:: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП :: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП
:: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП

 
17.11.2016 15:55
Автор: Солодовнік Олеся Олександрівна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет будівництва та архітектури
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Остання політико-економічна криза в Україні породила виклики до всіх сфер суспільства і спричинила підвищену увагу до питання забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіонів, підприємств. Від відповіді на нього значною мірою залежить здатність чи нездатність ініційованих в країні публічно-приватних партнерств (ППП) досягти стратегічних цілей та реалізувати свої фінансово-економічні інтереси.

Ознайомлення з останніми публікаціями теоретиків і практиків щодо забезпечення розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки дозволяє констатувати, що проблема стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП поки що не стала предметом глибокого вивчення. Для окреслення основних напрямів наукового пошуку щодо цієї проблематики необхідно побудувати концептуальну модель стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП і визначити роль такої стратегії у забезпеченні розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки його партнерів, що і стало метою даного дослідження.

Враховуючи те, що поняття «стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП» до теперішнього часу остаточно не визначено, для з’ясування його змісту у процесі дослідження були розглянуті наукові праці щодо розкриття сутності родового поняття «стратегія». Проведений аналіз робіт дає підстави погодитися з М.М. Єрмошенко та К.С. Горячевою стосовно того, що «в теорії стратегічного планування і управління думки щодо сутності категорії «стратегія» в основному збігаються до такого: стратегія - це узагальнена модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених перспективних цілей (пріоритетів) і способів (рішень) їх досягнення, в якій зіставлено поставлені цілі та можливості їх реалізації» [1, с. 74].

Оскільки з точки зору формальної логіки видове поняття («стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП») включає до свого змісту всі ознаки, властиві родовому поняттю («стратегія»), плюс ознаки, специфічні тільки для родового поняття, тому для з’ясування останніх було застосовано контент-аналіз існуючих підходів щодо розкриття складу (змісту) стратегій економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства. Проведений аналіз свідчить про те, що фахівці в сфері забезпечення безпеки найбільш вагомими складовими стратегії вважають такі складові, як: характеристика загроз (частота згадувань 0,9); механізм забезпечення безпеки (захисту) (частота згадувань 0,8); критерії та параметри безпеки (частота згадувань 0,6); характеристика інтересів (частота згадувань 0,6).

Виходячи з мети стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, яка полягає у захисті фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера від загроз, що заважають їх реалізації, та враховуючи результати даного дослідження можемо визначити стратегію захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП як узагальнену модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених фінансово-економічних інтересів партнерів у здійсненні ППП, цілей та механізму забезпечення їх захисту від загроз, що заважають їх реалізації. Концептуальну модель стратегії наведено на рисунку.

Роль стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП у забезпеченні розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки його партнерів є істотною, адже вона: сприяє ефективній реалізації фінансово-економічних інтересів партнерів, оскільки забезпечує концентрацію зусиль, спрямованих на протидію загрозам їх реалізації; завдяки виробленню партнерами спільних дій щодо захисту фінансово-економічних інтересів забезпечує більш тісну взаємодію між ними, що є однією з фундаментальних передумов успішності ППП; створює передумови підвищення ефективності функціонування системи забезпечення фінансово-економічної безпеки партнера завдяки використанню комплементарних захисних механізмів іншої сторони ППП; фокусуючись на проведенні ґрунтовного аналізу стану убезпечення фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера, доповнює та поглиблює аналіз і підвищує об’єктивність оцінок ситуації із забезпеченням економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства.

Рисунок – Концептуальна модель стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП

Отже, проведене дослідження дозволило визначити поняття «стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП» та побудувати її концептуальну модель, що є науковим підґрунтям для створення прикладного методичного інструментарію стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів учасників ППП.

Список використаних джерел:

1. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – К.: Національна академія управління, 2010. – 232 с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
28.10.2016 11:42
SPECIFIC OF FORMATION THE MARKETING BUDGET AT THE MODERN ENTERPRISES
17.11.2016 11:00
УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
17.11.2016 10:52
МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ
16.11.2016 22:02
ПОГЛЯД НА СУЧАСНІСТЬ: ВИКОРИСТАННЯ СПЕЛЬТИ В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
16.11.2016 20:00
МОРАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
16.11.2016 19:27
ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
16.11.2016 12:42
ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:25
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НЕВІДДІЛЬНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:07
MODERN TRENDS IN SYSTEM OF MARKETING COMMUNICATIONS
14.11.2016 16:16
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.288 сек. / Mysql: 1338 (0.228 сек.)