:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

 
29.11.2019 17:35
Автор: Болгов Владислав Євгенович, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця,Україна; Марків Ганна Олександрівна, магістрант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця,Україна
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

В умовах подальшого соціально-економічного розвитку Донецького регіону пріоритетним напрямком державного регулювання економіки області є інвестиційна політика, мета якої - використання всіх можливих вітчизняних і зарубіжних джерел фінансування, включаючи іноземні інвестиції [2]. 

Мета роботи - прогнозування ефективності та результативності інноваційної діяльності підприємств в Донецькому регіоні.

Інноваційну діяльність протягом 2018 року здійснювали 23 промислові підприємства, що становить 12,43% до загальної кількості промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. Кількість інноваційно активних промислових підприємств відносно показника 2017 року збільшилась на 1 одиницю. З них - 21 підприємство впроваджували інноваційну продукцію, 13 - інноваційні процеси. Таким чином, у 2018 році кількість підприємств, які впроваджували інноваційну продукцію збільшилась на 9 одиниці. За 2018 рік на промисловими підприємствами було впроваджено у виробництво 202 найменування інноваційних видів продукції, що на 100% більше показника 2017 року. На Донецьку область припадає 4,5% загального обсягу капітальних інвестицій в Україні. За цим показником регіон посідає в країні четверте місце після Києва, Дніпропетровської та Київської областей [3].
На інновації промисловими підприємствами в 2018 році було спрямовано 725,04 млн. грн. (дорівнює показнику 2017 року), у тому числі - на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 497,5 млн. грн., на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 226,7 млн. грн.
Кількість працівників, задіяних у виконання НДР, на кінець 2018 року склала 226 осіб (158 дослідників, 42 техніка, 26 – допоміжний персонал), що менше на 12 осіб ніж за відповідний період 2017 року. Кількість працівників за рівнем освіти, задіяних під час виконання наукових досліджень і розробок, у Донецькій області за 2018 рік склала: 25 докторів наук, 40 кандидати наук, 158 дослідників. Донецька область займає 7 місце серед областей України по кількості закладів вищої освіти, які мають аспірантуру і докторантуру, 17 місце по кількості випущених аспірантів за 2018 рік [1;4]. На виконання наукових досліджень і розробок в 2018 році спрямовано 16,24 млн. грн., з яких на виконання: фундаментальних наукових досліджень - 5,05 млн. грн.; прикладних наукових досліджень - 6,58 млн. грн.; науково-технічних (експериментальних) розробок – 4,6 млн. грн. За підсумками 2018 року, наприклад, економічне зростання області склало всього 0,9%. Проте, зусиллями Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, в регіон приходять серйозні інвестиції. Станом на 1 квітня 2019 року, сукупний обсяг капіталовкладень в регіон склав 1,2 млрд. дол. США. При цьому близько 58% інвестицій сконцентровані в промисловості. Крім того, в регіоні експлуатується понад 350 родовищ корисних копалин. У Маріуполі є морський порт, який входить в четвірку провідних портів України. Основний експортний потенціал регіону - два металургійні комбінати в Маріуполі, а також агросектор. На кінець 2018 року обсяг капітальних інвестицій у Донецьку область склав майже 27 млрд. грн., що майже на 1 млрд. грн. менше показника 2013 року. При цьому, 90% інвестицій було вкладено у матеріальні активи, тобто, у модернізацію виробничих потужностей. Серед підприємств, які з'явилися в області за останні роки, насіннєвий завод HarvEst, біогазовий завод в Волновасі. Крім цього, існуючі в області підприємства витрачають чималі кошти на свою модернізацію. Наприклад, держпідприємство «Артемсіль» в 2016-2018 роках вклало в запуск нових виробничих потужностей 51 млн. грн., а металургійний комбінат «Азовсталь» у 2020 році завершить реконструкцію системи газоочистки вартістю 119 млн. грн.

Фінансування інвестицій в розвиток Донецького регіону проводиться переважно за рахунок власних коштів підприємств, загалом на кінець 2018 року частка даних інвестицій у загальному обсягу склала 82,5%, і збільшилось проти 2013 року на 0,7 млрд. грн., частка іноземних інвестицій у 2018 році склала 115 від загального обсягу.

У числі найбільших компаній регіону з іноземними інвестиціями - «КНАУФ Гіпс Донбас», виробник гіпсокартонних плит і сухих будівельних сумішей, що належить німецькій корпорації Knauf. Обсяг експорту на душу населення в області на 4% вище середнього по Україні показника. Валовий регіональний продукт на душу населення на 45% нижче середнього по країні, а рівень зарплати в області на 3% вище за середньо український. Обласна влада Донецької області слабо використовує бюджет розвитку для стимулювання інвестицій в регіон - він становить в 2019 році 0,05 грн. на душу населення. Важливо, що економіка регіону отримує підтримку від різних міжнародних донорів. У 2019 USAID почало видавати гранти малим і середнім компаніям на розвиток їх бізнесу [4]. Найпривабливіші для капіталовкладень галузі Донецької області - видобувна промисловість, металургія, виробництво коксу і нафтопереробка, енергетика і виробництво харчової продукції. Як параметри для якісної оцінки регіональної інноваційної системи можна визнати виробництво високотехнологічної продукції в регіоні, інформаційне забезпечення інноваційної системи, інноваційні зв'язки: наука - виробництво-ринок, інноваційні консультаційні послуги, внутрішнє і міжнародне співробітництво в інноваційній сфері, замкнуті території інноваційного розвитку, сприятливий інноваційний клімат, кадрове забезпечення інноваційного процесу, підтримка створення та розвитку інноваційної структури, цільове фінансування інноваційних систем (програм) за рахунок бюджету держави. На інноваційний розвиток Донецької області впливають різні фактори, які в сукупності не мають належного ефекту. У області 17 організацій, що виконують наукові дослідження і розробки, в них працюють близько 700 чол. Ці показники характеризуються низькими значеннями. Ефективність функціонування економіки залежить від обсягу фінансування, то ж саме відноситься і до наукової діяльності [5]. Що стосується Донецького регіону, внутрішні витрати на наукові дослідження і розробки знаходяться на низькому рівні. Даний аспект безпосередньо впливає на створення і використання нових виробничих технологій і випуск інноваційних товарів і послуг. В таблиці 1наведено основні інвестиційні проекти на найближчі п’ять років по Донецькому регіону.
Розрахуємо показники економічної ефективності вищеперелікованих проектів. Дані для розрахунку, зокрема: плановий дисконтований дохід за 5 років у сумі 23609 тис. євро та мінімальний необхідний обсяг інвестицій на 5 років у сумі 15581 тис. євро. 
Отже, для інноваційного розвитку інфраструктури Донецької області необхідно чітко визначити стратегічні напрямки розвитку регіону та розробити по кожному з них план залучення інвестицій. Наразі можемо зробити висновок, що такі напрями мають стосуватися розвитку промислової інфраструктури, що матиме позитивний вплив на економіку регіону.

Список використаних джерел

1. Головне управління статистики у Донецькій області URL: http://donetskstat.gov.ua/region/ek_r.php?dn=0719

2. Гуторов О.І.Управління інноваціями : навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса плюс», 2016.  266 с.

3. Державна служба статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Донецька обласна Державна адміністрація URL: https://dn.gov.ua/ua

5. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посіб. Ю. Бажал та ін. Київ : Пульсари, 2015.  278 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ПАТЕНТУВАННЯ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
28.11.2019 17:17
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
25.11.2019 15:09
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ
06.11.2019 10:56
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
02.12.2019 13:04
ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
02.12.2019 12:55
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.204 сек. / Mysql: 752 (0.175 сек.)