:: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП :: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП
:: ECONOMY :: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП

 
17.11.2016 15:55
Автор: Солодовнік Олеся Олександрівна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет будівництва та архітектури
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Остання політико-економічна криза в Україні породила виклики до всіх сфер суспільства і спричинила підвищену увагу до питання забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіонів, підприємств. Від відповіді на нього значною мірою залежить здатність чи нездатність ініційованих в країні публічно-приватних партнерств (ППП) досягти стратегічних цілей та реалізувати свої фінансово-економічні інтереси.

Ознайомлення з останніми публікаціями теоретиків і практиків щодо забезпечення розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки дозволяє констатувати, що проблема стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП поки що не стала предметом глибокого вивчення. Для окреслення основних напрямів наукового пошуку щодо цієї проблематики необхідно побудувати концептуальну модель стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП і визначити роль такої стратегії у забезпеченні розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки його партнерів, що і стало метою даного дослідження.

Враховуючи те, що поняття «стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП» до теперішнього часу остаточно не визначено, для з’ясування його змісту у процесі дослідження були розглянуті наукові праці щодо розкриття сутності родового поняття «стратегія». Проведений аналіз робіт дає підстави погодитися з М.М. Єрмошенко та К.С. Горячевою стосовно того, що «в теорії стратегічного планування і управління думки щодо сутності категорії «стратегія» в основному збігаються до такого: стратегія - це узагальнена модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених перспективних цілей (пріоритетів) і способів (рішень) їх досягнення, в якій зіставлено поставлені цілі та можливості їх реалізації» [1, с. 74].

Оскільки з точки зору формальної логіки видове поняття («стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП») включає до свого змісту всі ознаки, властиві родовому поняттю («стратегія»), плюс ознаки, специфічні тільки для родового поняття, тому для з’ясування останніх було застосовано контент-аналіз існуючих підходів щодо розкриття складу (змісту) стратегій економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства. Проведений аналіз свідчить про те, що фахівці в сфері забезпечення безпеки найбільш вагомими складовими стратегії вважають такі складові, як: характеристика загроз (частота згадувань 0,9); механізм забезпечення безпеки (захисту) (частота згадувань 0,8); критерії та параметри безпеки (частота згадувань 0,6); характеристика інтересів (частота згадувань 0,6).

Виходячи з мети стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП, яка полягає у захисті фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера від загроз, що заважають їх реалізації, та враховуючи результати даного дослідження можемо визначити стратегію захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП як узагальнену модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених фінансово-економічних інтересів партнерів у здійсненні ППП, цілей та механізму забезпечення їх захисту від загроз, що заважають їх реалізації. Концептуальну модель стратегії наведено на рисунку.

Роль стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП у забезпеченні розвитку ППП та фінансово-економічної безпеки його партнерів є істотною, адже вона: сприяє ефективній реалізації фінансово-економічних інтересів партнерів, оскільки забезпечує концентрацію зусиль, спрямованих на протидію загрозам їх реалізації; завдяки виробленню партнерами спільних дій щодо захисту фінансово-економічних інтересів забезпечує більш тісну взаємодію між ними, що є однією з фундаментальних передумов успішності ППП; створює передумови підвищення ефективності функціонування системи забезпечення фінансово-економічної безпеки партнера завдяки використанню комплементарних захисних механізмів іншої сторони ППП; фокусуючись на проведенні ґрунтовного аналізу стану убезпечення фінансово-економічних інтересів державного/приватного партнера, доповнює та поглиблює аналіз і підвищує об’єктивність оцінок ситуації із забезпеченням економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства.

Рисунок – Концептуальна модель стратегії захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП

Отже, проведене дослідження дозволило визначити поняття «стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП» та побудувати її концептуальну модель, що є науковим підґрунтям для створення прикладного методичного інструментарію стратегічного захисту фінансово-економічних інтересів учасників ППП.

Список використаних джерел:

1. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – К.: Національна академія управління, 2010. – 232 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
28.10.2016 11:42
SPECIFIC OF FORMATION THE MARKETING BUDGET AT THE MODERN ENTERPRISES
17.11.2016 11:00
УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
17.11.2016 10:52
МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ
16.11.2016 22:02
ПОГЛЯД НА СУЧАСНІСТЬ: ВИКОРИСТАННЯ СПЕЛЬТИ В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
16.11.2016 20:00
МОРАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
16.11.2016 19:27
ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
16.11.2016 12:42
ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:25
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НЕВІДДІЛЬНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:07
MODERN TRENDS IN SYSTEM OF MARKETING COMMUNICATIONS
14.11.2016 16:16
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.203 сек. / Mysql: 706 (0.17 сек.)