:: ECONOMY :: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ :: ECONOMY :: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
:: ECONOMY :: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 
01.10.2016 11:45
Автор: Войтюк Анюта Валеріївна, студентка, Національний університет водного господарства та природокористування; Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач, кафедра обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Перехід економіки України до ринкових відносин, а також стрімкий розвиток продуктивних сил у різних аспектах соціально-економічної сфери, а саме створення нових суб’єктів малого і великого підприємництва і розширення старих, призвів до обов’язкової потреби перевіряти їхню діяльність, як у середині підприємства (організації) так і зовні, з метою виявлення та виправлення порушень. 

О. Р. Суха зазначає, що діяльність підприємства в сучасних ринкових умовах супроводжується різними ризиками. Перед керівниками підприємств виникають задачі прогнозування, оцінки ризиків і створення ефективної системи управління [3]. Наявність в Україні великих підприємств з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою структурою і великою кількістю територіально віддалених філій та дочірніх підприємств потребує обов’язкового контролю.

На сьогодні контроль виокремлює такі основні його форми, як аудит, ревізію (інспектування) та судово-бухгалтерську експертизу, без проведення яких діяльність підприємства не є правдоподібною, а звітність достовірною.

У сучасних ринкових умовах основною метою господарської діяльності виступає не збереження власності, а її примноження. Цього досягають насамперед за рахунок контролю за ефективним і раціональним використанням у виробництві матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Основними функціями господарського контролю є профілактична, інформаційна й мобілізуюча. Різні форми контролю мають різну функціональну наповненість та спрямування. Для розуміння цього представимо порівняльну характеристику таких форм контролю як аудит та судово-бухгалтерську експертизу у табличній формі [1, 2, 4].

Відмінні ознаки аудиту та судово-бухгалтерської експертизи
Варто зазначити, що господарському контролю підлягає вся фінансова діяльність підприємства, що призводить до виявлення та корегування помилок,правильності відображення фактів фінансово-господарської діяльності підприємства (організації), установи в документах бухгалтерського обліку та звітності, а отримана інформація використовується з метою прийняття управлінських рішень.
Список використаних джерел:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність»  від 26 листопада 2015р. № 2 

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

2. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова-Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 84 с.

3. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. –Рівне: НУВГП, 2008. –163с.

4. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. –196 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ
29.09.2016 13:03
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ ПРИ ПЕРЕКЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
01.10.2016 12:11
АНАЛІЗ ЗМІН ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
01.10.2016 12:04
ЧИ ВАРТО ОТОТОЖНЮВАТИ ТАКІ ПОНЯТТЯ ЯК АУДИТ ТА РЕВІЗІЯ?
01.10.2016 11:19
АНАЛІЗ ЗМІН В ПЛАНІ РАХУНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
01.10.2016 11:10
СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
01.10.2016 10:56
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.276 сек. / Mysql: 763 (0.239 сек.)