:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 56  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

 
22.04.2016 18:15
Автор: Зінченко Олександра Миколаївна, студентка, Університет митної справи та фінансів
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Державний борг – це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. 

В даній роботі ставимо перед собою мету проаналізувати динаміку сукупного державного боргу та з’ясувати шляхи його скорочення.

Теоретичним і практичним питанням державного боргу присвячено дослідження українських вчених В.В. Лісовенко, Л.Я. Бенч, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук, О.І. Бец, І.І. Плець, В.В. Руденко та інші.

Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави. Внутрішній державний борг – заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом. Зовнішній державний борг – це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими органі [3].

Основними причинами створення і збільшення державного боргу є: збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів; циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;с корочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення) державних витрат; вплив політичних бізнес-циклів – надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження влади [1].

Формування державного боргу України відбувалося несистемно, під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що відобразилось у його структурі та динаміці. Згідно статистичних даних за останні 5 років бачимо, що загальний обсяг державного боргу України зберігає тенденцію до зростання протягом досліджуваного періоду, а саме сукупний обсяг державного боргу зріс більш ніж втричі до 1424,13 млрд. грн. (67,66 млрд. дол. США в еквіваленті) [2].

Дані свідчать, що в порівнянні з 2015 р., у 2011 р. державний прямий та гарантований борг взагалі був меншим у 2,9 разів, тобто на 991,83 млрд. грн. Найбільше в обох аналізованих роках переважає державний прямий та гарантований зовнішній борг, який складає 64%. Державний прямий борг у 2011 р. склав 323,48 млрд. грн., що у 3,7 разів нижче показників 2015 р. Щодо гарантованого боргу можна сказати, що показник, який складає 108,76 млрд. грн. менший за теперішній у 2,1 рази.

В структурі загального державного прямого та гарантованого боргу традиційно переважає зовнішній борг, ‒ 64% сукупного обсягу, 60% прямого та 88,4% гарантованого державою боргу станом на 01.06.2015 р. [2].

Динаміку обсягу державного та гарантованого державою боргу України в гривневому еквіваленті наведено нижче на рисунку 1.

 

Рис. 1. Динаміка сукупного державного боргу (в гривневому еквіваленті)
Так, з початку 2014 р. загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився з 825,41 млрд. грн. до 1424,13 млрд. грн. станом на 01.06.2015 р. В той же час в доларовому еквіваленті цей показник показав зменшення, ‒ з 73,11 млрд. дол. США до 67,66 млрд. дол. США за аналогічний період [2].

В Україні в останні роки у зв’язку зі зростанням обсягу державних запозичень особливо гостро постало питання удосконалення управління державним боргом.Тому в процесі удосконалення вітчизняного боргового менеджменту необхідно здійснити такі заходи:

1. Оптимізувати структуру державного боргу у частині співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями.

2. Оптимізувати структуру державного боргу у частині співвідношення між короткостроковими та довгостроковими запозиченнями.

3. Оптимізувати витрати за державним боргом у частині уникнення піків платежів з обслуговування та погашення боргових зобов’язань.

4. Забезпечити ефективне та прозоре управління умовними (гарантованими) борговими зобов’язаннями держави.

5. Оптимізувати фінансування бюджету в частині співвідношення між борговим та податковим та інфляційним фінансуванням.
Список використаних джерел:

1. Лісовенко В.В.Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти / В.В. Лісовенко, Л.Я. Бенч, О.І. Бец // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 7-31;

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: minfin.gov.ua;

3. Перевозова І.В. Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу / І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук, І.І. Плець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 274-282;

4. Руденко В.В. Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу / В.В. Руденко //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 61-67.

_____________________

Науковий керівник: Піменова Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Університет митної справи та фінансівдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
28.04.2016 11:56
ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
27.04.2016 13:31
ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДО ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
27.04.2016 13:08
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
22.04.2016 18:05
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
19.04.2016 15:00
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.210 сек. / Mysql: 706 (0.176 сек.)