:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ

 
14.11.2016 08:52
Автор: Дегтярьова Єлизавета Миколаївна, студентка Університету митної справи України; Весловська Анна Оленсандрівна, студентка Університету митної справи України
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Платіжний баланс суттєво впливає на визначення характеру та структури зовнішньоекономiчних зв'язків і ролі країни у світовому господарстві. Для України проблема дисбалансу платіжного балансу особливо гостро постала в останні роки, що пов'язано з низькою ефективністю використання кредитів МВФ і погіршенням експортного потенціалу вітчизняної продукції. Тому на сьогоднішній день важливим є визначення концепції удосконалення платіжного балансу в умовах розвитку економіки.

Дослiдженню проблем платіжного балансу присвячено праці таких вiтчизняних і зарубіжних вчених, як О. Анісімова , С. Боринець , Д. Єрін, С. Нiколайчук[1] , П. Пищик , А. Ставицький , О. Сунцова , В. Шевчук , А. Шкляр[2] , В. Юрчишин та інших.

Платіжний баланс країни представляється як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені дані про зовнішньоекономічні операції резидентів даної країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (іншими словами, "нейтральній"), або в "аналітичної" формі.

Таблиця 1. Платіжний баланс України за 2016 рік (у млн. Дол. США)[3]
Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. Рахунок поточних операцій відображає рух за кордон і з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів відображає рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє підвести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивний, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивне, то, отже, країна збільшує свої вимоги до інших країн і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне, то, отже, вона повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим щоб покрити дефіцит платіжного балансу.

Як бачимо, на перший квартал 2016 року ми маємо такі від’ємні статті розходів, які найбільше впливають на зведений баланс, як прямі інвестиції, видаткова стаття «Банки», інші сектора та інші інвестиції, тому на цей період сальдо є від’ємним і складає 813 млн.дол.

За друге півріччя спостерігаються вже більш позитивні зміни, а саме набуває позитивного змісту за рахунок поточних оперецій, які складають 917 млн. дол. (до попереднього -1101 млн. дол., зменшилось сальдо прямих інвестицій, але залишалось все одно від’ємним і склало -697 млн. дол., видаткова стаття «Банки» також зменшилась, але також залишилась від’ємною і склала -691млн. дол. Та  за рахунок всіх видаткових статтей зведений баланс на кінець ІІ півріччя виявився позитивним – 1219 млн. дол., що вплинуло на кінцевий результат за два півріччя, який склав позитивний результат у 406 млн. дол. 

На закінчення наводимо графік зведеного балансу України за роками. Як бачимо, ніякої стабільності тут немає, і не було[4].
Якщо до 2008 року ще хоча б зберігався позитивний баланс , хоч і без особливої стабільності (до такої можна віднести період 1999- 2005 р, де йшла навіть тенденція до зростання), то в період 2008-2009 р. бачимо повний спад , що пояснюється світовою кризою. Після 2009 року чітко видно різкі перепади, які пояснюються скоріше воєнно-політичною  ситуацією в країні.

Для покращення соціально-економічного розвитку України потрібно здійснити реформи усіх сфер економічного життя, які повинні базуватися на науці, освіті й технологіях. Такі перебудови позитивно вплинуть і на платіжний баланс, зменшивши його дефіцит, оскільки короткострокові заходи вичерпали свій позитивний вплив.
Список використаних джерел:

1.Ніколайчук С., Шаповаленко Н. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу: оцінка прийнятного рівня для України // Економіка і прогнозування.– 2010.– №2. – С. 74–88.

2.Шкляр А.І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги// Актуальні проблеми економіки.– 2010.– №6. – С. 266–272

3. Офіційний сайт Національного банка України -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=36728&cat_id=45692#Валовий_зовнішній_борг4. Фінансовий портал Міністерства фінансів України -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/balance/

______________________

Науковий керівник: Табінський Віктор Антонович, кандидат економічних наук, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансівдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
17.11.2016 15:39
НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17.11.2016 15:30
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17.11.2016 15:24
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ
17.11.2016 11:20
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
17.11.2016 11:13
РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
17.11.2016 10:10
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
16.11.2016 21:23
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И АР КРЫМ
16.11.2016 20:56
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.11.2016 19:49
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
16.11.2016 16:17
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.272 сек. / Mysql: 706 (0.236 сек.)