:: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 
02.12.2015 11:07
Автор: Дерев'янко Л.О., студентка, Університет ДПС України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Для ефективного функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки потрібно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи організації, а також особливості їх формування і на своєму підприємстві, і у партнерів. Таку інформацію надає бухгалтерський облік. 

На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку відомі два основні підходи до вирішення цієї проблеми: гармонізація і стандартизація[3]. Проте не існує навіть і двох країн з однаковими системами обліку.

Колишня система обліку в Україні булла призначена для обслуговування вимог командної економіки і єдиного користувача – держави. Сьогодні ситуація змінилася. На шляху розбудови системи обліку не можна відкинути все минуле і скопіювати систему обліку, що склалася в «країнах-локомотивах» світової економіки.

Україна, на жаль, не відноситься до країн з достатньо конкурентним рівнем розвитку економіки та не має досконалої податкової системи, що має достатній вплив на формування сучасної моделі обліку, що склалася в нашій державі. В даний час жодна з країн світу не може розвиватися в повній ізоляції, крім того, в Україні склалися певні звичаї ділового обороту та етики, які потрібно комбінувати при побудові ефективної системи бухгалтерського обліку.

Стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та звітності. Вона здійснюється в рамках уніфікації обліку на міжнародному рівні, яку проводить Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Під підходом стандартизації обліку розуміють те, що має існувати уніфікований набір стандартів для будь-якої облікової ситуації в будь-якій країні, а тому відпадає потреба в розробці національних стандартів [1].

В основу концептуальної схеми, що узгоджує систему обліку і звітності в Україні із загальноприйнятими правилами, досягнуту на першому етапі реформування бухгалтерського обліку покладено аналіз відомих у світовій практиці стандартів, положень і правил, зокрема, стосовно фінансового обліку і звітності, а також адаптацію вітчизняного бухгалтерського обліку до ринкової економіки. Однак у теперішній ситуації здійснення суспільних трансформацій в Україні, перед обліковою наукою повинна постати проблема не тільки опису того, що відбувається в цей період, а розробка такого підходу, що в умовах нестабільності визначає шляхи підвищення рівня організованості.

Вітчизняні реалії практичного застосування міжнародних облікових стандартів вимагають нового підходу до подальшого реформування системи бухгалтерського обліку загалом і обліку зокрема. Тільки володіючи економічною теорією, що відповідає умовам українського ринку, передбачаючи пріоритет економічних підходів і стимулів в управлінні можна визначити місце і роль обліку та прогнозувати шляхи його подальшого вдосконалення.

Сьогодні, завдяки спільним зусиллям економічно розвинутих країн світу, поступово створюється загально світова уніфікована система бухгалтерського обліку. Вплив світової практики на розвиток національної облікової системи в Україні пов’язаний зі зміною зовнішньоекономічного середовища. 

Список використаних джерел:

1. Нишенко Н.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : дис. … канд. наук : 08.00.09 / Нишенко Людмила Петрівна. – К., 2012. – 283 с. 

2. Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. М. Жук // Фінанси України. – 2013. - №11. – 110 с. 

3. Петрук О.П. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / Петрук Олександр Михайлович. – Житомир, 2014. – 358 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАЄ НІЧОГО БІЛЬШ ПОСТІЙНОГО, НІЖ ТИМЧАСОВЕ: ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
27.11.2015 15:15
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ
27.11.2015 12:40
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
27.11.2015 11:12
DERIVATIVES AS A TOOL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF AN ENTERPRISE
11.11.2015 18:25
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
10.11.2015 20:11
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.498 сек. / Mysql: 706 (0.439 сек.)