:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ :: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 12  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 
27.04.2016 13:31
Автор: Стаханова Валерія Валеріївна, студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]


На сьогоднішній день, страхова діяльність набула важливого значення, оскільки зменшення кількості фінансових збитків, які постають перед суспільством, можливе лише за умови створення належної системи страхової діяльності у країні.


Проблемам страхування присвятили свої наукові роботи Водолазька О. А., Задорожний З. В., Козенко Н. В., Рибальченко С. А., Соболь Р. Г. та ін.


Метою роботи є дослідження шляхів удосконалення страхової діяльності та перспектив розвитку страхового ринку України.


Закон України «Про страхування» визначає страхування як «вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів» [3].


Під процес страхування можуть підпадати майнові інтереси, особисте страхування, страхування відповідальності та підприємницьких ризиків. Страхування може бути добровільним і обов’язковим.


Важливим аспектом у діяльності будь-якої страхової компанії є регулювання її діяльності, яке більшим чином здійснює держава. Саме державнерегулюваннязабезпечуєдостатнійобсягкоштівстраховихкомпаній для забезезпечення її платоспроможності [4].


За рейтингом страхових компаній на 2015 рік, наведеним ForbesУкраїна, лідируюче положення займають страхові компанії «Княжа», «Уніка» та «Українська страхова група», останні – «Альянс» та «Аска» [2].


Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. 


Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.2015 становила 374, з яких 52 СК зі страхування життя (СК «Life») та 322 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК «non-Life»). 


Кількісний склад страхових компаній в Україні можна прослідкувати в табл. 1 [5].


Таблиця 1 Кількісті страхових компаній станом на 2013-2015 рр.

Станом на 2015 рік кількість страхових компаній зменшилась на 6 одиниць у порівнянні з 2014 роком і на 10 одиниць у порівнянні з 2013 роком. Це перш за все пов’язано з економічною ситуацією в країні, що триває з кінця 2013 року і дотепер. Внаслідок воєнних подій велика кількість страхових виплат припадає на виплати зі страхування життя і страхування майна. Зовсім незначні показники мають страхування відповідальності та фінансових ризиків.


Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового ринку України можна запропонувати такі першочергові заходи:


1. Підвищити захист споживачів страхових послуг.


2. Збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність національного страхового ринку.


3. Підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку.


4. Впорядкувати й оновити страхове законодавство.


5. Провести інтеграцію страхування до європейських страхових структур.


6. Створити об’єднання страховиків із метою зміцнення їх фінансового становища та надійності щодо здійснення страхових операцій [4].

Список використаних джерел:


1. Водолазська О. А. Специфічні ознаки та сутність страхування / О. А. Водолазська // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. - № 1. – С.72-76. 


2. Ормоцадзе М. Рейтинг страхових компаній – 2015 / М. Ормоцадзе, О. Бутенко, Є. Шпитко // Forbes Україна. – 2015. 


3. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 року № 85/96 // Відомості Верховної Ради України. 


4. Соболь Р. Г. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі / Р. Г. Соболь // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2014.   №. 2 (1).   С. 211-214.


5. Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс] / Інтернет-журнал про страхування. – Режим доступу: http://forinsurer.com/stat.
_____________________

Науковий керівник: Піменова Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Університет митної справи та фінансів
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
28.04.2016 11:56
ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДО ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
27.04.2016 13:08
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
22.04.2016 18:15
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
22.04.2016 18:05
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
19.04.2016 15:00
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.154 сек. / Mysql: 540 (0.121 сек.)