:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 
11.11.2016 10:38
Автор: Масько Анна Миколаївна, аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На певних етапах цивілізаційного розвитку різних країн роль держави обмежувалась або посилювалась. У ХХ стало зрозуміло безперспективність економічного розвитку без належного державного регулювання. Ринковий механізм перестав забезпечувати ефективне функціонування економіки – економічний спад, безробіття, неефективна конкуренція, нераціональне використання ресурсів тощо. Така ситуація об’єктивно зумовила необхідність державного втручання в економічні процеси.

Проаналізувавши наукові погляди представників різних шкіл, течій напрямків на роль держави в регулюванні економіки, можна побачити, що в економічній літературі представлено досить різноманітний спектр думок щодо державного втручання в економіку (табл. 1).
Таб.1 Аналіз наукових поглядів на державне регулювання економіки

Джерело: оформлено автором на основі [1, 2].

Таким чином, науковці обґрунтували, а історія «довела», що немає високорозвиненої економіки без ринку, підприємництва. Разом із тим, немає і не може бути ефективної економіки без здійснення державного регулювання. Держава, реалізовуючи свої функції, завжди в деякій мірі втручається в економічні процеси. У сучасних умовах державному впливові підлягають усі сторони господарського життя, у тому числі й підприємництво.

На сучасному етапі розвитку національної економіки держава повинна виступити тим інститутом, який би забезпечив становлення та розвиток малого і середнього підприємництва. Для цього, держава повинна провести низку заходів:

- здійснити дерегуляцію підприємницької діяльності (оптимізація податкового та адміністративного регулювання тощо);

- запровадити державні програми щодо фінансової (мікрокредитування, гарантування ризиків) та інформаційної (навчальні програми та проведення навчань для підприємців) підтримки;

- забезпечити правову та інституційну основу становлення та розвитку малого та середнього підприємництва в Україні;

- підтримку та розвиток конкуренції;

- подолати корупцію у взаємовідносинах малого та середнього підприємництва та публічних органів влади.

Отже, без належного державного регулювання не можливий розвиток економіки країни в цілому та функціонування малого та середнього підприємництва зокрема. Держава повинна гарантувати реалізацію соціально-економічних прав людини, в тому числі шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Список використаних джерел:

1. Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-те вид., стереотип. – К. : Академія, 2009. – 640 с.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
17.11.2016 15:39
НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17.11.2016 15:30
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17.11.2016 15:24
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ
17.11.2016 11:20
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
17.11.2016 11:13
РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
17.11.2016 10:10
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
16.11.2016 21:23
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И АР КРЫМ
16.11.2016 20:56
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.11.2016 19:49
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
16.11.2016 16:17
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.319 сек. / Mysql: 763 (0.242 сек.)