:: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ :: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ
:: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ

 
10.03.2016 13:27
Автор: Капленко Галина Вікторівна, кандидат економічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Усі розрахунки здійснено на основі номінальних даних. Це обумовлено тим, що всі податки сплачуються з номінальних доходів.

Оскільки мультиплікатор податків являє собою добуток мультиплікатора видатків і граничної схильності до споживання, остання впливає на нього як безпосередньо, так і опосередковано. У другому випадку – через величину мультиплікатора видатків, яка залежить від величини граничної схильності до споживання. 

Щоб визначити граничну схильність до споживання в Україні у 2001 – 2013 рр. ми, насамперед, звернулися до графіку залежності споживчих видатків домогосподарств від їх доходів. Його розгляд дав підстави для гіпотези, що функція споживання є лінійною, тобто має вигляд 

Сtо1Int,

де Сt  – споживчі видатки домогосподарств; Int  – доходи домогосподарств.

Ця гіпотеза підтвердилася, оскільки коефіцієнт детермінації для лінійної функції споживання, побудованої методом найменших квадратів, склав 0,997, а коефіцієнт автокореляції залишків – (-0,066). Вигляд отриманої функції такий: 

Сt =-11218,32+0,6995857×Int.

Отже, гранична схильність українських домогосподарств до споживання у 2001 – 2013 роках була незмінною й становила 0,6996. Та отриманий результат ще не дає підстав уважати, що в розглядуваному періоді мультиплікатори витрат і податків також були незмінними. Адже їх розміри залежать і від інших чинників. Тому ми вирішили припустити, що мультиплікатор витрат у 2001– 2013 роках міг еволюціонувати, і побудували модель, яка дозволяє його обчислити, виходячи із цього припущення.

Вихідні передумови побудови цієї моделі такі:

Yt = Ct + It + Gt + Et – Ft;

Ct = c0 + m (Yt – Tt);

Tt = rYt ;

Ft = i0 + nYt ,

де Yt – ВВП; Сt – споживчі видатки домогосподарств; It – валові внутрішні приватні інвестиції; Gt – державні закупівлі; Et – експорт; Ft – імпорт; m – гранична схильність до споживання; c0 – вільний параметр рівняння, що описує динаміку споживчих видатків домашніх господарств; m – гранична схильність до споживання; Tt – податки; r – середній коефіцієнт податків; i0 – вільний параметр рівняння, що описує динаміку імпорту; n – гранична схильність до імпорту. 

На основі перелічених вище передумов після низки перетворень отримано модель:

Yt=a0+a1Xt,

де а1 – мультиплікатор видатків; Xt = It + Gt + Et

Далі було прийнято, що динаміка параметра a0 описується поліномом a0 = А01t+А2t2, а параметра a1 – поліномом a1 = В0 + В1t + В2t2, оскільки практика економічних досліджень свідчить, що в таких дослідженнях, як правило, ці припущення є виправданими. У результаті отримано модель такого вигляду:

Yt = А0 + А1t +А2t2+ В0Xt + В1tXt + В2t2Xt.

Параметри А0, А1, А2, В0, В1, В2 визначено методом найменших квадратів, у результаті чого отримано рівняння регресії. Оскільки коефіцієнт детермінації для цього рівняння становить 0,999, а коефіцієнт автокореляції залишків – (-0,377), побудовану модель можна вважати адекватною. Це дало нам підставу використати значення В0, В1, В2 для визначення щорічних значень мультиплікатора видатків (Мві), які є такими:
На основі обчислених значень мультиплікатора видатків і визначеної раніше граничної схильності до споживання отримано такі значення мультиплікатора податків:
Низькі значення мультиплікатора податків у 2001 – 2013 рр. промовляють на користь припущення, що в найближчі роки зниження податків не стане серйозним поштовхом для економічного зростання. Тобто виходить, що основним наслідком обрання такого вектора фіскальної політики буде не пожвавлення економічної активності, а послаблення економічного фундаменту національної безпеки України. 

Водночас слід ураховувати те, що тенденція до зниження значення мультиплікатора податків пов’язана не лише з відносно невисокою граничною схильністю до споживання, але й з феноменом низьких значень мультиплікатора видатків. Останнє значною мірою є наслідком досить великої граничної схильності до імпорту (ГСІ), яка у 2001 – 2013 рр. становила 0,532. Це значення отримано на основі рівняння регресії, побудованого нами за даними табл. 1. Воно має такий вигляд: 

Ft =-6615,110053+0,531854668×Yt,

де Ft – обсяги українського імпорту товарів і послуг; Yt – ВВП України.

Таблиця 1
Свідченнями адекватності цього рівняння є коефіцієнт детермінації, який становить 0,99, та досить низький коефіцієнт автокореляції залишків, а саме – (-0,036). 

Шлях до зниження граничної схильності до імпорту лише один – всемірна підтримка державою українських підприємств й масштабне переключення попиту населення України на товари вітчизняного виробництва. Прямування цим шляхом видається одним із найважливіших проявів державотворчого патріотизму.
Список використаних джерел:

1. Пістун Т. Т. Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси / Т. Т. Пістун // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 247–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_46.  2. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка – К.: ТОВ «Август Трейд», 2014. – 534 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
14.01.2016 22:47
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГАЛУЗЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
09.03.2016 12:59
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
03.03.2016 12:17
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
03.03.2016 12:11
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
03.03.2016 12:02
РОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
03.03.2016 11:56
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
01.03.2016 21:07
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:52
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
01.03.2016 20:46
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:20
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 1.362 сек. / Mysql: 812 (1.314 сек.)