:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЗМІН В ПЛАНІ РАХУНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЗМІН В ПЛАНІ РАХУНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЗМІН В ПЛАНІ РАХУНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ЗМІН В ПЛАНІ РАХУНКІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

 
01.10.2016 11:10
Автор: Хомич Оксана Володимирівна, студентка спеціальності «Облік і аудит», Національний університет водного господарства та природокористування; Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач, кафедра обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Процес трансформації державного сектору вітчизняної економіки почався з моменту набуття незалежності і здійснюється з метою адаптувати його до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів. У зв’язку з потребою удосконалення  системи обліку та звітності в бюджетних установах згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Кабінетом Міністрів України затверджено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [1].

Виконання окремих заходів, передбачених цією Стратегією, перенесено на термін пізніше 2015 року. Зокрема, з 1 січня 2017 року набуде чинності оновлений  План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [3]. Цей документ суттєво відрізняється від Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [2], який використовується зараз. 

Розглянемо основні відмінності. По своїй структурі обидва документи мають однакову кількість розділів (1 – Балансові рахунки і 2 –  Позабалансові рахунки) і однакову кількість класів (9 основних і 0 клас), але назви окремих класів нового Плану рахунків суттєво відрізняються від тих, які були раніше. Відмінності в функціональному наповненні документів наведемо в таблиці.

Таблиця

Порівняльна характеристика розділів і класів плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі змінено назви восьми класів рахунків з дев’яти наявних. Зрозуміло, що разом із назвою змінюється і сам аспект класифікації рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом. При розробці цього плану рахунків в основу покладено групування об’єктів обліку за розпорядниками бюджетних коштів. Ось що пише про це Л. Г. Ловінська [4]: «Нова система бухгалтерського обліку, яка базується на НП(С)БО, концептуально ґрунтується на методологічних засадах обліку підприємницької діяльності. Вона відображає рух і фактичний стан активів, зобов’язань та власного капіталу, а також досягнутий рівень доходів і витрат на певну дату, котрі є виразом у бухгалтерському обліку реалізації певних господарських процесів. Підсумкові дані рахунків бухгалтерського обліку, за якими складена звітність, характеризують фактичну наявність ресурсів і джерел їх утворення на кінець звітного періоду та досягнутий рівень доходів і витрат суб’єкта державного сектору».

 Крім того, у новому Плані рахунків для державного сектору  вперше введено 4-значні коди рахунків замість 3-значних, які використовувалися раніше: перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків; друга – номер синтетичного рахунку; третя – ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 –  розпорядники бюджетних коштів, 2 –  державні цільові фонди, 3 –  державний бюджет, 4 –  місцеві бюджети, 5 –  рахунки органів Державної казначейської служби України); четверта  –  номер субрахунку (крім рахунків класів 9 і 0) [3]. Наприклад, рахунок 2130 «Короткострокові кредити, надані з державного бюджету»: 

- цифра 2 означає, що рахунок належить до класу 2 «Фінансові активи»;

- 21 – номер синтетичного рахунку «Поточна дебіторська заборгованість»;

- 3 – означає державний бюджет;

- 0 – номер субрахунку.

У нинішніх умовах бухгалтери не володіють достатньою інформацією про методику трансформації ведення бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до таких радикальних змін. Відсутність методичних рекомендацій, роз’яснень та шляхів імплементації нового Плану рахунків призведе до появи подвійних стандартів та непорозумінь у веденні бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Міністерству фінансів України необхідно якнайшвидше створити робочу групу із залученням фахівців для розробки рекомендацій і роз’яснень по застосуванню Типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі до Плану рахунків № 1203.
Список використаних джерел:

1.  Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 16.01.2007 № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF.

2. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ : Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.

4. Ловінська Л. Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків. Фінанси України, 2016, 1: 99-115.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ
29.09.2016 13:03
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ ПРИ ПЕРЕКЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
01.10.2016 12:11
АНАЛІЗ ЗМІН ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
01.10.2016 12:04
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
01.10.2016 11:45
ЧИ ВАРТО ОТОТОЖНЮВАТИ ТАКІ ПОНЯТТЯ ЯК АУДИТ ТА РЕВІЗІЯ?
01.10.2016 11:19
СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
01.10.2016 10:56
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 695 (0.156 сек.)