:: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ :: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
:: ECONOMY :: СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

 
29.05.2018 19:11
Автор: Божанова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національна металургійна академія України; Комаров Сергій Георгійович, магістрант, Національна металургійна академія України, м. Дніпро
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

В умовах глибокої фінансової кризи існуючи форми фінансування діяльності суб’єктів господарювання не можуть в повному обсязі виконувати свого призначення, тому факторинг сьогодні є однією з найперспективніших та динамічно зростаючих фінансових послуг. Важливим вважаємо не тільки виявлення його сутності та видів, а й окреслення підходів до його визначення, адже значення поняття «факторинг», як і сама послуга, протягом довгого часу змінювалось і еволюціонувало. В сучасному вигляді факторинг почав використовуватися зовсім нещодавно, внаслідок чого ще й досі існує недостатнє розуміння як суті факторингових операцій гак і терміну «факторинг» (див.табл.). Адже на формування ринку факторингових послуг впливає дуже багато різних унікальних для кожної країни чинників, які не тільки визначають розвиток факторингу, але й впливають на розуміння його сутності як фінансової послуги [7].

Таблиця

Основний понятійний апарат терміну «факторинг»

Розглядаючи поняття «факторингу» за думками різних вітчизняних та закордонних науковців, можна зробити висновок, що єдиної думки у визначенні поняття «факторинг» досить не існує. Розрізняються думки авторів й стосовно приналежності факторингових операцій: 

1) деякі автори вважають що факторинг – це придбання фінансовою установою права вимоги щодо виплат за фінансовими операціями [2-4; 6;7];

2) інша група авторів вважають факторинг комісійно-посередницькою діяльністю банку [1; 8; 11];

3) деякі вважають, що операція з факторингу – це операція з продажу дебіторської заборгованості [10; 12];

4) або, як метод кредитування [5; 9].

На нашу думку, факторинг повинен поєднувати ці напрямки його використання, мати більш складний зміст, а саме: факторинг – це фінансова операція перевідступлення банку або фінансовій установі несплачених боргових зобов’язань на умовах комерційного кредиту, яка супроводжується елементами консультаційного обслуговування з юридичних, страхових, інформаційних та бухгалтерських питань постачальника. 

В сучасний умовах функціонування факторингові операції мають значні переваги перед кредитними операціями банків, а саме:

- факторинг забезпечує підприємства реальними грошовими засобами, дозволяючи сконцентруватися на основній виробничій діяльності;

- він сприяє прискоренню обороту капіталу, збільшенню його продуктивності та дохідності;

- окрім фінансування, фактор покриває значну частину ризиків постачальника: валютні, кредитні, ліквідні та процентні. Компанії, що мають валютну виручку, можуть відразу конвертувати отриманий авансовий платіж на оплату валютного контракту;

- у випадку різкої зміни ринкової вартості ресурсів, зростання кредитних ставок призводить до додаткового навантаження на товар постачальника, зменшуючи його конкурентоспроможність.

Розвитку факторингу в світі взагалі, та, безпосередньо, на ринку України сприяють міжнародні асоціації, такі як: 

- International Factors Group (IFG), Брюссель (Бельгія) - створена в 1963 р.; головна мета діяльності є сприяння в проведенні міжнародних факторингових угод. Сьогодні ця асоціація об’єднує понад 160 найпотужніших факторингових компаній із 50 країн світу [7]. 

- Factors Chain International (FCI) — найбільша міжнародна факторингова асоціація у світі, заснована у 1968 р., Амстердам (Нідерланди). Нині охоплює 254 факторингові компанії із 69 країн світу. Місія цієї асоціації полягає в стимулюванні міжнародної торгівлі через факторинг та інші пов’язані фінансові послуги [7]. 

- Eastern European Factoring Association (EEFA), створена у 2001 р. із метою розвитку факторингу на території Східної Європи, підвищення стан-дартів якості та забезпечення інтересів східноєвропейських факторингових компаній [7]. 

Цілями угруповання є: сприяння зростанню обсягів міжнародних факторингових операцій; розробка уніфікованого міжнародного законодавства; надання допомоги у зв’язку з виникненням правових або технічних проблем, пов’язаних з факторингом; розповсюдження ноу-хау в галузі факторингу.

Таким чином, аналіз різних підходів щодо визначення сутності факторингу дало змогу уточнити визначення сутності цього поняття. Отже, факторинг – це фінансова операція перевідступлення банку або фінансовій установі несплачених боргових зобов’язань на умовах комерційного кредиту, яка супроводжується елементами консультаційного обслуговування з юридичних, страхових, інформаційних та бухгалтерських питань постачальника.

На сьогодні факторинг має досить переваг по відношенню до кредитних та комісійно-посередницьких операцій. Подальші дослідження полягають у дослідженні класифікацій факторингу з метою визначення оптимальних платежів за цією операцією.

Список використаних джерел:

1. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / за ред. І.В. Багрової. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 384 с.

2. Басюк Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства/ Т.П. Басюк // Фінанси України. – 2004. – № 12. – C. 115–123.

3. Лисенко Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Ю.М. Лисенко – К., 2005. – 179 c.

4. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина, под общ. ред. Н. П. Гусакова. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 314 с. – (Учебники РУДН).

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 

6. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

7. Пальчук О.І. Факторинг на ринку фінансових послуг. Монографія. / О.І. Пальчук - К., 2011. - 164 с.

8. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства : підручник / Руденко Л.В. – К.: Лібра, 2002. – 304 с.

9. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 5-е изд., перераб. и доп. / Е.С. Стоянова – М.: Перспектива, 2004. – 520 с.

10. Bickers M. Factoring in the UK. - 8th edition. - 2003. - 232 p.

11. Forman M., Gilbert J. Factoring and finance. Wiley. -1976. -142 p.

12. David William Pearce. Macmillan dictionaiy o f modem economics. - Edition: 3, illustrated. - Macmillan, 1986. - 462 p.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
30.05.2018 10:21
ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ В УКРАЇНІ
29.05.2018 22:36
TYPES OF CONCEPTS OF FEATURES AND EFFECTS OF INTEREST STATE, BANKS AND REAL ECONOMIC SECTORS
29.05.2018 10:57
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
25.05.2018 14:48
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИКА
22.05.2018 14:38
БІТКОЙН: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТИ
21.05.2018 17:00
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
18.05.2018 21:53
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.375 сек. / Mysql: 706 (0.325 сек.)