:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ :: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 
26.02.2015 11:50
Автор: Кондрюк Леся Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету; Бичок Любов Олегівна, студентка магістратури Подільського державного аграрно-технічного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В умовах різкого загострення фінансової кризи в Україні однією з найбільш складних ділянок облікової роботи бухгалтерської служби виступають зобов’язання підприємства. Щоденне зростання курсу долара та євро до гривні супроводжується значним подорожчанням цін на активи, змінює умови оформлення розрахунків та погіршує платоспроможність як фізичних так юридичних осіб.

 Зростають вимоги щодо строків погашення заборгованості за товари, роботи чи послуги, а також по заробітній платі, розрахунках за податками та єдиному соціальному внеску і інших поточних зобов’язаннях. У таких умовах від бухгалтерської служби кожного суб’єкта господарювання вимагається посилена увага до формування достовірної інформації про види, розмір, строки та умови погашення поточних зобов’язань. 

У вітчизняній практиці питання обліку поточних зобов’язань розглядали у своїх працях: Скорба О.А., Нашкерська Г.В., Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л., Губачова О.М., Мельник С.І. та інші. Однак, в умовах різкого загострення економічної кризи, викликаної антитерористичною операцією на сході України, постає ціла низка актуальних питань обліку поточних зобов’язань на підприємстві.

Згідно ПСБО 11 ”Зобов’язання” прийнятого Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 дається визначення поточних зобов’язань як зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [3]. 

Поточні зобов'язання включають:

- короткострокові кредити банків;

- поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; 

- короткострокові векселі видані;

- поточні забезпечення;

- інші поточні зобов'язання [3].

Сплата поточних зобов’язань по кредитах банку в іноземній валюті в умовах обезцінення національної валюти портебуватиме від від бухгалтера постійного перерахунку поточних зобов’язань, пошуків резервів та створення нового графіку їх погашення. Придбання сировини чи товарів у іноземній валюті супроводжується додатковим оформленням кредитів. Крім того, коливання на валютному ринку вимагають уваги бухгалтера щодо правильного відображення позитивних чи негативних курсових різниць. Необхідно своєчасно відобразити в обліку переоформлення короткострокового на довгостроковий кредит в умовах погіршення платоспроможності. 

Доцільно створити графік моніторингу поточної заборгованості за товари, роботи, послуги на доцільність її віднесення до сумнівної та безнадійної, оскільки значна частина контрагентів в умовах загострення кризи припиняє свою діяльність. Це питання набуває особливого значення із введенням у Податковому кодексі з 1 січня 2015 року електронного адміністрування ПДВ [1,2] . У разі якщо покупець не внесе до елетронної бази податкової накладної із сумами ПДВ, підприємство-покупець не матиме змоги на зменшення на цю суму податкового зобов’язання. Зважаючи на значну кількість запитань щодо електронного адміністрування ПДВ підприємства проводять лише реєстрацію Податкових накладних отримуючи роздруківку зареєстрованих від покупців.

Повний перехід на електронне адміністрування ПДВ планується провести з 1 липня 2015 року. Однак, бухгалтер має своєчасно вносити в електронну базу податкові накладні і створити базу для моніторингу за графіком даних по постачальниках, які з тих чи інших причин не надіслали чи не внесли до електронної бази даних про ПДВ. 

В умовах наближених до гіперінфляції підприємству необхідно не лише попередити постачальників про мінімальні терміни перерахунку коштів за поставлені товари, надані роботи чи послуги, але і виявляється доцільним прописати у договорі на поставку застосування штрафів за прострочення термінів погашення означених зобов’язань. Застосування вексельних розрахунків за гіперінфляції виявляється ефективним лише при дуже високому проценті їх погашення. 

Стрімке знецінення гривні може супроводжуватись необхідністю проведення індексації заробітної плати, тому у бухгалтерії необхідно попередньо ознайомитись із порядком її відображення у системі бухгалтерського обліку.

Отож, в умовах загострення економічної кризи спровокованої військовими діями на соді України працівники бухгалтерії мають посилити контроль за відображенням у обліку поточних зобов’язань підприємства. 
Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page37;

2. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) № 71-VІІІ від 28.12.2014р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1664#n1664;

3. ПСБО 11 ”Зобов’язання прийнятого Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
28.02.2015 00:01
ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
27.02.2015 23:45
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
27.02.2015 15:22
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
27.02.2015 11:47
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
27.02.2015 11:40
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
26.02.2015 19:54
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПДВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
24.02.2015 19:34
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
24.02.2015 12:35
ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У 2015 РОЦІ
15.02.2015 21:07
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 695 (0.228 сек.)