:: ECONOMY :: ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КУРСОМ ДОЛАРА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КУРСОМ ДОЛАРА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КУРСОМ ДОЛАРА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КУРСОМ ДОЛАРА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 
07.10.2015 11:18
Автор: Ляшенко Олена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Крицун Катерина Ігорівна, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]


Валютний ринок – це складна підсистема фінансового ринку, економіки, як окремої країни так і світу загалом. Котирування курсу у свою чергу є своєрідним індикатором, що відображає стан економіки країни. Контроль та вибору режиму для валютного курсу здійснюється з метою стабілізації економічних процесів у країні. З 1997 року в Україні був встановлений режим «регульованого плаваючого» курсу, який інакше називається «валютний коридор».

Дослідженнями в галузі прогнозування валютних курсів та поведінки валютного ринку займались такі іноземні вчені як: Flood R. [7], Kim S.[8, 210], Zorzi M., Muck J., Rubaszek M. [9] Значний внесок у розвиток дослідження валютного ринку зробили і вітчизняні науковці, як В. Геєць [2], О. Черняк [6], А.Ставицький [5], Береславська О. [1], А. Колдовський [3], О. Сергієнко, М. Татар [4].У дослідженні впливу на котирування валютного курсу на валютному ринку України було обрано наступні фактори, як: рівень безробіття у відсотках, витрати населення у млн. грн., індекс S&P500, облікова ставка національного банку України, світові ціни на нафту у доларах Сполучених Штатів Америки за барель, індекс «Першої Фондової Торговельної Системи», міжнародний індекс долара, золотовалютні резерви Національного банку України, заощадження населення, грошова маса M0, прямі іноземні інвестиції, дохід населення, імпорт та експорт товарів, ціна на золото за грам в доларах США, валовий внутрішній продукт України, зовнішній борг країни та індекс споживчих цін. Періодичність даних є квартальною, з 1 кварталу 2005 року. В результаті дослідження було побудовано три регресії та використано 3 способи зведення часових економічних рядів до стаціонарних. За похибкою прогнозу у розмірі 16,4% – найкращою виявилась модель вигляду:y = 0.573012*x1 + 0.617227*x22+0.822728*x3(-1)+ 0.267734*x4 – 3.773390,   (1)де y – нормалізоване значення курсу долара, x1– нормалізоване значення імпорту, x2– нормалізоване значення грошового агрегату M0,x3– нормоване значення золотовалютних резервів із лагом,x4– заощадження населення.Рівняння (1) – нелінійна множинна регресія, незалежні зміні в якій на 89% пояснюють динаміку залежної змінної y. Стандартна похибка невелика, що сприятливо для майбутнього прогнозування. Модель адекватна за критерієм Фішера. Всі коефіцієнти регресії є статистично значимими.За VIF критерієм відсутня мультиколінеарність. За критерієм Харке-Бера – залишки регресії розподілені за нормальним законом. За допомогою тесту Льюнга-Бокса автокореляція відсутня аж до 16 порядку. За допомогою тесту Харві на Гетероскедастичність, виявлено, що залишки регресії гомоскедастичні. За CUSUM тестом параметри моделі також стабільні і не виходять за 5% обмеження. Проте для прогнозування необхідна стабільність як в економіці так і політиці у країні, тоді прогнозні значення будуть найбільш точними та близькими до реальних. Неможливо включити до моделі всі фактори впливу. Значну роль також відіграє і політика уряду, Центрального (Національного) банку. Також зазначну роль відіграє і статистика. Аналітику опрацьовати дані, які є або недоступними, або неповними, або різнотипним є складно і приведення даних до єдиного вигляду займає чимало часу. Варто відмітити, що все таки для валютного ринку України варто використовувати теоретичний прогноз пов’язаний із політикою Національного банку та уряду країни, попитом та пропозицією на валюту, а також очікування населення. 


Список використаних джерел: 1. Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник НБУ. — 2014. — № 3. — С. 10—16.2. Геєць В. Цінова конкуренція чи цінова стабільність: дуалізм політики економічного зростання– [Електронний ресурс] – режим доступу: http://f.ief.org.ua/Text/Dualizm_EP405.pdf3. Колдовський О. Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10048/1/Hibrydna%20dinamichna%20model.pdf4. Сергієнко О, Татар М. Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприєства – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2013/2_0/268_278.pdf5. Ставицький А., В. Хом’як.  Вплив монетарної політики на економічну безпеку України – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://andriystav.cc.ua/Downloads/Articles/A_037.pdf6. Черняк О., В. Хом’як. Причини валютної кризи та індикатори, що сигналізують про її наближення. – [Електронний ресурс] – режим доступу:  http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/EC/Chernyak/ Prychyny_Valutnoi_Kryzy_ta_indykatory_yki_sygnalisuyt_pro_nablyzhennya.pdf7. Flood R. Explanations of Exchange-Rate Volatility and other Empirical Regularities in some Popular Models of the Foreign Exchange Market. 1981– [Електронний ресурс] – режим доступу:  http://www.nber.org/papers/w0625.pdf8. Kim S. Global corporate finance: text and cases/ Suk H Kim, Seung H. Kim. 2006 – 6th edition. – [Електронний ресурс] – режим доступу:https://books.google.com.ua/books?id=ooabd- PVKacC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false9. Zorzi M., Muck J.,  Rubaszek M. Real Exchange Rate Forecasting and PPP: This Time the Random Walk Loses. 2015 – [Електронний ресурс] – режим доступу: https://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2015/0229.pdfдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
21.09.2015 17:17
ВИКОРИСТАННЯ ВИПАДКОВИХ МАРКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОВЕДІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ВКЛАДНИКІВ
07.10.2015 13:17
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
05.10.2015 16:06
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.334 сек. / Mysql: 706 (0.294 сек.)