:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
01.03.2016 21:07
Автор: Вітренко Юлія Вікторівна, студентка, Університет Державної Фіскальної Служби України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Під час глобалізаційних процесів, впровадження нових ринкових  механізмів, структурних перебудов в економіці України, реформування податкової системи призводить до того, що ведення бухгалтерського обліку потребує підвищення економічно обґрунтованих рішень та їх оперативність.

Це зумовлює актуальність даної теми та необхідність її дослідження. Дану тему висвітили у своїх працях такі науковці як С. Івахненков, С. Кузнецова, Ю. Кузьмінський, І. Матвієнко–Зубенко, М. Пушкар, Л. Терещенко та ін.

Але дана тема в теперішні часи глобальної комп’ютеризації стає все більш ширшою для дослідження. Тому мета роботи полягає в тому щоб з’ясувати необхідність інформаційних систем автоматизації для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та проблеми які при цьому виникають і шляхи їх вирішення.

Швидкі темпи розвитку ринкової економіки спричиняють умови при яких якість інформаційного забезпечення являється запорукою конкурентоспроможності підприємства. На даному етапі розвитку керівництво підприємства здебільшого мусить приймати рішення в умовах невизначеності та ризиків, що в свою чергу потребує контролю всіх аспектів діяльності і зокрема особливого контролю над фінансовими результатами та його фінансовим станом.

Грамотне використання комплексних систем автоматизації управління підприємством та ведення діяльності обліку зокрема, дозволяє оперативно зібрати інформацію і надати оцінку фактичному стану підприємства для прийняття наступних рішень[1]. 

Для того щоб реалізувати  це в найкоротші терміни, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління і в подальшому вийти на провідне місце на ринку потрібно оптимізувати господарські процеси, що відбуваються на підприємстві. В першу чергу необхідними прикладними програмними рішеннями мають бути забезпечення процеси ведення бухгалтерського обліку. 

Сьогодні ринок інформаційних продуктів пропонує досить широкий асортимент спеціальних програм, які призначені для проведення економічного аналізу діяльності підприємства ( «1С:Підприємство», «Парус», «Галактика», «IS MeDoc» тощо) [2]. 

Використання даних систем автоматизації в бухгалтерській діяльності особливо важливо, адже завдяки їм підвищується оперативність обробки даних і прийняття більш об’єктивних управлінських рішень [3].

Звичайно, комп’ютерна програма не замінює професійного бухгалтера, але дозволяє заощадити його час та сили за рахунок оптимізації операцій, виявлення певних арифметичних помилок в обліку і звітності, допомагає більш точніше оцінити фінансове становище підприємства.

Все це зумовлює необхідність використання сучасних прикладних  систем для ведення бухгалтерського обліку. Вони залежністю від їхнього масштабу, програмно-апаратної платформи і вартості повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.

Загальний стрімкий розвиток комп’ютерних систем в сучасному інформаційному суспільстві потребує бухгалтерів фахівців з відповідним комплексними знаннями інформаційних систем та технологій обліку та оподаткування та використання прикладних програмних рішень.

У вище наведеному бачимо, що є ряд проблем, при використанні програмного забезпечення в бухгалтерському обліку, але вони є не критичними і компанії розробники все більше вдосконалюють свої програми. Курси з вивчення є досить поширеним явищем в наш час. Тому і програмне забезпечення, і кваліфіковані кадри не постають кризовою проблемою. 

 Отже, застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку та оподаткування  на підприємстві в умовах перехідної економіки України є однією з найважливіших задач. Основою оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства є звітність, яка повинна своєчасно надаватися в різні інстанції.Тому переведення всієї бухгалтерської паперової роботи в площину сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити якість роботи бухгалтерії, тому використання автоматизованої системи обліку дозволяє підвищити ефективність управління підприємством, і, як наслідок, його роботи в цілому.
Список використаних джерел:

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник / С.В. Івахненков -Київ: Знання,2006.-362 с.

2. Кривець Ю.М. Призначення інформаційних систем бухгалтерського обліку / Ю.М. Кривець // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 167-168 

3. Войтюшенко Н.М. Інформаційні системи і технології в обліку.:Навч. посібник / Н.М.Войтюшенко, Л.О.Цибульська – Донецьк: ДонНУЕТ,2011.-69с.

4. Бондар М.І. Інвестиційні ресурси в обліковому процесі //Економіка та держава.-2008.-№3.-с.28-31.

_________________________

Науковий керівник: Боримський П.А., асистент кафедри обліково-економічних баз знань, Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, УДФСУдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
14.01.2016 22:47
ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ ТА МУЛЬТИПЛІКАТОР ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В 2001 – 2013 РОКАХ
10.03.2016 13:27
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГАЛУЗЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
09.03.2016 12:59
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
03.03.2016 12:17
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
03.03.2016 12:11
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
03.03.2016 12:02
РОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
03.03.2016 11:56
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:52
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
01.03.2016 20:46
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
01.03.2016 20:20
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.147 сек. / Mysql: 651 (0.109 сек.)