:: ECONOMY :: ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ :: ECONOMY :: ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
:: ECONOMY :: ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

 
27.02.2015 23:45
Автор: Посконна Людмила Анатоліївна, студентка магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В нинішній економіко-правовій ситуації країни валютний курс є досить плаваючим та нестабільним, що призводить до формування низки питань під час здійснення переоцінки залишків на валютних рахунках комерційними банками.

Мінливість валютних курсів впливає на ведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва та на суспільство в цілому. На даний час валютний курс характеризує стан економіки України, в зв’язку з тим, що курс національної валюти тісно пов’язаний з обмінним курсом іноземних валют.

Економіст Ф.Рогач відмічає, що на сьогоднішній день бачення взаємозв’язку між валютним курсом та станом і розвитком економіки зводиться до двох основних тез, що відбивають прямий і зворотній зв’язок між ними і властивостями валютного курсу [1].

Обмінний валютний курс на сьогодні є однією з причин підвищення рівня інфляції в Україні, що за 2014 рік складає 24,9 % . На показник рівня інфляції  вплинуло різке підвищення курсу Долара США, що розпочалось на початку 2014 року та відповідно девальвація національної грошової одиниці.

На думку Н.Бідник, між рівнем інфляції в довготерміновому періоді існує безпосередній зв’язок з пропозицією грошей, яка є ще одним фактором курсоутворення. Шок грошової пропозиції впливає на інфляційну динаміку, при цьому в міру збільшення темпів інфляції її залежність від темпів зростання грошової пропозиції набуває дедалі вразливішого характеру [2].

На сьогодні не існує індикативного курсу на міжбанківському валютному ринку України, гривня знаходиться у «вільному плаванні», тобто Національний банк орієнтується на коливання курсів валюти, яке набуває дещо спекулятивного  характеру. 

Якщо центральний банк намагається втримати курс валюти на певному рівні на противагу дії ринкових сил, то на динаміку обмінного курсу можуть вплинути спекулятивні потоки капіталів [3].

Здійснюючи облік валютних операцій банк повинен враховувати рекомендації Національного банку України та керуватися міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності. Комерційні банки зобов’язані щоденно переоцінювати активи та пасиви в іноземній валюті відповідно до офіційного курсу, що призводить до зміни співвідношення залишків на валютних рахунках. Результат переоцінки в національній валюті відображається на активно-пасивному рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами», який зокрема накопичує в собі додатково показники негативного та позитивного результату від торгівлі готівковою та безготівковими валютами. Даний рахунок відноситься до доходів банку, але залишок на ньому може бути як додатнім так і від’ємним, облік доходів та витрат банку ведеться виключно в національній грошовій одиниці.

Однією з найбільш поширених помилок комерційних банків під час здійснення  обліку валютних операцій є неправильне відображення еквіваленту іноземної валюти на технічному рахунку 3801, у зв’язку зі щоденною зміною офіційного курсу валюти Національним банком о 14.00 годині. Залишки наприкінці операційного дня у гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 мають бути тотожними. Різниці між сумами залишків у гривневому еквіваленті іноземної валюти та банківських металів за технічними рахунками 3800 та 3801, що виникають у зв’язку з математичним округленням, відображаються за рахунком 6204.

Отже, для вдосконалення облікового процесу, під час щоденного здійснення переоцінки залишків на валютних рахунках у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні по відношенню до іноземних валют, слід в плані рахунків зробити окремий активно - пасивний рахунок 6 класу. Рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» слід зробити пасивним та обліковувати на ньому лише позитивний результат від торгівлі готівковою чи безготівковою валютою,  для відображення негативного результату потрібно ввести рахунок витрат 7 класу. Дані зміни розвантажать рахунок 6204 та усунуть існуючі облікові недоліки під час  коливання валютних курсів.
Список використаних джерел:

1. Рогач Ф. Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні // Економіст. – 2008.- №4.- С. 25-27.

2. Бідник Н.Б. Курсові коливання: фактори та їх вплив на економіку/ Н.Б.Бідник, Х.В.Кузь // Науковий вісник НЛТУ України  : [зб. Наук.-техн. праць].- Львів : РВВ НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.3.-С.149-157. 

3. Корпанюк Т.М. Особливості коливання курсу валют в комерційних банках України / Корпанюк Т.М., Лоїк І.І.// Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки».- 2013. – Вип.3. – С. 378-380.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
28.02.2015 00:01
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
27.02.2015 15:22
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
27.02.2015 11:47
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
27.02.2015 11:40
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
26.02.2015 19:54
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
26.02.2015 11:50
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПДВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
24.02.2015 19:34
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
24.02.2015 12:35
ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У 2015 РОЦІ
15.02.2015 21:07
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.185 сек. / Mysql: 899 (0.159 сек.)