:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ CAMELS В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 
18.04.2017 13:57
Автор: Корсакова Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

В умовах нестабільної економічної ситуації на вітчизняному та світовому фінансових ринках, для прийняття зважених рішень та прогнозування подальшого ефективного розвитку банківського сектору, мінімізації ризику в сфері банківського обслуговування та оптимізації взаємовідносин в системі «банк-клієнт», учасники банківської системи потребують своєчасного отримання об’єктивної та якісної інформації щодо фінансово-економічної діяльності банків. З цією метою розроблено систему рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків. На сьогодні, для оцінки фінансового стану вітчизняних банків Національним банком України рекомендовано до застосування систему комплексного рейтингового оцінювання CAMELS. Система базується на оцінці ризиків здійснення банківської діяльності за основними складовими: 

1) достатність капіталу банку в контексті захисту інтересів споживачів банківських послуг та забезпечення достатнього рівня його платоспроможності;

2) якість банківських активів в контексті впливу їх розміру та складу на фінансовий стан банку;

3) менеджмент банківської діяльності: формування ефективних методів банківського управління та нагляду;

4) забезпечення оптимального співвідношення використання коштів та джерел їх формування;

5) чутливість до ринкового ризику: здатність швидко адаптувати діяльність банку відповідно до зміни ринкової ситуації;

6) оптимізація грошових потоків банку з метою перспективного розвитку.

Складання рейтингу банку є, насамперед, інструментарієм обґрунтування інвестиційної привабливості, демонстрація ефективності роботи банківського сектору, забезпечення страхової надійності та кредитоспроможності банківських інструментів в умовах фінансової кризи. Система показників рейтингової оцінки являє собою комплекс коефіцієнтів, розрахованих з використанням даних балансу комерційного банку, а також звіту про прибутки та збитки. Рейтингова система CAMELS є дієвим засобом регулювання та нагляду за станом комерційних банків з боку НБУ. Вона дає можливість на основі оціночних коефіцієнтів виявити «слабкі місця» в діяльності комерційних банків та розробити шляхи їх ліквідації; отримати інформацію щодо реального стану банківської системи на певний період часу; спрогнозувати подальший її розвиток та визначити пріоритетні напрямки банківської діяльності.

Згідно системи рейтингового оцінювання CAMELS кожному з банків передбачається визначення певного цифрового рейтингу за всіма складовими; і на його підставі визначається комплексна рейтингова оцінка банку. Визначення комплексної рейтингової оцінки є суб’єктивним, а тому має бути аргументованим, економічно обґрунтованим та враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів як на діяльність окремого банку, так і на функціонування банківської системи взагалі [1].

Критерії оцінки компонентів комплексної рейтингової оцінки CAMELS детально розглянуто Положенням про порядок рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS № 171, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.05.2002 р. Нами здійснено аналіз факторів впливу показників та виокремлені такі з них, що в умовах кризових явищ в економіці та нестабільної ринкової кон’юнктури суб’єктами банківської системи при прийнятті рішень мають враховуватися в першу чергу. Дані вибіркового аналізу подані в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Найбільш вагомі фактори впливу на банківську системуСписок використаних джерел:

1. Положення про порядок рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS № 171, затверджене Постановою Правління НБУ від 8 травня 2002 р., зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02 

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121 – ІІІ (зі змінами і доповнення) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. Ст. 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

3. Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2013. – 492 с.

4. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід [Текст]: монографія / О.П. Заруцька. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 379 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ
26.04.2017 18:55
MAIN GOALS AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE
26.04.2017 15:44
ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
25.04.2017 19:23
ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
25.04.2017 12:48
ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
18.04.2017 14:23
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.258 сек. / Mysql: 752 (0.221 сек.)