:: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА :: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
:: ECONOMY :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 53  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

 
17.03.2017 12:02
Автор: Кулініч Анастасія Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Савва Ольга Олегівна, студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Інтеграція України у світову економічну систему ставить перед українськими підприємствами нові завдання, пов’язані з активізацією процесів у сфері соціальної відповідальності. Серед тисяч підприємств, що ведуть свою діяльність в Україні, лише десятки а може и одиниці є соціально відповідальними. Значний відрізок часу це питання посідало в економічній політиці країни другорядне місце. Соціальна активність підприємств носила несистемний, суперечливий характер. Але в наш час, коли конкурентоспроможність та ефективність бізнесу суттєво залежить від соціальної відповідальності, коли потрібно піклуватися не лише про фінансовий результат, а й про внесок в соціальний розвиток ця проблема потребує глибокого аналізу і пошуку шляхів вирішення.

Багато хто з українських вчених приступав до розгляду цього питання, однак, незважаючи на розуміння важливості соціальної відповідальності бізнесу перед населенням, в Україні все ще відсутнє однозначне визначення цього питання. Так, на думку М. Мурашко, відсутність ідеології соціально відпові¬дального підприємництва та вимушений характер цієї відповідальності яскраво характеризують сучасний стан соціальної відповідальності [1, с. 116].

Корпоративна соціальна відповідальність у найзагальнішому тлумаченні – це раціональний відгук організації на суперечливі очікування заінтересованих сторін, спрямований на стійкий розвиток компанії. Це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими, на кого ці рішення націлено [2, с. 70 -71].

У зарубіжних країнах вже декілька десятиліть проводяться дослідження з ефективності корпоративної соціальної відповідальності. Дослідження, що проводились агентством «Welker Information», виявили пряму залежність зростання престижу компанії і продуктивності її економічної діяльності від здійснення соціальних обов'язків. Збільшення соціального потенціалу компанії на 1% підвищує її соціальний престиж на 0,55%, у той час як зростання економічного потенціалу поліпшує економічну цінність на 0,32%. Для крупних компаній соціальні інвестиції дуже привабливі, оскільки більшість споживачів у СІЛА і Великій Британії віддають перевагу компаніям із соціально відповідальними програмами. До того ж соціально відповідальний бізнес мотивує співробітників у поліпшенні комерційної діяльності.У Великій Британії, Голландії, Німеччині, Швеції державою встановлені правила соціальної звітності підприємств, які визначають її зміст і періодичність. На європейському просторі діють два варіанти регулювання соціальної поведінки: обов'язковий і рекомендований. Проте в кожному з них використовуються правові норми, які підприємства зобов'язані виконувати. У США на відміну від європейського підходу діють більш ліберальні («відкриті», за термінологією ряду учених) підходи до регулювання корпоративної соціальної діяльності. Між тим, як і в Європі, уряд США визначає мінімальні соціальні стандарти для бізнесу [4].

Взагалі у світі, сектор інвестицій в соціальну відповідальність бізнесу постійно зростає. Сьогодні активи тільки європейських фондів, щодо СВ сягають $15 млрд.

Світові компанії та країни «золотого мільярда» вже давно прийшли до висновку, що «соціальна економіка» це вигідно і широко використовують КСВ, як інструмент конкурентоспроможності на ринку. У той час коли в Україні корпоративна відповідальність і нефінансові звіти знаходяться на етапі активного розвитку і мають значний не задіяний потенціал, іноземні компанії, зокрема США і країни ЄС є конкурентоспроможними на вітчизняних ринках. Це яскраво демонструє рейтинг конкурентоспроможності держав, проведеного Всесвітнім економічним форумом ( табл. 1) [5].

Таблиця 1

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності за 2015-2016 рр.

Як видно з таблиці Україна значно відстає від провідних країн світу. Це свідчить про досить не розвинену систему соціальної відповідальності. Для того щоб підвищити свої позиції, українському бізнесу необхідно розуміти причину високого рейтингу и брати приклад з країн-лідерів. Так, в Німеччині виходячи з того що соціальна відповідальність несе користь всьому суспільстві, молоді надається можливість підвищити кваліфікацію та отримати професійні навички всередині компанії. У Великобританії створені організації, що проводять моніторинг соціальної та екологічної документації компаній, а також в уряді при прем'єр-міністрі є посада міністра з соціальної відповідальності компаній.


Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств в першу чергу полягає в максимально повній сплаті податків, дотримання законодавства про працю та охорону навколишнього середовища, в створенні робочих місць, в добродійних заходах. Всі ці заходи спрямовані на зовнішнє середовище підприємства. Серед ініціатив, які спрямовані на внутрішнє середовище, можна виділити наступні: підвищення продуктивності, поліпшення конкурентоспроможності, оптимізація витрат, реалізація стратегії подальшого розвитку, покращення іміджу, збільшення товарообігу та кількості споживачів [3, с. 27].


Таким чином, для розвитку соціальної відповідальності бізнесу в українському суспільстві необхідно:


1. Інвесторам: вкладати кошти в компанії з розвинутою системою корпоративної соціальної відповідальності.


2. Компаніям: зрозуміти, що СВ може зробити їх більш конкурентоспроможними та популярними, принести більший дохід; прагнути до довгострокового розвитку, замість короткострокового; узгоджувати соціальні ініціативи з місією компанії;залучитися підтримкою з боку вищого керівництва та провідних працівників компанії.


3. Уряду: надавати пільги компаніям, як є соціально відповідальними; створити єдиний портал, на якому можна буде ознайомитися зі станом виконання соціальної відповідальності;створити спеціалізований керуючий орган.


Важливо також не ототожнювати соціальну відповідальність з благодійністю. Особливістю благодійності є її не регулярність, а реалізація корпоративної соціальної відповідальності передбачає впровадження довгострокової програми дій, які направлені на підвищення привабливості для інвесторів, органів влади та працівників.


Отже, вітчизняні підприємства повинні розглядати соціальну відповідальність як одну з головних проблем, вирішення якої потребує ретельного планування, а також детального аналізу та оцінки.


Список використаних джерел:


1. Мурашко М. І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні / М. І. Мурашко // Демографія та соціальна економіка : Науково-еконо¬мічний та суспільно-політичний журнал . – 2009. – № 2. – С. 114 – 122


2. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння / А. М. Колот // «Економіка України». – 2014. - №3(628). – с.70-82.


3. Комарова К. В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України / К. В. Комарова, Н. В. Ковальчук // Інноваційна економіка. - 2016. - № 5-6. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_6.

4. Новіков В. М. Регулювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2015_vidpovidalnist_biznesu.pdf

5. Всесвітній економічний форум: рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2015-2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2015/09/30/7246


_______________________________________


Науковий керівник: Комарова Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФОРМУВАННЯ ДОВГОТЕРМІНОВИХ ВІДНОСИН З ПОКУПЦЕМ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ
26.01.2017 15:46
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЛІФТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
23.03.2017 19:32
ДІТИ – НАЙВРАЗЛИВІШІ СПОЖИВАЧІ РЕКЛАМИ
20.03.2017 14:13
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
20.03.2017 14:09
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ
16.03.2017 22:53
ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАСКРУТКУ
16.03.2017 22:20
БРЕНДИНГ МІСТА ТА МІСЬКА ЛОГІСТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТУРИЗМУ
16.03.2017 14:53
РОЛЬ ЦІНИ У ФОРМУВАННІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЇ
15.03.2017 12:30
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.221 сек. / Mysql: 706 (0.187 сек.)