:: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
27.11.2014 22:28
Автор: Болтач Сергій Юрійович, студент магістратури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства не спроможні ефективно контролювати дебіторську заборгованість при розрахунках з покупцями, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Спираючись на праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків Василюк М.М., Буфатіна І., Бутинець Ф.Ф., Бурова Т.А., можна зробити висновок, що вивчені дослідження щодо предметності обліку, його об’єктів та завдань є недостатніми, що визначає необхідність удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості у розрахунках із покупцями та замовниками.
Впровадження системи контролю, моніторингу процесу розрахунків з покупцями та замовниками дозволить звести до мінімуму ризики пов’язані з реалізацією дебіторської заборгованості. Контроль є основою процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати повністю у відриві від контролю. В залежності від мети та цільової направленості, для перевірки стану розрахунків можна використати наступні види контролю: ревізія, аудит, тематична перевірка, розслідування, службове розслідування.
Для забезпечення платоспроможності, ліквідності, прибутковості підприємства шляхом створення ефективного механізму контролю розрахунків з покупцями та замовниками, рекомендовано виконання таких основних етапів контролю дебіторської заборгованості:
• на першому етапі слід визначити заплановані нормативні показники;
• другий етап включає проведення оцінки існуючих показників діяльності підприємства;
• третій етап є зіставленням нормативних та фактичних показників;
• реалізація четвертого етапу базується на аналізі відхилень та виявленні джерел їх формування.
Для вивчення стану дебіторської заборгованості у розрахунках з покупцями та замовниками, рекомендовано використати детальну класифікацію методів контролю, який складатиметься з наступних кроків:
1. аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді;
2. формування принципів кредитної політики відносно до покупців продукції;
3. визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в дебіторську заборгованість по товарному та споживчому кредиту;
4. формування системи кредитних умов;
5. формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту;
6. формування процедури інкасації дебіторської заборгованості;
7. забезпечення використання на підприємстві сучасних форм фінансування дебіторської заборгованості;
8. побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.
Систему контролю дебіторської заборгованості у розрахунках з покупцями та замовниками доцільно розділити на два крупних блока: контроль кредитної політики, що дозволяє максимально ефективно використовувати дебіторську заборгованість як інструмент збільшення продажу, і комплекс заходів, які спрямовані на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної дебіторської заборгованості.
Дослідивши найбільш поширені методи та механізми контролю дебіторської заборгованості, були зроблені наступні висновки:
- дебіторська заборгованість у розрахунках з покупцями та замовниками є невід’ємною частиною господарської діяльності;
- потрібно вдосконалювати методи контролю дебіторської заборгованості, адже самі методи контролю дебіторської заборгованості покупців та замовників, спрямованої на розширення обсягів реалізації продукції, визначають ефективність роботи підприємства;
- для того, щоб грамотно управляти заборгованістю,  підприємство повинно володіти найбільш вичерпною інформацією про своїх дебіторів;
- організація може створити резерв по сумнівних боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебітором.
Для ефективного функціонування підприємства важливо здійснювати постійний контроль його дебіторської заборгованості. Необхідно покращити пошуки удосконалення системи контролю дебіторської заборгованості. Створити резерв сумнівних боргів, якщо заборгованість не віднесена до безнадійної, здійснювати систематичне проведення інвентаризації розрахунків.

Список використаних джерел:
1. Бурова Т.А. Наукові основи контролю в управлінні підприємством / Т.А. Бурова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3094
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець // Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Житомир: ЖІТІ. - 2006. - 832 с.
3. Буфатіна, І. Облік дебіторської заборгованості / І. Буфатіна // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 52. - с. 41-45.
4. Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / М.М. Василюк // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (19). – Ч. 2. – 2011. – 437 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
29.11.2014 01:44
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ЗВІТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
27.11.2014 19:38
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
26.11.2014 14:54
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
25.11.2014 20:58
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.187 сек. / Mysql: 812 (0.162 сек.)