:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
25.04.2017 13:48
Автор: Ніколаєва Вікторія Василівна, старший викладач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»; Крошка Світлана Анатоліївна, студентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Формування та реалізація ефективної маркетингової цінової політики забезпечить посередницьким підприємствам зростання обсягу товарообігу, оптимізацію витрат обігу та збільшення чистого прибутку.

Проблемам дослідження цінової політики на підприємстві приділяють увагу закордонні та вітчизняні вчені: Абакумова О. Г., Тормоса Ю. Г., Єрухимович І. Л., Павленко А. Ф., Корінєв В. Л., Примак Т. О., Ж.-Ж. Ламбен, Дугіна С. І., Бєляєв В. І., Т. Амблер, Нікітін С. М., Салімжанов І. К., Шемятихіна Л. Ю., Волков О. І., Скляренко В. К., Балабанова Л.В., Власова Н. О.та ін.

Для кращого вивчення цієї проблеми було проведено дослідження цінової політики дистриб’юторів молока та молочної продукції в Криворізькому регіоні. Аналіз формування та реалізації маркетингової цінової політики фірм продемонстрував, що ціни та цінова політика виступають однією з головних складових їх маркетингової діяльності.

Основною метою ціноутворення більшості посередницьких підприємств на регіональному ринку є максимізація обсягів продажу. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що основним недоліком у ціновій політиці фірм є слабкий рівень дослідження кон’юнктури регіонального ринку молока та молочної продукції.

Дослідження системи цінностей споживачів показали, що найбільшу важливість покупці молочної продукції надають таким параметрам, як: ціна, якість, фірма-виробник, відсутність у складі товару шкідливих речовин.

Для підвищення ефективності цінової політики пропонується переорієнтувати процес ціноутворення на маркетинговий – орієнтований на дослідження ринку й потреби.

Цінова політика посередницьких підприємств має постійно коригуватися у відповідності з поточними ринковими умовами. Процес ціноутворення дистриб’юторів має передбачати аналіз попиту, витрат, цін конкурентів, вибір методу ціноутворення і формування цінової стратегії.

Для розробки стратегічних маркетингових рішень з цін, які дозволять підвищити ефективність діяльності та одержати конкурентні переваги фірми на ринку необхідно проводити моніторинг цін конкурентів. Інформаційне забезпечення процесу дослідження цін конкурентів, як правило, має низький рівень та не відповідає вимогам.

При дослідженні маркетингової цінової політики основних конкурентів фірмам слід звернути увагу на загальне співвідношення ціни та собівартості, чи досліджується ціни на продукцію конкурентів, чи досліджується попит на товар, хто приймає рішення щодо методу ціноутворення, чи аналізується рівень загальних витрат, яким чином формується цінова стратегія та чи кореспондується вона із загальною маркетинговою стратегією посередника.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : монографія / Л.В. Балабанова, О.В.Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003. – 149 с.

2. Власова Н. О. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари  [Текст] : монографія / Власова Н. О., Безгінова Л. І., Гросул В. А., Дядюк М. А., Зубков С. О., Кушнір Т. Б., Мелушова І. Ю., Мілаш І. В., Смольнякова Н. М., Сукачова С. М., Филипенко О. М., Чорна М. В. ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х. : ХДУХТ 2012. – 376 с.

3. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2013. – 91 с. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
26.04.2017 19:45
MODERN METHODS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN CRISIS PERIOD
26.04.2017 15:27
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
25.04.2017 16:30
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
24.04.2017 11:08
РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ ПІАР
24.04.2017 09:14
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ REIKARTZ
13.04.2017 16:05
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА
10.04.2017 15:47
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 752 (0.173 сек.)