:: ECONOMY :: ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ :: ECONOMY :: ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ
:: ECONOMY :: ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ

 
20.04.2016 11:25
Автор: Чібісова Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри фінансів обліку та аудиту, Національний авіаційний університет; Ущапівська Аліна Олегівна, студентка, Національний авіаційний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В сучасних умовах господарювання актуальним для підприємств стає питання фінансування свого економічного розвитку а також підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів [1].

Під фінансовими ресурсами підприємства розуміють сукупність грошових резервів і надходжень цільового призначення, якими воно розпоряджається на правах власності.

Фінансові ресурси можуть бути спрямованими на розвиток виробництва, утримання об'єктів невиробничої сфери, створення резервів. Фінансові ресурси утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності господарюючих суб'єктів, шляхом отримaння грошей за продані товари, вироблені ними, а також мобілізації коштів на фінансовому ринку. Фінансові ресурси за джерелами утворення поділяються на власні (внутрішні) і залучені нa різних умовaх (зовнішні). Основним напрямком використання фінансових ресурсів підприємства є фінансування витрат на виробництво і реалізацію робіт, послуг, продукції [2].

Управління фінансовими ресурсами являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства. Вона полягає в забезпеченні необхідного рівня фінансування його виробничого розвитку.

Без розумного управління фінансовими ресурсами успішна діяльність підприємства, неможлива. Для досягнення цілей раціонального управління фінансовими ресурсами потрібно: щоб фірма була конкурентоспроможною; уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; лідерство в боротьбі з конкурентами; зростання обсягів виробництва та реалізації; мінімізація витрат; максимізація прибутку; забезпечення рентабельної діяльності.

Одним з негативних чинників, який впливає на розвиток підприємства є нестача фінансових ресурсів, яка спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб’єктами господарювання по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочуються надходження до бюджету. 

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. 

Отже, правильне використання фінансових ресурсів на підприємстві є запорукою успіху будь-якого підприємства.
Список використаних джерел:

1.Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств : навч. посібн. / за ред. д-р екон. наук, проф. Г.Г. Кірейцева. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2013. – 268 с.

2.[Електронний ресурс]: режим доступу -http://pidruchniki.com/1016051344809/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЛИЖНОЇ ТРАСИ У МІСТІ ЛЬВОВІ
29.04.2016 10:49
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТІВ
28.04.2016 14:01
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
28.04.2016 12:21
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ
28.04.2016 12:13
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
28.04.2016 12:07
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
27.04.2016 18:38
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ОСНОВІ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ВИРОБНИЦТВА
27.04.2016 13:43
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
20.04.2016 10:50
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
07.04.2016 12:23
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.442 сек. / Mysql: 706 (0.383 сек.)