:: ECONOMY :: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА :: ECONOMY :: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА
:: ECONOMY :: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА

 
15.12.2016 20:16
Автор: Мосійчук Інна Богданівна, студентка 4 курсу спеціальності «Облік і аудит», Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В умовах нестійкої фінансової ситуації в Україні та у зв’язку із кризовими явищами в економіці країни оподаткування доходів громадян має всі шанси стати джерелом соціального напруження. Ключову роль у процесі перерозподілу фінансових ресурсів між суб’єктами господарювання та державою відіграє податок на доходи фізичних осіб. Питання, що стосуються утримань податку з доходів фізичних осіб (надалі ПДФО) із заробітної плати перебувають у центрі уваги різних користувачів облікової інформації. Це пояснюється тим, що заробітна плата є основним доходом найманих працівників, від якого залежить рівень та якість їх життя. Існуюча система оподаткування доходів громадян не достатньо ефективна, також ситуація ускладнюється постійними змінами у законодавстві України. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

ПДФО - податок, що стягується з доходів фізичних осіб та надходить у місцевий бюджет того місця (міста,селища), де зареєстроване підприємство [3]. 

До 1 січня 2016 року, згідно з ПКУ [1], ставка податку на доходи фізичних осіб була диференційованою. Податок утримувався у розмірі 15% і 20% від бази оподаткування. Якщо сума доходу працівника не перевищувала 10 мінімальних заробітних плат (надалі МЗП), то ПДФО стягувався у розмірі 15%, а у випадку, коли дохід перевищував 10 МЗП – ставка податку складала 20%.

З 1 січня 2016 року, у зв’язку зі змінами у законодавстві, незалежно від суми нарахованої заробітної плати застосовується єдина ставка ПДФО, розмір якої становить 18%. Отож,ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами  (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 статті 167. «Ставки податку» ПКУ) [2].

З 1 січня 2016 року також скасовано стягнення єдиного соціального внеску із заробітної плати, розмір якого раніше складав 3,6% із основної суми заробітної плати і 2% із допомоги по тимчасовій непрацездатності[2]. Тому, на нашу думку, зростання ставки ПДФО є цілком передбачуваним і очевидним. Ми вважаємо, що за рахунок підвищення ставки податку до 18% компенсовано відміну утримання єдиного соціального внеску. 

Наймані працівники, що отримують заробітну плату в межах 10 МЗП і ті, що мають дохід понад 10 МЗП, тепер мають сплачувати однаковий відсоток ПДФО. Такі зміни у методиці утримань податку на доходи фізичних осіб ми оцінюємо негативно. Оскільки працівники, які отримують дохід в межах 10 МЗП більше залежать від утримань із заробітної плати, яка обумовлює рівень їх життя, тому доцільніше було б стягувати з їх доходу меншу суму податку. Водночас, ті, хто має дохід понад 10 МПЗ, відповідно, є більш фінансово стійкими і не такими чутливими до різниці у ставці ПДФО в 3-5%.

Таким чином, ми вважаємо, що зміни у законодавстві щодо податку на доходи фізичних осіб не можна оцінювати позитивно. В майбутньому, законотворцям при чергових нововведеннях у частині стягнень із доходів працівників, необхідно звернути увагу на соціальну нерівність платників податку.
Список використаних джерел:

1.Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2.Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України від 24.12.2015 № 909-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/909-19

3.Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ
19.12.2016 12:29
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 21:18
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
17.12.2016 17:16
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
16.12.2016 19:37
АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
16.12.2016 19:20
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
16.12.2016 17:19
СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
16.12.2016 17:13
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
16.12.2016 15:51
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ
15.12.2016 17:54
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
14.12.2016 18:14
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.189 сек. / Mysql: 651 (0.142 сек.)