:: ECONOMY :: ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ :: ECONOMY :: ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
:: ECONOMY :: ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 
29.03.2018 10:23
Автор: Савицька Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Стоян Софія, студентка 3 курсу, групи УЗ-51, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

За сучасних економічних умов на ринку України відбуваються постійні зміни у структурі власного капіталу суб’єктів господарювання в умовах використання фінансових ресурсів підприємствами під впливом інфляції, кон’юнктури ринку, форм господарювання, державного регулювання економіки та інших факторів.

Фінансова стійкість підприємств напряму залежить від величини та структури його фінансового забезпечення (фінансового потенціалу, фінансових ресурсів, фінансового капіталу). Адже фінансовий капітал показує наскільки підприємство забезпечує фінансово-господарську діяльність за рахунок власних фінансових ресурсів, а не позикових. Ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві залежить від низки факторів, які можна умовно поділити на внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні – ті, на які підприємство може вплинути, тобто рух капіталу. Зовнішні – фактори, на які підприємство не може вплинути, такі як: податкове законодавство, умови одержання кредитів та процентні ставки банківських установ, загальноекономічна ситуація в країні та ін. [1, c. 38-44].

Звертаючи увагу на останні події в економіці України, до зовнішніх факторів впливу на ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємствах можна віднести: воєнну ситуацію на сході країни, нестабільну економічну ситуацію, непередбачувані наслідки підвищення тарифів на енергоресурси, кризу неплатежів за реалізовані сировину, продукцію, виконані роботи, надані послуги; високі ставки банківських кредитів, валютні коливання тощо. Але навіть за таких умов українські підприємства нарощують свій власний капітал, про що свідчать дані Державної служби статистики України (рис. 1 [2]), за винятком 2014 року, що обумовлено початком АТО на сході України.


Рис. 1. Динаміка зміни власного капіталу підприємств України протягом 2012-2016 рр., млн. грн. [2]


Власний капітал підприємств України з 2012 року по 2016 рік зріс на 540863,5 млн. грн. (або на 28,4 %), а порівняно з 2015 роком на 157062,3 млн. грн. (або на 6,9 %), що означає те, що бізнес в нашій країні активно розвивається і компанії нарощують свій власний капітал. Найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу підприємств займає статутний капітал, що складає в середньому по Україні близько 54 % за даними 2016 року. За період 2012-2016 рр. значно збільшився власний капітал у підприємств, що займаються наданням послуг та займаються фінансовою діяльністю [2].

З метою досягнення максимізації ринкової вартості безпосередньо керівники підприємств мають звернути увагу на один із основних напрямів підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю – це нарощування фінансового капіталу та ефективне управління ним, який використовується (в т.ч.) і з метою формування активів компанії. Адже лише за умови наявних, (у т.ч.) власних, джерел фінансування, які відрізняються за своїми способами та принципами виникнення, тривалістю, привабливістю з точки зору учасників ринку, можливе очікування позитивної динаміки підвищення основних показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств. Саме тому ефективність використання ресурсного потенціалу та оптимізація джерел формування фінансових ресурсів потребують додаткового вивчення щодо процесів їх формування, зміни структури й складу ресурсного забезпечення підприємств, тощо.

Насамперед, проведення структурного аналізу капіталу пов’язано з необхідністю відслідковувати динаміку показників фінансової звітності та порівнювати їх за розміром залучених ресурсів та іншими показниками діяльності компанії [3].

Отже, наявність високого відсотку власних фінансових ресурсів в загальній структурі фінансового потенціалу компанії є передумовою успіху та ефективного функціонування будь-якого підприємства незалежно від сфери його діяльності. Адже саме за умови того, що компанія буде мати достатню кількість власних фінансових ресурсів, в майбутньому вона не матиме великих проблем з кредиторами, адже управління власним капіталом пов’язане не тільки з ефективним використанням вже накопиченої його частини, але і з формуванням фінансового потенціалу, який забезпечує майбутній розвиток підприємства.

Список використаної літератури:

1. Катан Л. І. Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування / Л. І. Катан // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – № 6. – С. 38-44.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Скляр Г. П. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його удосконалення в умовах перехідної економіки / Г. П. Скляр, О. О. Педик. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://ukrcoop-journal.com.ua. 


 
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СКЛАДНІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ – ЯК ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
29.03.2018 10:40
ПАРАДОКС ГІФФЕНА ПІД ЧАС КРИЗ
28.03.2018 21:08
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
28.03.2018 15:59
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЙОГО МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНОЇ ТА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКУ
27.03.2018 14:09
ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: ГЕНЕЗИС І СЬОГОДЕННЯ
26.03.2018 12:56
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ МВВФ «ЕНЕРГЕТИК» ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
23.03.2018 11:15
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ В УМОВАХ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА
02.04.2018 20:38
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.204 сек. / Mysql: 763 (0.178 сек.)