:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

 
02.12.2019 13:04
Автор: Машканцева Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Національний університет «Одеська морська академія»
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

В умовах сьогодення функціонування транспортної системи регіону – одне з пріоритетних векторів його розвитку. Проте, залишаються невирішеними проблеми транспортної галузі, що характеризуються:

- спадом попиту на вантажні та пасажирські перевезення, багаторазовим зростанням цін на матеріальні ресурси, що призводить до значного зниження реальних доходів транспорту; низькою конкурентоспроможністю транспортнодорожнього комплексу на зовнішньому і внутрішньому ринках; невирішеністю питань щодо джерел фінансування;

- відсутністю іноземних та вітчизняних інвестицій у фінансуванні техніко-технологічної модернізації розвитку транспорту; 

- недостатньою ефективністю функціонування транспортно-дорожнього комплексу, яка пов’язана насамперед із повільним вирішенням питань приведення у відповідність з обсягами виконуваної роботи експлуатаційного персоналу та основних фондів, транспортної інфраструктури, а також з утриманням непрофільних для галузі об'єктів, низькими темпами впровадження ресурсоощадних технологій; 

- недосконалістю нормативно-правового забезпечення діяльності транспортно-дорожнього комплексу, повільним вирішенням питань уніфікації транспортного законодавства відповідно до міжнародного права.

Інноваційний розвиток та активне впровадження інноваційних процесів є визначальними чинниками, які забезпечать техніко-технологічний рівень її формування. Необхідність прискореного техніко-технологічного розвитку обумовлює перехід на модель інноваційно-інвестиційного розвитку, у якій розробку та впровадження інновацій стимульовано достатнім інвестиційним забезпеченням. Чинниками, які насамперед перешкоджали здійсненню інноваційної діяльності, були вартісні, а саме: нестача власних коштів, великі витрати на нововведення, недостатня фінансова підтримка держави, високий економічний ризик, тривалий термін окупності нововведень, недосконалість законодавчої бази, відсутність попиту на продукцію та кваліфікованого персоналу. 

Регіональна система розвитку транспортної галузі сприяє інтеграції зусиль учасників перевізного процесу. Науково-консультаційний напрям регулювання повинен розробляти комплексні та цільові програми розвитку транспортної галузі регіону, надавати необхідну інформацію та консультації, створити систему забезпечення кадрами. Реалізація інноваційного розвитку транспорту повинна знайти практичне відображення в регіональних програмах. Необхідною умовою є формування інтеграційних структур з надання різних послуг.

Стратегічне планування інноваційного розвитку транспортної галузіна рівні регіонів має стати інтегруючою силою, яка спрямовує процес розробки стратегічних цілей і створює основу для управління надання послуг та підвищення якості та рівня життя населення. Елементами процесу стратегічного планування є оцінка переваг і недоліків функціонування транспортної системи, а також можливостей та загроз щодо його подальшого розвитку. Стратегічні пріоритети, визначені в стратегії розвитку регіону, розкриваються постановкою стратегічних завдань, розробкою механізмів їх досягнення. Водночас досягнення мети неможливе без відповідного фінансового забезпечення та створення ефективної управлінської структури. Визначений методологічний інструментарій розвитку транспортних підприємств сприятиме ефективній роботі щодо розробки та реалізації стратегії розвитку на регіональному рівні з урахуванням вимог сьогодення. Основою концепції управління інноваційним розвитком транспортної галузі регіону визначено запропоновані механізми його регулювання та реалізація стратегії, що визначають процедури взаємодії державних та місцевих органів виконавчої влади в контексті формування і реалізації регіональної стратегії розвитку, а також методи та інструменти визначення цілей інноваційного розвитку, системи моніторингу результатів з позиції ефективного використання регіонального потенціалу і ресурсів.

Список використаних джерел:

1. Лагодієнко В.В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. 2014. №275. С. 207-210.

2. Лагодиенко В.В. Понятие сущности и функцій управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. №4(9). С. 145-147.

3. Садеков А.А., Цурик В.В. Управление предприятием в условиях кризиса: монография. Донецьк: Изд-во ДонГУЭТ, 2006. 178 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
29.11.2019 17:35
ВПЛИВ ПАТЕНТУВАННЯ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
28.11.2019 17:17
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
25.11.2019 15:09
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ
06.11.2019 10:56
ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
02.12.2019 12:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.254 сек. / Mysql: 706 (0.207 сек.)