:: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ :: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ
:: ECONOMY :: ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ

 
10.03.2016 13:27
Автор: Капленко Галина Вікторівна, кандидат економічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Усі розрахунки здійснено на основі номінальних даних. Це обумовлено тим, що всі податки сплачуються з номінальних доходів.

Оскільки мультиплікатор податків являє собою добуток мультиплікатора видатків і граничної схильності до споживання, остання впливає на нього як безпосередньо, так і опосередковано. У другому випадку – через величину мультиплікатора видатків, яка залежить від величини граничної схильності до споживання. 

Щоб визначити граничну схильність до споживання в Україні у 2001 – 2013 рр. ми, насамперед, звернулися до графіку залежності споживчих видатків домогосподарств від їх доходів. Його розгляд дав підстави для гіпотези, що функція споживання є лінійною, тобто має вигляд 

Сtо1Int,

де Сt  – споживчі видатки домогосподарств; Int  – доходи домогосподарств.

Ця гіпотеза підтвердилася, оскільки коефіцієнт детермінації для лінійної функції споживання, побудованої методом найменших квадратів, склав 0,997, а коефіцієнт автокореляції залишків – (-0,066). Вигляд отриманої функції такий: 

Сt =-11218,32+0,6995857×Int.

Отже, гранична схильність українських домогосподарств до споживання у 2001 – 2013 роках була незмінною й становила 0,6996. Та отриманий результат ще не дає підстав уважати, що в розглядуваному періоді мультиплікатори витрат і податків також були незмінними. Адже їх розміри залежать і від інших чинників. Тому ми вирішили припустити, що мультиплікатор витрат у 2001– 2013 роках міг еволюціонувати, і побудували модель, яка дозволяє його обчислити, виходячи із цього припущення.

Вихідні передумови побудови цієї моделі такі:

Yt = Ct + It + Gt + Et – Ft;

Ct = c0 + m (Yt – Tt);

Tt = rYt ;

Ft = i0 + nYt ,

де Yt – ВВП; Сt – споживчі видатки домогосподарств; It – валові внутрішні приватні інвестиції; Gt – державні закупівлі; Et – експорт; Ft – імпорт; m – гранична схильність до споживання; c0 – вільний параметр рівняння, що описує динаміку споживчих видатків домашніх господарств; m – гранична схильність до споживання; Tt – податки; r – середній коефіцієнт податків; i0 – вільний параметр рівняння, що описує динаміку імпорту; n – гранична схильність до імпорту. 

На основі перелічених вище передумов після низки перетворень отримано модель:

Yt=a0+a1Xt,

де а1 – мультиплікатор видатків; Xt = It + Gt + Et

Далі було прийнято, що динаміка параметра a0 описується поліномом a0 = А01t+А2t2, а параметра a1 – поліномом a1 = В0 + В1t + В2t2, оскільки практика економічних досліджень свідчить, що в таких дослідженнях, як правило, ці припущення є виправданими. У результаті отримано модель такого вигляду:

Yt = А0 + А1t +А2t2+ В0Xt + В1tXt + В2t2Xt.

Параметри А0, А1, А2, В0, В1, В2 визначено методом найменших квадратів, у результаті чого отримано рівняння регресії. Оскільки коефіцієнт детермінації для цього рівняння становить 0,999, а коефіцієнт автокореляції залишків – (-0,377), побудовану модель можна вважати адекватною. Це дало нам підставу використати значення В0, В1, В2 для визначення щорічних значень мультиплікатора видатків (Мві), які є такими:
На основі обчислених значень мультиплікатора видатків і визначеної раніше граничної схильності до споживання отримано такі значення мультиплікатора податків:
Низькі значення мультиплікатора податків у 2001 – 2013 рр. промовляють на користь припущення, що в найближчі роки зниження податків не стане серйозним поштовхом для економічного зростання. Тобто виходить, що основним наслідком обрання такого вектора фіскальної політики буде не пожвавлення економічної активності, а послаблення економічного фундаменту національної безпеки України. 

Водночас слід ураховувати те, що тенденція до зниження значення мультиплікатора податків пов’язана не лише з відносно невисокою граничною схильністю до споживання, але й з феноменом низьких значень мультиплікатора видатків. Останнє значною мірою є наслідком досить великої граничної схильності до імпорту (ГСІ), яка у 2001 – 2013 рр. становила 0,532. Це значення отримано на основі рівняння регресії, побудованого нами за даними табл. 1. Воно має такий вигляд: 

Ft =-6615,110053+0,531854668×Yt,

де Ft – обсяги українського імпорту товарів і послуг; Yt – ВВП України.

Таблиця 1
Свідченнями адекватності цього рівняння є коефіцієнт детермінації, який становить 0,99, та досить низький коефіцієнт автокореляції залишків, а саме – (-0,036). 

Шлях до зниження граничної схильності до імпорту лише один – всемірна підтримка державою українських підприємств й масштабне переключення попиту населення України на товари вітчизняного виробництва. Прямування цим шляхом видається одним із найважливіших проявів державотворчого патріотизму.
Список використаних джерел:

1. Пістун Т. Т. Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси / Т. Т. Пістун // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 247–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_46.  2. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка – К.: ТОВ «Август Трейд», 2014. – 534 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
14.01.2016 22:47
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГАЛУЗЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
09.03.2016 12:59
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
03.03.2016 12:17
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
03.03.2016 12:11
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
03.03.2016 12:02
РОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
03.03.2016 11:56
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
01.03.2016 21:07
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:52
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
01.03.2016 20:46
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:20
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.212 сек. / Mysql: 1338 (0.164 сек.)