:: ECONOMY :: EVENT-МАРКЕТИНГ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ :: ECONOMY :: EVENT-МАРКЕТИНГ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
:: ECONOMY :: EVENT-МАРКЕТИНГ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

EVENT-МАРКЕТИНГ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 
25.04.2018 11:05
Автор: Галайдіда Ольга Василівна, викладач комерційних дисциплін Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В сучасних умовах конкурентної боротьби однією з найважливіших передумов ефективного «виживання» закладу вищої освіти на ринку є організація та проведення маркетингових заходів, завдання яких є поєднання в цілісну подію повідомлення, часу, місця й атмосфери, які дозволять абітурієнтам ефективно сприймати призначену для них інформацію. 

Дослідженню подієвого маркетингу присвячені нечисленні праці таких вчених, як Герасимов С., Тульчинський Г., Лохіна Т., Мелентєва Н., Бичун Ю., Сирош В., Сондер М., Назимко А., Новікова М. та ін.

Сучасний ринок освітніх послуг розвивається досить швидкими темпами. Споживачі (абітурієнти) постійно отримують велику кількість інформації, що призводить до зниження ефективності застосування традиційних засобів маркетингових комунікацій. Тому більш ефективнішим способом, який дасть можливість закладам вищої освіти достукатися і вплинути на думку сучасного абітурієнта є Event-маркетинг (подієвий маркетинг). [2].

З точки зору використання Event-маркетингу вищими навчальними закладами його можна назвати як маркетинг подій, що передбачає систематичну організацію заходів з метою презентації освітніх послуг для того, щоб з допомогою емоційного впливу активізувати увагу цільової аудиторії до послуг освітнього закладу. 

Залежно від формату і контенту події відбувається позиціонування як освітнього закладу, так і його того чи іншого виду освітньої послуги. Причому, це відбувається ефективніше, ніж при використанні традиційних засобів маркетингових комунікацій. 

Спектр та формат заходів є досить широким: від класичної прес-конференції, професійних семінарів та тренінгів — до масових концертів і національних фестивалів, від корпоративних свят — до міжнародних виставок.

Існують різні види заходів, кожний з яких розрахований на залучення певного сегмента цільової аудиторії, будь-то потенційні абітурієнти, їх батьки, випускники, роботодавці, фірми, підприємства, установи та організації, органи державного управління (служби зайнятості, органи реєстрації, ліцензування і акредитації освітніх установ та ін.), а також громадські інститути і структури, які мають безпосереднє відношення до поширення освітніх послуг. [1].

Від так, спеціальна подія може бути як строго академічною (бізнес-зустріч, наукова конференція) чи діловою (зустрічі на вищому рівні, виставки, турніри, конкурси), так і розважальною (концерти, шоу, фестивалі) чи інформативною (день народження ВНЗ, представлення нового освітнього продукту) тощо.

Головна перевага будь-якої спеціальної події — встановлення безпосереднього контакту між закладом вищої освіти та цільовим споживачем, створення між ними емоційного зв’язку. [3].

Event-маркетинг в освіті має ряд особливостей, які легко визначити за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 1). [4].

Таблиця 1

Матриця SWOT-аналізу для освітнього Event-маркетингу

При проведеному нами дослідженні серед студентів коледжу, виявилось, що найбільш популярними «івентами» для абітурієнтів є свята та спортивні заходи. Наприклад, участь останніх у святах та концертних заходах ВНЗ дає можливість ефективної профорієнтації. Спортивні змагання дозволяють забезпечити безпосередній вплив на цільову аудиторію та встановлення прямих контактів.

Висновок. Отже, Event-маркетинг стає усе більш популярним, і все більше закладів вищої освіти вдаються до організації заходів, реалізовуючи свою маркетингову стратегію. Це один з дієвих інструментів формування позитивного ставлення до ВУЗу. Якщо Event-маркетинг організований правильно, підібрана відповідна події цільова аудиторія, то ефект не змусить себе довго чекати.

Список використаних джерел:

1. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. [текст] / Т.О. Примак. : навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 202 с.

2. Дем'яновська Л. Посилення ролі event-маркетингу в сучасних умовах. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf 

3. Кузів О. Поняття та особливості івент-маркетенгу. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://intkonf.org/kuziv-o-ya-ponyattya-ta-osoblivosti-ivent-marketengu/

4. Антоненко І. Івентивний маркетинг як інноваційний напрямок комунікаційної стратегії. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/191-194.pdf допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІІ ДИВЕРСИФІКАЦІІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ВИРОБНИКІВ ХЛІБА ТА ХЛІБО-БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
29.04.2018 12:27
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
27.04.2018 18:17
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ
27.04.2018 12:13
ВИДИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НГК
25.04.2018 11:17
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.279 сек. / Mysql: 706 (0.24 сек.)