:: ECONOMY :: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ :: ECONOMY :: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
:: ECONOMY :: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 
10.11.2015 20:11
Автор: Івченко Лариса Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні важливого значення набуває аналіз фінансового стану суб’єктів господарювання. Основним джерелом інформації про фінансовий стан суб’єктів господарювання є фінансова звітність, яка ґрунтується на узагальнених даних фінансового обліку. Поточна  дебіторська  заборгованість  входить  до складу поточних активів та істотно впливає на  показники  фінансового  стану  суб’єктів господарювання.

Методологія проведення та результати аналізу повинні розкривати взаємозв’язок між інформацією про стан дебіторської заборгованості за  звітний  період, загальним напрямом зміни суми дебіторської заборгованості, прийнятими рішеннями, що дає можливість оцінити результати діяльності суб’єкта господарювання, ефективність управлінських рішень за минулі періоди та  спрогнозувати  діяльність  суб’єкта  на майбутній період [1, с. 148].

Мета аналізу поточної дебіторської заборгованості – оцінювання  рівня,  структури дебіторської заборгованості, ефективності інвестування в  дебіторську заборгованість фінансових засобів, визначення фактично непогашеної  заборгованості  за  попередні періоди.

Завдання аналізу: вивчити склад та структуру дебіторської заборгованості та їх зміни в динаміці за аналізований період; встановити реальність (правдивість) та ймовірність погашення дебіторської заборгованості; визначити показники якості, ліквідності та оборотності дебіторської заборгованості; визначити вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства; розробити заходи щодо оптимізації величини і частки дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства [2, с.4].

Розподіл дебіторської заборгованості за термінами її виникнення необхідно проводити з метою оперативного управління заборгованістю і запобіганням прострочення терміну позовної давності з усіма його негативними наслідками. Аналіз статей дебіторської заборгованості за термінами її виникнення передбачає вивчення зміни величини боргу за строками виникнення, його реальність та ймовірність погашення [3, с.4 ].

Джерелом аналізу дебіторської заборгованості є баланс підприємства, примітки до фінансових звітів, дані аналітичного та синтетичного обліку, нормативно-методичні документи з обліку, інвентаризації,  звітності, контролю, внутрішня звітність.

Для розуміння, тлумачення результатів аналізу дебіторської заборгованості застосовують такі методи аналізу: порівняння, аналіз коефіцієнтів, аналіз відсоткових відношень,  побудова  аналітичних  таблиць, розробка та використання аналітичних показників,  метод  середніх  величин,  метод групування,  методи  фінансових  розрахунків .

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає вивчення структури  дебіторської заборгованості, її динаміки, складу та динаміки простроченої  дебіторської  заборгованості,  якості  дебіторської  заборгованості; ліквідності дебіторської заборгованості; відносних  показників;  портфеля дебіторської заборгованості; кредитної політики.
Список використаних джерел:

1. Косова Т.Д. Організація та методика економічного аналізу: навч. посібник  / Т.Д. Косова, П.М.Сухарев, Ващенко П.О. – К: Центр учбової літератури, 2012.  – 528с.

2. Москалюк Г. О. Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення та розвитку/ Г.О.Москалюк // Ефективна економіка. - 19.03.2013. – C.3-5.

3. Різник І. В. Проблеми управління дебіторською заборгованістю // Управління розвитком. – 2013. – №1 (141)2. – С. 40-43.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАЄ НІЧОГО БІЛЬШ ПОСТІЙНОГО, НІЖ ТИМЧАСОВЕ: ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
27.11.2015 15:15
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ
27.11.2015 12:40
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
27.11.2015 11:12
DERIVATIVES AS A TOOL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF AN ENTERPRISE
11.11.2015 18:25
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
02.12.2015 11:07
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.314 сек. / Mysql: 706 (0.272 сек.)