:: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ :: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
:: ECONOMY :: ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ

 
25.04.2017 19:23
Автор: Пустовіт Вікторія Сергіївна, магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Репутація банку, є його “візиткою ”, вона може бути як позитивною, так і негативною, що, насамперед, залежить від ефективності її управління та розуміння. Репутація показує чому клієнти обирають той чи інший продукт або послугу банку. Виходячи з цього, доцільно виділити деякі аспекти, які формують ділову репутацію: банки не здійснюють прямого контролю за сприйняттям зацікавлених сторін, але вони можуть впливати на них; банки повинні шукати нові можливості, серед несприятливих ситуацій зокрема; репутацію слід розглядати як актив; ступінь впливу певної події на репутацію буде залежати від того, наскільки  встановлена довіра.

Основні функції ділової репутації банків:

- Захисна функція полягає в тому, що створюючи високу конкурентоспроможність банку на ринку, захищає його від недобросовісних конкурентів, знижує ризик прояву негативного ставлення з боку суспільства, у разі допущення помилок в своїй діяльності; захищає від імітацій і копіювання, укріплює позиції щодо продуктів субститутів, ускладнює процес проникнення конкурентів на ринок, створює емоційні та раціональні передумови для повторних покупок і багатократних клієнтів.

- Комерційна функція полягає в тому, що за рахунок створення лояльності в банку і його продуктах забезпечується можливість запиту більш високої ціни і тому очікується збільшення прибутку, зниження ступіня ризику, витрат на рекламу.

- Ресурсна функція полегшує залучення всіх видів ресурсів, у тому числі, допомагає знайти нових працівників, акціонерів, залучити зацікавлених інвесторів, полегшити державну підтримку.

- Інформаційна функція допомагає інформувати суспільство про існування банку, його діяльність, продукти та послуги які він надає, роль в суспільстві та фінансових колах, забезпечує основною інформацією про банк потенційних партнерів та покупців; дає змогу споживачу чітко визначити основні цінності банку.  

-  Престижна функція  визначає оцінку ділової репутації як працівниками банку, так і її оцінку клієнтами.  

- Економічна (додаткова вартість банку і його акцій за рахунок бренда, додаткова вартість у ціні продукту, задоволення клієнтів);     

Ділову репутацію банку поділяють на два види: зовнішня та внутрішня. Внутрішня ділова репутація формує уявлення персоналу про неї. Персонал розглядається як чинник конкурентоспроможності, а також, як одна з ключових груп громадськості. 

Основними складовими внутрішньої ділової репутації є системи: підбору і навчання персоналу, відносин керівництва й підпорядкування, оцінки роботи персоналу на підставі прийнятих у банку критеріїв, винагород, соціальних пільг. Також до внутрішньої ділової репутації зачислимо фірмовий стиль банку, соціально-психологічний клімат: настрій і думки колективу, індивідуальне самопочуття та оцінка умов життя і роботи особи в колективі. Ділова репутація банку є результатом систематичного ставлення до персоналу акціонерів та правління банку.

Внутрішня ділова репутація банку може бути зумовлена такими чинниками:

- рівнем організації та координації взаємодії великої кількості людей, спрямованої на досягнення спільних цілей;

- характером взаємовідносин менеджменту і працівників;

- системою навчання співробітників;

- програмою стимулювання та заохочення.

Зовнішня (корпоративна) ділова репутація банку – це те, як його сприймає суспільство, засоби масової інформації та інвестори. Може включати такі складові: громадська думка про банк, що формується як результат якісної реклами, якісними продуктами, суспільною роботою; зв’язками з інвесторами. [3. с. 80].

Дзеркальна ділова репутація – це образ-відображення себе самого. Вона є складовою не лише окремої людини, а й цілої банківської установи. Бажана (цільова) репутація – це ідеальний образ себе самого. Робота з формування ділової репутації банку повинна починатися з формування основних понять, які  будуть її характеризувати.

Демонстративна ділова репутація спрямована на створення і презентацію характеристик, які відповідають даному банку. Це такі характеристики, як: легка впізнаваність, відмінність від інших, підкреслення позитивних та негативних рис, замаскування рис, небажаних для демонстрації.

Корпоративна ділова репутація – це репутація банку в цілому, а не окремих працівників, підрозділів чи результатів їх роботи. Цей вид включає в себе репутацію банку, його позитивну діяльність, ступінь стабільності.

Поточна ділова репутація виникає тоді, коли її співставляють з образом об’єкта, який сформувався у свідомості громадськості. Цей вид має такі особливості: образ не завжди повно і правильно відображає реальний об’єкт, обов’язково містить ознаки, за якими цей об’єкт можна ідентифікувати, образ є доволі сталим та інертним [4.с.165-166].

Отже, ділова репутація відіграє важливу роль в діяльності банку, вона формує довіру клієнтів та партнерів, забезпечує переваги банку на ринку праці, капіталів, захищає інтереси банку перед банками-конкурентами. Позитивна репутація спрощує доступ банку до різних ресурсів: інформаційних, фінансових та людських, а також, максимально захищає бізнес на фінансових ринках.

Список використаних джерел:

1. Бренд-менеджмент: теорія і практика : навч. посібник / укл. : І. В. Струтинська. – Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. – 204 с.

2. Городюк А. А. Технология управления репутацией [Електронний ресурс] / А. А. Городюк. – Режим доступу : www.buk.irk.ru/library/sbornik_07/goroduk.doc

3. Родіонов О. В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток : монографія / О. В. Родіонов. – Луганськ : Вид-во “Ноулідж”, 2012. – 270 с.

4. Шморгун Л. Г. Менеджмент організації : навч. посібн. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

______________________________

Науковий керівник: Яворська Т.В., доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ
26.04.2017 18:55
MAIN GOALS AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE
26.04.2017 15:44
ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
25.04.2017 12:48
ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
18.04.2017 14:23
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
18.04.2017 13:57
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 752 (0.222 сек.)