:: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА :: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА
:: ECONOMY :: СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА

 
10.04.2017 15:47
Автор: Ковальчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Університету митної справи та фінансів
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

УДК 334.722: 330.162

Соціально відповідальний маркетинг є важливою складовою корпоративної соціальної відповідальності по відношенню до споживачів, громади і суспільства в цілому. Соціальна спрямованість бізнесу буде більш ефективною, якщо соціальна відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління підприємствами [5].

Питанню соціально відповідального маркетингу присвячені роботи Ф. Котлера (визначення сутності соціального маркетингу)[6],  Патрік Байерза (визначення ключових принципів відповідального маркетингу)[7].  Активну роботу по дослідженню та впровадженню відповідального маркетингу в Україні проводить Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Жіночий Консорціум України, Представництво Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні. 

 Соціально відповідальна реклама є невід’ємним компонентом відповідального маркетингу. Відповідно до Закону «Про рекламу»,  реклама, як елемент масової комунікації, здійснює потужний вплив на культурні та соціально-психологічні цінності людей. Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди [3]. Проте закон обходиться стороною і це визнають самі рекламісти. Закон не працює і лише самі рекламодавці, представники бізнесу, можуть підняти рекламу на якісно вищий рівень і зробити її компонентом свого соціально відповідального підходу.

Недобросовісна реклама має не тільки соціальні, але й юридичні наслідки, оскільки за порушення закону повинна буди юридична відповідальність. За суб’єктом відповідальність у сфері недобросовісної реклами можна розділити на: 1) відповідальність рекламодавця; 2) відповідальність виробника реклами; 3) відповідальність розповсюджувача реклами[3].  Нажаль відсутність у законі прямих вказівок щодо розмежування відповідальності різних суб’єктів рекламної діяльності можна використовувати при накладенні відповідними контролюючими органами стягнень (штрафів) в частині правомірності застосування стягнення до конкретного суб’єкта. Законодавство про рекламу потребує доопрацювання та юридичного роз’яснення.

Більшість українців відзначають про виконання цих законодавчих норм чинного законодавства України в сфері заборони реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв на радіо та телебаченні. В той же час суспільство незадоволено сприймає рекламу, яка носить сексуальний характер та принижує честь і гідність жінки, негативно впливає на несформовану дитячу психіку. 

Реклама вважається дискримінаційною за ознакою статі та порушує добросовісну маркетингову практику, якщо:

 - вона зображує чи описує жінку або чоловіка як прикрасу чи сексуальний об’єкт, містить натяки на статеві стосунки та сексуальність людей, які жодним чином не пов’язані з рекламованим продуктом та прямо не асоціюються зі споживанням рекламованого продукту, товару, послуги; 

- вона стверджує або натякає, що роль однієї статі у соціальному, економічному і культурному житті менша, ніж роль іншої [8].

Одним з проявів дискримінації в рекламі є сексизм (соціальні стереотипи, переконання і вірування, які показують перевагу однієї статі над іншою і тим самим обґрунтовують соціальну нерівність чоловіків і жінок). Сексизм глибоко вкорінений у свідомості нашого суспільства, а тому часто залишається непоміченим й сприймається як «нормальне» і невід'ємне явище сьогодення. У сучасній українській рекламі жінці відводиться чітке і вузьке коло ролей: жінка є або деталлю інтер'єра кухні чи дитячої кімнати, або сексуальним об'єктом.

Закон України «Про захист суспільної моралі» наголошує, що «використання в рекламі текстової, візуальної чи звукової інформації, що здатна спричинити шкоду моральному здоров’ю населення, в засобах масової інформації забороняється. Зовнішня реклама, яка містить тексти і (або) зображення сексуального чи еротичного характеру, забороняється» [2].

У Рекомендаціях, які були надані Україні Комітетом ООН з ліквідації дискримінації жінок, після засідання 45 Сесії Комітету ООН у січні 2010р., вказується на те, що Комітет стурбований існуванням сексистського представлення жінок у ЗМІ та рекламних кампаніях. Фахові об’єднання маркетологів, рекламістів та представників громадських організації розробили та прийняли Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі (30 вересня 2011 року). Дані стандарти є механізмом саморегулювання ринку реклами з метою підвищення ефективності рекламних продуктів та формуванню культури ринкових маркетингових відносин [1]. Нажаль більшість компаній ще не обізнані зі Стандартами недискримінаційної реклами за ознакою статі і майже не ідентифікують дискримінацію за гендерною ознакою в рекламі.

 До тих пір поки суспільство переймається лише власними економічними негараздами і не звертає уваги на власну гідність, яка, поза сумнівом, принижується з біг-бордів, екранів телевізорів та багаточисельної поліграфічної продукції, що мільйонами розповсюджується домівками, питання саморегуляції так і лишиться лише питанням, відповідь на яке ми тільки шукаємо.

Необхідним є розвиток дискусій в українському суспільстві з приводу недобросовісної реклами, а також дискусій з даного питання в трикутнику «замовники-виробники-медіа». Професійні об'єднання виробників реклами повинні встановити етичні принципи за допомогою кодексів стандартів, які б були прозорими та зрозумілими громадськості й ними же самими моніторилися й базувалися на основі міжнародних стандартів (ІСС) з урахуванням українських реалій.

Як в Україні, так і в розвинених країнах бувають приклади реклами, створеної  соціально безвідповідальними рекламістами. В якості прикладу можна навести невдалу рекламу всесвітньо відомої компанії Coca-cola з зображенням в рекламі карти, де Крим віднесений до території Росії. За результатами опитування 15% українців готові повністю відмовитися від купівлі напоїв даної компанії і втрати Coca-cola можуть скласти 400 млн. грн. [4]. Наголошуючи на своєму сайті про долучення до Глобального Договору ООН, компанія Coca-cola порушила другий  принцип по правам людини – «забезпечити власну непричетність до порушень прав людини». В своїй рекламі компанія підтримала анексію Росією Криму, за що керівництво компанії пізніше вибачилося перед українським народом.

В Україні існують ряд об’єднань виробників реклами: Спілка рекламістів України, Всеукраїнська рекламна коаліція, Асоціації зовнішньої реклами України. Можливо, рекламній індустрії варто було б подумати над власним незалежним експертним органом, який давав би свої фахові рекомендації стосовно відповідності рекламних сюжетів закону про рекламу та Кодексу рекламної практики. До такої ради могли б звертатися і рекламодавці, і телеканали, і рекламні агенції. Вона могла б давати як попередні оцінки розроблених матеріалів, так і проводити експертизу на замовлення Антимонопольного комітету, Держспоживстандарту і Національна ради з питань телебачення та радіомовлення, які є офіційними регуляторами галузі. 

 Таким чином, для поширення практики соціально відповідального маркетингу в Україні необхідно: проводити роботу з підвищення обізнаності компаній щодо практик відповідального маркетингу; розвивати дискусії в українському суспільстві з приводу недобросовісної реклами; проводити  роботу з підвищення обізнаності компаній щодо Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі; створити незалежний експертний орган, який давав би свої фахові рекомендації стосовно відповідності рекламних сюжетів закону про рекламу та Кодексу рекламної практики а також давав би попередні оцінки розроблених матеріалів
Список використаних джерел:

1. Відповідальний маркетинг: Гайд для компаній. – К.: Видавничий дім "Адеф Україна", 2012. – 40 с. 

2. Закон України «Про захист суспільної моралі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

3. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/page2

4.Звіт соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coca-colahellenic.com.ua

5. Комарова К. В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України / К. В. Комарова, Н. В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – С. 25-30. – Режим доступу:  http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_5-6-63-2016.pdf     

6. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі; Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с. 

7. Responsible Marketing – Interview with Patrick Byers from Outsource Marketing // Net2 by TechSoup Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.netsquared.org/blog jedsundwall/responsible marketing interview patrick byers outsource marketing#.VRauaXXQnWQ 

8. Стандарт організацій України Недискримінаційна реклама за ознакою статі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uam.in.ua /upload/medialibrary/5dc/5dc 788367bdff143a6a104fe8e7719b0.pdfдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
26.04.2017 19:45
MODERN METHODS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN CRISIS PERIOD
26.04.2017 15:27
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
25.04.2017 16:30
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.04.2017 13:48
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
24.04.2017 11:08
РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ ПІАР
24.04.2017 09:14
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ REIKARTZ
13.04.2017 16:05
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.219 сек. / Mysql: 706 (0.185 сек.)