:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ВИРОБНИЦТВА :: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ВИРОБНИЦТВА
:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ВИРОБНИЦТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ВИРОБНИЦТВА

 
27.04.2016 13:43
Автор: Семенова Ганна Юріївна, студентка факультету економіки Херсонського національного технічного університету; Олійник Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В ринкових умовах значні витрати підприємства порівняно з його конкурентами зменшують конкурентоспроможність продукції, не дають підприємству виходити на ринок й роблять цей об’єкт непривабливим для інвестора. Тому доцільно оптимізувати витрати підприємства, бо це призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства та зростання конкурентоспроможності його продукції. Для визначення можливостей оптимізації витрат потрібно проаналізувати їх структуру, після чого можливо визначити шляхи їх зниження без погіршення якості продукції.

Ефективність роботи підприємства визначається фінансовим результатом, який дорівнює різниці виторгу від реалізації продукції та загальної суми витрат. Мінімізація виробничих витрат і максимізація прибутку є основними завданнями для ефективної діяльності підприємства. Тому необхідно дотримуватись загального правила максимізації прибутку, за яким маржинальний дохід дорівнює маржинальним витратам [1]. Для мінімізації виробничих витрат підприємства необхідно забезпечити такий обсяг виробництва продукції, при якому співвідношення маржинальних (граничних) продуктів у грошовому виразі від використання певних ресурсів відповідали б співвідношенню цін цих ресурсів. Отже, для формування оптимального розміру виробничих витрат необхідно знайти правильний баланс співвідношення між цінами на ресурси, ціною на продукт, що виробляється з них, граничними продуктами факторів виробництва, а також маржинальним (граничним) продуктом у грошовому виразі і маржинальними (граничними) витратами на ресурси. Для максимізації прибутку необхідно враховувати не тільки вартість ресурсів, а й найефективніше співвіднести обсяг їх використання при даному рівні технології, що визначає ту кількість праці, капіталу та підприємницьких здібностей, які доцільно залучити у виробництво.

Орієнтуючись на досягнення максимуму прибутку, ринкова економіка через конкуренцію на ринку товарів і ринку ресурсів забезпечує оптимальну ефективність виробництва й розподілу ресурсів. В ринковій моделі чистої конкуренції виробничі ресурси розподіляються так, щоб найбільшою мірою забезпечити потреби споживачів. Ціна продукту вимірює граничну користь, яку отримує споживач від додаткового споживання продукту, а маржинальні витрати цього продукту показують розмір витрат споживача за умови збільшення виробництва, а отже, використання ресурсів.

У довгостроковому періоді при чистій конкуренції підприємство виходить до потрійної рівноваги, коли ціна на продукт дорівнює мінімальним питомим витратам (мінімальній собівартості продукції) й маржинальним витратам. Підприємство має використовувати найменші обсяги виробничих ресурсів, досконалі технології, форми й методи організації виробництва. При недосконалій конкуренції оптимальні рівні за даними різновидами ефективності не досягаються, тому що в умовах недосконалої конкуренції не ефективно використовуються виробничі ресурси, а ціна на продукт перевищує рівень перетину попиту й пропозиції (оптимальну ринкову ціну) [2].

Отже, максимальний ефект від оптимізації витрат підприємство може досягти тільки при використані комплексних шляхів оптимізації витрат. Вони можуть включати в себе декілька варіантів, які в різні періоди часу реалізуються підприємством з метою оптимізації витрат.
Список використаних джерел:

1. Уфімцева О.Ю. Мікроекономіка. Курс лекцій: підручник / О.Ю. Уфімцева. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 172 с.

2. Давидович І.Є. Управління витратами / І.Є. Давидович. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 320 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЛИЖНОЇ ТРАСИ У МІСТІ ЛЬВОВІ
29.04.2016 10:49
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТІВ
28.04.2016 14:01
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
28.04.2016 12:21
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ
28.04.2016 12:13
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
28.04.2016 12:07
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
27.04.2016 18:38
ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ
20.04.2016 11:25
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
20.04.2016 10:50
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
07.04.2016 12:23
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.259 сек. / Mysql: 706 (0.226 сек.)