:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 82  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

 
21.09.2015 17:17
Автор: Чередниченко Марія Ігорівна, аспірант, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Ефективність системи управління операційними витратами підприємства залежить від якості інформаційного забезпечення системного аналізу виробничих витрат. Адже аналітичний процес дослідження, який передує науковому обґрунтуванню раціональних управлінських рішень, починається зі збирання й обробки інформації та закінчується здобуванням інформації, яка є вхідною для системи управління. Розробка стратегії управління, вироблення і вибір управлінських рішень, організація їхнього виконання, регулювання та контроль, підбиття підсумків залежить від якості споживання та обробки здобутої інформації і закінчуються видачею нової інформації. Відповідно, механізм ефективного процесу інформаційного забезпечення системного аналізу операційних витрат стає ключовим інструментом його методології та власне процесу управління.

Питанням формування сучасної інформаційної парадигми, організації інформаційного забезпечення і його оптимізації, розвитку концепції інформації та управління досліджували та продовжують вивчати такі зарубіжні та українські науковці: Босак І.П., Денисенко М.П., Л. Бріллюен, Е.К. Гільде, В.В. Годін, К. Друрі, В.І. Ісаков, Р. Ентоні, О.В. Карпенко, І.К. Корнєєваї М.В. Макарова, Р. Манн, І.А. Маркіна, С.М. Петренко, Т. Пітерс, М.С. Пушкар, М.Є. Рогоза, М.Я. Розенберг, В.І. Ткач, В.А. Шевчук, Д. Хан, А. Яругова та інші.

 Серед економістів відсутній єдиний підхід до розуміння поняття „інформаційне забезпечення”. За твердженням Чумаченка М.Г. [7] поняття „інформаційне забезпечення” виникло у зв’язку з розвитком автоматизованих систем управління, і є системою одержання, оцінки, зберігання та переробки даних з метою прийняття управлінських рішень. Такої ж думки дотримуються Денисенко М.П. та Колос І.В. [3, с.19-24], виділяючи три складові в системі інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень: інформаційні ресурси, інформаційні технології, технічні засоби та програмне забезпечення.

Іншу точку зору мають Босак І.П. і Палига Є.М. [1], які наголошують, що інформаційне забезпечення – наявність інформації, необхідної для управління економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних систем. Інформаційні системи в свою чергу – це системи зберігання, обробки, перетворення, передачі й оновлення інформації з використанням комп’ютерної та іншої техніки. Схоже визначення терміна „інформаційне забезпечення” мають Козак В.Г [5, с.66-70], Череп А.В. [6], Васюренко О.В. та Волохата К.О. [2].

Отже, деякі науковці під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність інформації (інформаційну базу), а інші – систему, в яку входять і інші складові (технічні засоби та програмне забезпечення, інформаційні технології, методичні інструктивні матеріали, системи класифікації та кодування). Таким чином, поняття інформаційного забезпечення можна розглядати в декількох варіантах, які доповнюють один одного. Наприклад, Іванова В. [4, с.61-63] розглядає інформаційне забезпечення як процес створення та постачання інформації, доступу до неї та як інформаційне джерело, яке впиває на прийняття управлінських рішень. Чумаченко М.Г. [7] інформаційне забезпечення трактує як процес забезпечення інформацією та сукупність документів за різними формами, за якими розкривається сутність кожного процесу діяльності. 

Отже, інформаційне забезпечення – підгрунтя системного аналізу операційних витрат як ефективного інструменту управління ними. Таким чином його необхідно розглядати як основну частину будь-якого об’єкту системи стратегічного та тактичного аналізу витрат і як систему надання інформації для управління за допомогою правильно організованої інформаційної політики. Відтак, система інформаційного забезпечення системного аналізу включає в себе отримання інформації, її обробку, накопичення, зберігання, аналіз та передачу апарату управління для прийняття рішень. Варто зауважити, що основним елементом є швидкий доступ та захист такої інформації, який забезпечується використанням технічних засобів, програмного забезпечення та інших методичних інструктивних матеріалів. 

Система інформаційного забезпечення системного аналізу операційних витрат підприємства являє собою функціональний комплекс первинної та проміжної інформації, що забезпечує процес безперервного цілеспрямованого підбору інформативних показників, необхідних для здійснення якісного аналізу, обгрунтування та вибору оперативних управлінських рішень за всіма етапами руху виробничих ресурсів та стратегічного управління виробничими витратами.

Отже, основу для вирішення всіх аналітичних задач становить інформація, яка має бути актуальною, реальною і надаватися у формі, придатній для ефективного використання. 
Список використаної літератури:

1. Босак І.П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І.П. Босак, Є.М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193–195.

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата – К.: Знання, 2006. – 463 с.

3. Денисенко М.П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – С. 19 – 24.

4. Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України / В. Іванова // Економіст. – 2008. – №4. – С. 61 – 63.

5. Козак В.Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу / В.Г. Козак // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 66 – 70. 

6. Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Череп А.В. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.


7. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник / Чумаченко М.Г. - Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИКОРИСТАННЯ ВИПАДКОВИХ МАРКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОВЕДІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ВКЛАДНИКІВ
07.10.2015 13:17
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КУРСОМ ДОЛАРА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
07.10.2015 11:18
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
05.10.2015 16:06
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.216 сек. / Mysql: 695 (0.188 сек.)