:: ECONOMY :: УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 
17.11.2016 10:52
Автор: Ткачик Олександр Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В сучасних умовах успішне функціонування вітчизняних підприємств безпосередньо залежить від рівня їх інноваційної сприйнятливості, а їх конкурентоспроможність визначається, в першу чергу, пристосованістю до зовнішнього інноваційного середовища.

Результати досліджень щодо поняття «інноваційна сприйнятливість» втілені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, Алексєєва І. В., Альошин С. А. [1], Багрової І. В., Близнюк Т. П., Бутенко Д. С., Владимирової О. А., Карпенко Є. М. [3], Краснокутської Н. В., ЛитвиненкоА. О., Масленникової Н. П. [2], Морозов О. Ф.[4], Синиці Л. В., Степанова І. С., Ястремської О. М.

Вагомий внесок у дослідження поняття «інноваційна сприйнятливість» підприємства зробив Альошин С. А. Він запропонував розуміти її, як здатність: 1) доцільно і раціонально використовувати найбільш доступні результати і ресурси інноваційної діяльності в сфері задоволення потреб ринку; 2) своєчасно і ефективно створювати організаційно-економічні механізми, націлені на скорочення життєвого циклу створення інновацій і їх комерціалізацію; 3) створювати гнучкі організаційні структури; 4) формувати стратегію забезпечення конкурентоспроможності на основі нововведень; 5) створювати особливу атмосферу в організації, використовувати і розвивати творчу ініціативу персоналу підприємства, а також передового досвіду і потенціалу фахівців в рамках міжфірмових угод і альянсів; 6) приводити управління і організаційну структуру підприємства у відповідність стратегії забезпечення конкурентоспроможності та факторів утримання конкурентних переваг [1, с. 11].

Дещо по іншому визначає поняття «інноваційна сприйнятливість» підприємства Масленникова Н. П., це ˗ здатність знаходити: 1) інновації в інформаційному полі; 2) розрізняти їх та ідентифікувати їхні окремі ознаки;3) виокремлювати в них інформативний зміст, адекватний меті дії, сформованому образу розвитку організації; 4) прийняти інновацію до використання з метою підвищення своєї конкурентоспроможності[2, с. 536].

На відміну від попереднього підходу визначення поняття інноваційна сприйнятливість підприємтсва Карпенко Є. М.  та Комкор С.Ю.  трактують дане поняття як сукупність можливостей системи і пошук, і  реалізація яких за певних причин та при відповідних умовах дає змогу їй отримувати, розрізняти та ідентифікувати інформацію щодо змін зовнішнього та внутрішнього економічного середовища і здійснювати з відповідними властивостями і у відповідному режимі інноваційну діяльність, внаслідок чого система набуває нових властивостей, реалізація яких дає змогу досягти поставлених цілей [3, с. 70].

На наш погляд, найбільш узагальнене поняття «інноваційна сприйнятливість» підприємства запропоновано проф. Морозовим О. Ф. [4, 5], як готовність підприємства вчасно реагувати на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, пов’язані із необхідністю впровадження інновацій.

Поняттю «інноваційна сприйнятливість» підприємства, що приведено у науковій літературі, кожен з авторів дає своє визначення, наголошуючи при цьому на такій характеристиці інноваційної сприйнятливості підприємства як здатність: визначити момент, коли потрібно отриману ним інформацію для здійснення інноваційної діяльності використовувати.

Список використаних джерел:

1. Алешин С.А. «Формирование системы управления процессом производства новой продукции на промышленных предприятиях»: автореф. дисс. на соисканиеучен. степениканд. экон. наук: спец. 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» / С.А. Алешин. – Орел, 2011. – 24 с.

2. Масленникова Н.П. Менеджмент в инновационной сфере : учебн. пособ. / Н.П. Масленникова, А.В. Желтенков. – М. : ИД "ФБК-ПРЕСС", 2005. – 536 с.

3. Карпенко Е.М. О формировании единого методологического похода к трактовке сущности категории «инновационная восприимчивость» / Е.М. Карпенко, С.Ю. Комков // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. – 2001. – № 1. – С. 63-71.

4. Морозов О.Ф. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч.1). Журнал «Інтелектуальна власність»,  2008.- №1, С. 43-50.

5. Морозов О.Ф. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч.2). Журнал «Інтелектуальна власність»,  2008.- №2, С. 29-39.

_________________________________________________

Науковий керівник: Морозов Олександр Федорович, професор , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМИ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
28.10.2016 11:42
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП
17.11.2016 15:55
SPECIFIC OF FORMATION THE MARKETING BUDGET AT THE MODERN ENTERPRISES
17.11.2016 11:00
МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ
16.11.2016 22:02
ПОГЛЯД НА СУЧАСНІСТЬ: ВИКОРИСТАННЯ СПЕЛЬТИ В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
16.11.2016 20:00
МОРАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
16.11.2016 19:27
ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
16.11.2016 12:42
ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:25
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НЕВІДДІЛЬНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
14.11.2016 19:07
MODERN TRENDS IN SYSTEM OF MARKETING COMMUNICATIONS
14.11.2016 16:16
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.289 сек. / Mysql: 1338 (0.233 сек.)