:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 
25.09.2018 11:10
Автор: Маслій Вікторія Олександрівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В умовах ринкових відносин, споживач самостійно приймає рішення відносно того, які товари та за якою ціною він хоче придбати. Споживач являється основною фігурою у питанні що виробляти, у якій кількості та за якою ціною. Виробничий сектор лише підстроює своє виробництво під споживчий сектор. В умовах ринкових відносин виробничі ресурси країни розподіляються, орієнтуючись на попит. 

Отже, ринкові відносини потребують формування нового механізму управління, який включає в себе сукупність усіх видів управління. Дуже важливим напрямком більш ефективного використання методів управління є маркетинг. Маркетинг - це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Потреби людини дуже своєрідні: це і потреби фізіологічні (в одязі, їжі, житлі), і потреби у саморозвитку та самовираженні. Це природа людини, і якщо її потреби не задовольняються, то людина починає шукати те, що зможе задовольнити їх. Людина буде обирати ті товари які принесуть їй найбільше задоволення в рамках її фінансових можливостей. 

Якщо на підприємстві при прийнятті рішення використовуються маркетингові інструменти, то подальша стратегія діяльності розробляється на основі бажань та потреб ринку. Маркетинг пронизує усі сфери діяльності: ціноутворення, кадрову політику, планування тощо. А концепція маркетингу розглядає виробництво і збут як єдине ціле. З одного боку – це усестороннє вивчення ринку, попиту, потреб споживачів та орієнтація на них виробництва. З іншого – це активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб та бажань. Рушійною силою виробництва є купівельний попит. Бувають такі ситуації, коли виробництво дуже важливого для суспільства товару з низькими витратами на процес виробництва може стати невиробничим лише тому що споживачі не знають про цей товар, або просто не знають де його можливо купити. Тож зв’язати виробника та споживача, допомогти їм знайти один одного і є основною метою маркетингової діяльності.

Метою сучасного маркетингу є досягнення такого рівня обізнаності у сфері потреб та бажань споживачів, щоб товари або послуги, які пропонуєте виробник були життєво необхідними споживачам. Сучасний маркетинг має свої певні положення: він створює новий образ мислення в управлінні підприємством (спроба використання ресурсів та потенціалу виробництва, враховуючи потреби ринку) та створення нового образу дій підприємства на ринку (створюється та розвивається система просування товару на ринку, в якій використовується багатий набір засобів та методів впливу на споживача: реклама, стимулювання збуту, гнучка цінова політика, тощо).

У розвинутій ринковій економіці існує безліч типів підприємств, але на жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Перш за все, маркетологи займаються дослідницькою роботою: дослідженням ринку, споживачів, товару, конкурентів. Маркетингова політика підприємства є логічним продовженням досліджень. Маркетинг супроводжує товар на всьому шляху процесу створення, визначення ціни, стратегії збуту і просування. Концепція маркетингу відображає прихильність, фірми теорії суверенітету споживача. Компанія виробляє те, що необхідно споживачеві, і отримує прибуток за рахунок максимального задоволення його потреб. Слід завжди пам'ятати також і про вдосконалення товару і послуг, щоб зберігати і розвивати конкурентоспроможність. Однак при всіх інших рівних умовах виграє той, хто буде в міру необхідності удосконалювати зусилля з просування і проштовхування своїх товарів і послуг на ринок.

Список використаних джерел

1. Сущность маркетинга и его роль в современной экономике [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://works.doklad.ru/view/d6h8XYJjUJg.html.

2. Леоненко Е. А. Место и роль маркетинга в современной экономике [Електронний ресурс] / Е. А. Леоненко – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/42316.doc.htm.

3. Маркетинг в современной экономике. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/5021721/page:4/.

4. Маркетинг роль маркетинга в экономическом развитии страны; в маркетинговой деятельности [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/162-marketing-rol-marketinga-ekonomicheskom-7154.html.

5. Бухалков М. И. Современная концепция маркетинга, его функции [Електронний ресурс] / М. И. Бухалков – Режим доступу до ресурсу: https://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/modern_marketing.htm.

_______________________


Науковий керівник: Лісений Євген Володимирович, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
COMMUNICATION POLICY OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS OF ITS PERFECTION
27.09.2018 19:57
КОМУНИКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
27.09.2018 19:48
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
27.09.2018 19:11
СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
26.09.2018 20:02
МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
26.09.2018 19:53
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
03.09.2018 18:40
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.234 сек. / Mysql: 763 (0.202 сек.)