:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 
29.11.2014 01:44
Автор: Білобровенко Тетяна Володимирівна, ст. викладач Національного університет ДПС України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Податок на додану вартість (ПДВ)  з одного боку є податком який забезпечує стабільні надходження до бюджету, з іншого боку збирання цього податку пов'язано з низкою проблем. Дуже великий вплив на відшкодування ПДВ має політична  та економічна нестабільність в Україні. Наповнення бюджету ПДВ та відшкодування повинні бути взаємопов’язаними і доповнювати один одного, зрозуміло, що можливі деякі відхилення, але ці два процеси повинні бути в деякій мірі синхронними. Темпи зростання відшкодування не повинні перевищувати темпи зростання надходжень, це є небезпечним з точки зору фіскальної ефективності податку.  В Україні щомісячні темпи зростання номінального сальдо ПДВ суттєво перевищують темпи зростання номінального значення ВВП.  Так, в цілому по Україні у І кварталі 2014 року в автоматичному режимі відшкодовано – 72,4 % від загальної суми відшкодованого ПДВ коштами, або 6,5 млрд.  гривень. Як показує практика, правопорушники знаходять так звані «дірки» в діючому законодавстві та здійснюють різноманітні зловживання при розрахунках за ПДВ. Саме тому, актуальним постає питання дослідження можливості внесення відповідних, націлених на покращення протидії різним незаконним операціям, змін до діючого податкового законодавства.
Під несумлінним платником слід розуміти юридичну чи фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, метою якої є отримання прибутку  і отримання коштів для подальшої діяльності за рахунок  незаконного відшкодування ПДВ шляхом застосування фіктивних угод і схем. Слід відмітити, що податкове законодавство на сьогоднішній день сприяє розширенню категорії сумлінних платників податку та передбачає стимулювання експортної діяльності.
З З 1 січня  2015 р.  умови для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ  стануть більш жорсткі. Відповідно до п. 200.19 статті 200 ПКУ [1] право на автоматичне відшкодування ПДВ мають особи:
1)  які не знаходяться  в судових процедурах банкрутства;
2)  по відношенню до яких в державному реєстрі немає записів про: відсутність підтвердження відомостей; відсутність за місцезнаходженням; прийняття рішення про виділення, ліквідації юридичної особи і підприємницької діяльності фізичної особи; визнання недійсними установчих документів, змін до цих документів;
3)  які мають необоротні активи, залишкова вартість яких на звітний день по даним бухобліку в 12 і більше разів перевищує заявлену до відшкодування суму і: здійснюють  операції, до яких застосовується  0 ставка (питома вага яких протягом попередніх  12 звітних періодів (місяців) складає  не менше 40 %  загального об’єму поставок; здійснили інвестиції в необоротні активи в розмірах не менше 3 млн. грн.  протягом останніх 12 календарних місяців;
4) не мають податкового боргу;
5) не декларують від’ємне  значення податку на прибуток  за результатами останнього звітного року (для великих платників).
Електронна система адміністрування та контролю ПДВ почне діяти з 1 січня 2015 року [2] та стане системним рішенням для ліквідації «податкових ям» та махінацій з ПДВ та складатиметься з трьох основних елементів: Єдиного електронного реєстру податкових накладних (ЄРПН); банку, в якому автоматично будуть відкриті рахунки усім платникам ПДВ. В день реєстрації суб’єкта господарювання в якості платника ПДВ йому автоматично відкривається спеціальний ПДВ- рахунок. Обов’язковій реєстрації платниками ПДВ з 01. 01.2015 р.  підлягатимуть лише особи, у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, що підлягають оподаткуванню, нарахована такій особі протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищуватиме 1 млн. грн. без врахування ПДВ. Для суб’єктів господарювання,  які є платниками ПДВ станом на 01.01.2015р., рахунки відкриють автоматично; бази даних митниці в частині інформації про імпорт та експорт товарів.
Пункт 49.4 ст. 49 ПКУ доповнено абзацом другим, в якому для всіх зареєстрованих платників ПДВ визначено обов’язок подання звітності до контролюючого органу виключно в електронному вигляді. При цьому подання декларацій з ПДВ в паперовому вигляді з 1 січня 2015 року не передбачено. Відповідно до змін, внесених до ст. 201 ПКУ, скасовуються податкові накладні на паперових носіях. Тепер платник ПДВ зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, складену в електронній формі та зареєстровану в ЄРПН.  З 01.01.2015 р. усі податкові накладні  підлягатимуть реєстрації в ЄРПН в електронному вигляді, строки реєстрації– 15 днів з дати заповнення.
Пункт 2001.3 ст. 2001 Розділу V ПК  України встановлює ліміт, в межах якого платник ПДВ може видавати податкові накладні.  Якщо цього ліміту не вистачає, платник повинен поповнити рахунок.
Ліміт  визначається  по формулі:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ, 

де: ∑НаклОтр — загальна сума ПДВ по отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;
∑Митн — загальна сума ПДВ, сплаченого платником ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України ;
∑ПопРах — загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування  ПДВ з власного  поточного рахунку платника;
∑НаклВид — загальна сума ПДВ по виданих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;
∑Відшкод —загальна сума ПДВ, яка заявлена до відшкодування з бюджету;
∑Перевищ —  загальна сума перевищення позаткових зобов’язань, вказаних  платником в поданих податкових деклараціях над сумою ПДВ, яка міститься в заповнених таким платником податкових накладних , зареєстрованих в ЄРПН.
Тобто¸ якщо платник ПДВ бажає реалізувати продукцію (роботи, послуги) на суму більшу ніж він купив в звітному  періоді, то він повинен перерахувати  ПДВ на рахунок системи електронного адміністрування, тобто «сплатити податок наперед». Якщо підприємство видає «безтоварну» податкову накладну, то ПДВ воно  повинно сплатити одразу. Тобто частина грошей з поточного рахунку підприємства перейде на недоступний рахунок системи електронного адміністрування. Це зменшить кількість оборотних коштів підприємства, якими воно могло раніше користуватися певний строк і може визвати їх нестачу.  Звісно, такий підхід ломає звичні шахрайські схеми, хоча можливе виникнення нових більш спотворених, пов’язаних із втручанням в роботу комп’ютерної програми. 
Позитивним є  спрощення ведення обліку, тобто введення системи електронного адміністрування ПДВ робить непотрібною громіздку систему виявлення розходжень в податкових накладних і реєстрах виданих та отриманих податкових накладних і взагалі  їх ведення.
Але введення такої системи має ряд недоліків:
система потребує попередньої оплати, що призводить до зменшення обігових коштів, особливо в умовах дії правила першої події, яке створює проблеми для ведення підприємницької діяльності. В цьому випадку платник ПДВ може не тільки лишитися частини обігових коштів, але й бути вимушений порушити податкове законодавство, якщо не має вільних оборотних коштів.  В таких умовах доцільно було б застосувати касовий метод податкового обліку. Тобто, щоб якось згладити негативний вплив на бізнес, необхідно скасувати правило першої події;
не передбачено повернення надміру сплачених сум ПДВ на поточний рахунок, навіть при ліквідації юридичної особи чи припинення діяльності фізичною особою-підприємцем. Згідно ПКУ ці кошти підлягають перерахуванню в бюджет;
сума ПДВ, заявлена до відшкодування, зменшує баланс на ПДВ- рахунку. Це може негативно вплинути на грошові потоки, якщо система відшкодування ПДВ не буде працювати в автоматичному режимі;
суми ПДВ, які не відшкодовані станом на 01.01.2015р., не враховуються на балансі ПДВ-рахунку;
вхідний ПДВ, підтверджений квитками, готельними рахунками, транспортними квитками, бухгалтерською довідкою тощо, не впливає на баланс на ПДВ- рахунку;
незрозуміло вплив на баланс сум вхідного ПДВ, які не будуть відноситися до складу податкового кредиту;
збільшується час та витрати на  адміністрування ПДВ;
сума, яка заявлена до відшкодування не може перевищувати баланс на ПДВ- рахунку на дату подачі податкової декларації.
Незважаючи на ряд недоліків вважається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування, сплати і відшкодування ПДВ, ліквідації «податкових ям» і схем- махінацій із ПДВ та дозволить здійснювати бюджетне відшкодування податку експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше, ніж зараз. Неможливо буде відшкодувати суму більшу за ту, яка накопичена на цьому рахунку. Буде скорочено кількість обтяжливих для бізнесу звірок та перевірок, зокрема, перевірок бізнесу «по усьому ланцюгу постачань до виробника або імпортера». Скоротиться та спроститься звітність з ПДВ. При цьому, основні правила обчислення ПДВ, до яких звикли платники, будуть збережені.

Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http: // www.rada.gov.ua
2. Закон України від 31.07.2014 р. №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”, яким  внесено ряд змін до Розділу V "Податок на додану вартість”, що наберуть чинності з 01 січня 2015 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу http: // www.rada.gov.ua


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
27.11.2014 22:28
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ЗВІТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
27.11.2014 19:38
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
26.11.2014 14:54
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
25.11.2014 20:58
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 752 (0.194 сек.)