:: ECONOMY :: ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 
17.11.2016 15:39
Автор: Лесюк Альона Станіславівна, аспірант, Полтавська державна аграрна академія
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

За сучасних умов господарювання важливим елементом комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств є проведення оцінки ліквідності та платоспроможності.

Під ліквідністю сільськогосподарського підприємства слід розуміти його здатність розрахуватись за свої поточні зобов’язання перед контрагентами і державою шляхом перетворення активів у грошові кошти.

До чинників, що впливають на ліквідність сільськогосподарського підприємства, відносять: якісну структуру активів за швидкістю їх трансформації в грошові кошти; амортизаційні відрахування; структуру джерел коштів за терміном їх погашення; розмір кінцевого фінансового результату сільськогосподарського підприємства; забезпеченість сільськогосподарського підприємства оборотним капіталом та окремими їх елементами; швидкість обертання оборотного капіталу; інвестиції в основні засоби та інші.

Під платоспроможністю сільськогосподарського підприємства слід розуміти його здатність своєчасно (у визначений термін) та в повному обсязі розрахуватись наявними платіжними засобами за свої боргові зобов’язання.

Основними відносними показниками ліквідності та платоспроможності сільськогосподарського підприємства є: коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт платоспроможності; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт покриття запасів.

Оцінка відносні показники ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств України свідчить про те, що значення коефіцієнта абсолютної ліквідності знизилося на 0,069: з 0,122 у 2011 р. до 0,053 у 2015 р. Це означає, що рівень покриття поточних зобов’язань і забезпечень високоліквідними оборотними активами в 2011 р. становив 12,2 %, а в 2015 р. зменшився до 5,3 %. Порівняння цього показника з нормативним значенням (більше 0,2, або більше 20 %) свідчить про недостатню грошову платоспроможність сільськогосподарських підприємств України в аналізованому періоді (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств України, 2011 – 2015 рр.

Джерело: дані Державної служби статистики України [1], розраховано автором


За 2011 – 2015 рр. фактичне значення коефіцієнта швидкої ліквідності збільшилося на 0,041, а коефіцієнта загальної ліквідності зменшилося на 0,506. Зазначені коефіцієнти перевищують нормативні значення (відповідно більше 0,7 і більше 1,0), що вказує на високий рівень розрахункової та майнової платоспроможності сільськогосподарських підприємств України. Так, станом на кінець 2011 р. оборотні активи сільськогосподарських підприємств перевищували поточні зобов’язання і забезпечення в 2 рази, а на кінець 2015 р. – в 1,5 рази. Серед допоміжних відносних показників оцінювання ліквідності й платоспроможності коефіцієнт платоспроможності знизився на 0,062: з 0,111 у 2011 р. до 0,049 у 2015 р. Порівняння цього показника з нормативним значенням (більше 0,1) свідчить про недостатню забезпеченість грошовими коштами сільськогосподарських підприємств України.


Таким чином, зниження у динаміці значень основних і допоміжних коефіцієнтів ліквідності свідчить про зменшення рівня платіжних можливостей сільськогосподарських підприємств України щодо виконання поточних зобов’язань з урахуванням використання наявних платіжних засобів.


Список використаних джерел:


1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17.11.2016 15:30
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17.11.2016 15:24
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ
17.11.2016 11:20
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
17.11.2016 11:13
РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
17.11.2016 10:10
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
16.11.2016 21:23
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И АР КРЫМ
16.11.2016 20:56
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.11.2016 19:49
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
16.11.2016 16:17
СУЧАСНІ ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
15.11.2016 11:38
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.298 сек. / Mysql: 695 (0.253 сек.)