:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

 
18.05.2018 21:53
Автор: Замогильна Анна Валеріївна, студентка, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Розвинута та ефективна система економічної безпеки держави – це ціль, яка постає перед будь-якою державою для її існування та розвитку.  Тема економічної безпеки та загрози, які виникають на шляху до її стабілізації є дуже актуальною в Україні вже декілька років, та потребує значної уваги та розгляду. Адже, економічна безпека є таким станом національної економіки, за якого забезпечується захищеність національних інтересів та зберігається економічна стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і задовольняються потреби особи, суспільства та держави. 

Вагомий внесок у теоретичне дослідження проблеми забезпечення економічної безпеки зробили вітчизняні вчені та практики: І. Бінько, З. Варналій, Я. Жаліло, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, Д. Буркальцева, І. Комарницький та ін. 

Концепція забезпечення Національної безпеки у фінансовій сфері була схвалена Кабінетом міністрів України ще у 2012 році [1]. Проте, вона не враховує актуальних загроз, які постали перед Ураїною, та вимагає розробки нової Концепції фінансової безпеки України.

Більшість науковців, які досліджують питання фінансової безпеки, визначають її як найважливішу складову економічної безпеки країни, яка потребує значної уваги для швидкого запобігання внутрішнім та зовнішнім ризикам.

Відповідно до Методичних рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України фінансова безпека – це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни [2]. 

З позицій багатостороннього підходу, фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень фінансової незалежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та стале економічне зростання [3].

Україна в реаліях сьогодення стикається з великою кількістю зовнішніх та внутрішніх загроз, які несуть за собою негативні наслідки на стабільність фінансової системи, стан національної валюти та економіки взагалі. 

Загрози фінансовій безпеці України – це сукупність реальних чи потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у фінансовій сфері. 

До загроз належать: недостатня ефективність державного регулювання фінансово-кредитної сфери; кібер-тероризм у фінансовій сфері (згадаймо потужний удар вірусу PetyaA, що відчули на собі, зокрема, банківські структури); присутність в економічній системі України структур з капіталом, що походить з країни-агресора; корупція у владі [4]; нецільове використання коштів бюджету; занепад податкової системи, ухилення від податків; державний борг та проблеми з його обслуговування; різкі зміни рівня цін і курсу національної валюти; значна різниця співвідношення доходів найбільш і найменш забезпеченого населення та недостатня соціальна захищеність певних груп населення; відтік трудових ресурсів до країн ЄС; зростання імпорту і зменшення динаміки зростання експорту тощо.

Шляхи щодо покращення фінансової безпеки: розробити та застосовувати механізми попередження загроз, які вказані вище; модернізація законодавства; налагодити форми взаємодії різних владних структур та інституцій у питаннях фінансової безпеки; пом’якшення податкового тиску на офіційну економіку; прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників, причин їх виникнення, а також наслідків їх прояву, організація діяльності з запобігання та усунення впливу цих загроз; впровадження системи кредитування бізнесу, що дасть поштовх до зростання ВВП.

Отже, фінансова безпека являється найголовнішою складовою  економічної безпеки держави та є фундаментом економічно-ефективної країни в цілому. Питання щодо впровадження шляхів покращення фінансової безпеки та подолання загроз, які є та виникають на шляху до стабілізації та розвитку фінансової складової економічної безпеки залишається відкритим.

Список використаних джерел:

1. Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері в редакції від 15.08.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80

2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

3. Оксана М. Фінансова безпека держави: сутність, критерії, оцінки, та превентинні заходи зміцнення// М. Оксана // Економічний аналіз – зб. наук. праць. – 2013. – Вип.12, Частина 3. – 344 с.

4. Томчук О. Фінансова безпека України: ключові виклики та завдання / О. Томчук // Інформаційно-аналітичний журнал «Вісник. Офіційно про податки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100006350-finansova-bezpeka-ukrayini klyuchovi-vikliki-ta-zavdannya

___________________________

Науковий керівник: Скорик Марина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
30.05.2018 10:21
ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ В УКРАЇНІ
29.05.2018 22:36
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
29.05.2018 19:11
TYPES OF CONCEPTS OF FEATURES AND EFFECTS OF INTEREST STATE, BANKS AND REAL ECONOMIC SECTORS
29.05.2018 10:57
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
25.05.2018 14:48
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИКА
22.05.2018 14:38
БІТКОЙН: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТИ
21.05.2018 17:00
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.204 сек. / Mysql: 1396 (0.156 сек.)