; гуманізувати працю шляхом зниження високого навантаження на працівників та підвищення безпеки праці.  

Мета організації трудової діяльності підприємств досягається у процесі вирішення таких основних груп завдань: 

- економічних: ефективне використання потенційного сукупного фонду робочого часу, зниження трудомісткості продукції, поліпшення використання устаткування за часом і потужністю, підвищення якості продукції; 

- організаційних: визначення послідовності і порядку виконання робіт, забезпечення рівномірного навантаження виконавців, індивідуальної і колективної відповідальності за результати діяльності, використання дієвої системи стимулювання праці, доцільне нормування часу трудового процесу, що відповідає специфіці виробничої діяльності; 

- психофізіологічних: оздоровлення і полегшення праці, усунення зайвих витрат енергії працівників, забезпечення їх психологічної сумісності і відповідності їхніх психофізіологічних характеристик особливостям трудової діяльності; 

- соціальних: підвищення привабливості та змістовності праці, створення умов для розвитку працівників, розширення професійного профілю підвищення кваліфікації кадрів, реалізації їх трудової кар’єри і зростання їх добробуту. 

Об’єктами організації трудової діяльності є робочі системи (робочі місця) або системи праці різної величини, ієрархічного рівня і складності. На рівні робочих місць предметом організації є трудові рухи, дії, прийоми (комплекси) та умови їх ефективного здійснення. 

Отже, організація трудової діяльності на підприємстві – це, з одного боку, система виробничих взаємозв’язків робітників із засобами виробництва, яка утворює визначений порядок трудового процесу, що складається з розподілу праці і його кооперації між робітниками, організації робочих місць і організації їхнього обслуговування, раціональних прийомів і методів праці, обґрунтованих норм праці, його оплати і матеріального стимулювання, планування й обліку праці, який забезпечується добором, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів, створенням безпечних і здорових умов праці, а також вихованням дисципліни праці. 

Список використаних джерел:

1. Гакова М.В. Теоретичні аспекти поведінки персоналу в готельно-ресторанному господарстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Ч. 5. С. 97-100.

2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навч. посіб. 3-тє вид. К.: Знання-Прес, 2010. 387 с.  

________________

Науковий керівник: Гакова Міра Володимирівна, викладач Криворізького факультету Запорізького національного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
23.01.2020 16:46
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2020 14:23
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
20.02.2020 14:04
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
19.02.2020 15:01
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
19.02.2020 14:56
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
14.02.2020 16:06
БИООБОГАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
12.02.2020 18:04
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В КАНАДІ
10.02.2020 22:01
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
10.02.2020 21:51
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.169 сек. / Mysql: 1338 (0.127 сек.)