:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

 
24.04.2017 11:08
Автор: Лозовський Олександр Миколайович, кандидат економічний наук, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]


Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності підприємства на ринку, у виробництві або в соціальній сфері організації [1].

На жаль інноваційні процеси в Україні не співпадають з загально світовими тенденціями. Для вітчизняної економіки саме інновації та інноваційна модель розвитку є тією рушійною силою, яка здатна забезпечити подолання розриву з розвинутими країнами, підвищити конкурентоспроможність національної економіки, окремих її галузей і підприємств. При розробці стратегії інноваційного становлення підприємства з урахуванням нинішніх вимог необхідно враховувати норми інноваційного розвитку підприємства, серед яких можна виділити наступні:

 управління інноваційним розвитком підприємства з урахуванням інерційності і тривалості інноваційного процесу; 

 гармонізацію інноваційних складових, яка надає рівність розвитку структурних складових підприємства; 

 врівноваженість економічного розвитку;

 здатність потенціалу підприємства до прискорених внутрішніх процесів (збутових, маркетингових, управлінських, економічних) [2]. 

Досвід розвинених країн світу підтверджує, що ключова роль у забезпеченні умов інноваційного розвитку, формуванні національної інноваційної системи належить державі, яка встановлює стратегічні цілі, забезпечує ресурсну підтримку, зокрема бюджетне фінансування, податкове стимулювання, кредитування тощо. 

Основною складовою інноваційної стратегії, яка узгоджена за цілями і термінами реалізації, є стратегія у сфері створення і використання інновацій. Міжнародна школа бізнесу INSEAD кожного року проводить дослідження розвитку інновацій різних країн світу, в тому числі України.  Дані дослідження дозволяють порівняти стан розвитку інновацій, визначити слабкі і сильні сторони вже сформованого інноваційного потенціалу, конкурентоспроможність країн, їх інвестиційну та інноваційну привабливість.

Отже, розглянемо рейтинг країн за індексом інноваційної ефективності, який характеризує формування відповідних умов для сприяння інноваційному розвитку [3]. 

Рейтинг деяких країн за індексом інновації активності
За цим показником в 2016 році Україні належить 12 місце серед 141 досліджуваних країн. Для порівняння в 2015 році Україна займала 15 місце, а в 2013 році - 31. Це свідчить про зростання ефективності інноваційної діяльності в країні.

Дослідження показує, що країнам з меншою інноваційною економікою важко дотримуватися темпів прогресу країн, які володіють високим рейтингом. Це частково пояснюється тим, що таким країнам досить складно досягти економічного зростання і залучити висококваліфіковані людські ресурси, необхідні для стійких інновацій.

Таким чином, інноваційний менеджмент дозволяє підприємству правильно обирати напрямки власних зусиль в формуванні стратегії розвитку організацій і без зайвих перешкод трансформуватися у потужну структуру нового типу, функціонуючу на засадах інноваційного випередження. Постійне вдосконалення і приведення інноваційної інфраструктури у відповідність з діючими міжнародними нормами і стандартами є одним з показників загальної інноваційної культури країни. 

Для досягнення загального успіху на підприємстві мають бути відрегульовані рамкові умови розгортання масштабної інноваційної діяльності, зокрема стосовно забезпечення оптимального балансу ринкових і регуляторних важелів впливу держави на інноваційний розвиток. 

Разом з тим, хотілося б відмітити інші шляхи оптимізації інноваційної стратегії. Повинно відбуватись вдосконалення структури економіки за інноваційною моделлю та приведення показника економічної нерівності населення до середньоєвропейського (ЄС) стандарту. І головне, потрібно відновити рівень довіри громадян до держави, влади та бізнесу загалом. 
Список використаних джерел:

1. Галишич Х. І., Чаус О. Я. Проблеми реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури / Галишич Х. І., Чаус О. Я. // – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18271/1/11- Halyshych-19-20.pdf  

2. Краевая А.И., Михайленко Т.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/68528.doc.htm  

3. Global Innovation Index 2011-2016 / Editor : S. Dutta. − INSEAD − The Business School of The World, 2016. − 418 p.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
26.04.2017 19:45
MODERN METHODS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN CRISIS PERIOD
26.04.2017 15:27
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
25.04.2017 16:30
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.04.2017 13:48
РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ ПІАР
24.04.2017 09:14
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ REIKARTZ
13.04.2017 16:05
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕКЛАМА
10.04.2017 15:47
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.371 сек. / Mysql: 706 (0.329 сек.)