:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ :: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

 
25.11.2014 20:58
Автор: Сливінська Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Усі процеси життєдіяльності людського суспільства відбуваються з допомогою інформації, яка є формою зв’язку між об’єктом, що передає повідомлення, і тим, який прийматиме його. Інформація - це та основа, на якій будується управлінська діяльність будь-якої організації, зокрема державних органів. На основі інформації органи державного управління приймають управлінські рішення та здійснюють контроль наслідків реалізації управлінських рішень. Від якості інформаційного забезпечення напряму залежить ефективність управлінських рішень.
Дослідженнями поняття статистичної інформації та джерел її походження тією чи іншою мірою займалися багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних варто відмітити С. Герасименка, А. Головача, В. Захожая, А. Єріну, Н. Парфенцеву, М. Пугачову та ін. Проте знайти наукову публікацію, присвячену саме цьому питанню вкрай складно.
Згідно з Законом України «Про статистику», статистична інформація - це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя [1].
У Законі визначено такі види інформації: статистична інформація; адміністративна інформація (дані); масова інформація; інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація; інформація про особу; інформація довідково-енциклопедичного характеру; соціологічна інформація.
Виходячи з того, що статистика займається кількісним обліком масових, насамперед соціально-економічних, явищ та процесів [3], статистична інформація - це кількісна характеристика зазначених явищ та процесів.
Особливості статистичної інформації випливають із двох принципових особливостей статистики:
1) статистика вивчає кількісну характеристику суспільних явищ та процесів у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом;
2) статистика вивчає лише масові або повторювані в часі явища.
Статистична інформація втілюється у систему статистичних показників. Саме статистичні показники відображають конкретну міру явищ, їх властивостей, схожість / відмінність окремих властивостей та типів досліджуваних об'єктів, зміни та тенденції розвитку явищ, взаємозв'язки між ними тощо.
Таким чином, статистична інформація - це система статистичних показників, які характеризують кількісну сторону масових суспільних явищ та процесів у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом.
Варто зазначити, що не будь-які відомості про сукупності одиниць можуть бути статистичною інформацією, а лише ті, що відображають певні статистичні закономірності. Статистична закономірність - це повторюваність, послідовність і порядок у масових процесах [3]. Отже, статистична інформація - це інформація про розміри та кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку, розподілу одиниць, структури сукупностей та структурних зрушень тощо.
Суб'єктами статистичної діяльності в Україні можуть бути:
1. Органи державної статистики, що включають Державну службу статистики, її функціональні та регіональні відділення.
2. Статистичні підрозділи міністерств та відомств.
3. Міжнародні організації.
4. Спеціальні інститути та агентства.
5. Підрозділи компаній, організацій, банків, що займаються переважно маркетинговими дослідженнями.
Очевидно, що центральне місце серед суб'єктів статистичної діяльності належить органам державної статистики України. Для виробництва статистичних продуктів органи державної статистики використовують такі джерела інформації: статистичні обстеження, що проводять органи державної статистики; адміністративні джерела, що включають органи державної влади та органи місцевого самоврядування; банківська, фінансова та митна статистики, статистика платіжного балансу тощо; дані міжнародних організацій; дані статистичних служб інших країн.
Отже, у результаті проведеного дослідження було встановлено, що статистична інформація — це система статистичних показників, моделей та прогнозів, які характеризують кількісну сторону масових суспільних явищ та процесів у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом; використання статистичних показників за межами прийнятності призводить до створення дезінформації; статистичну інформацію отримують із різних за сутністю джерел, а процеси виробництва цієї інформації значно різняться між собою.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http//kmu.ukrstat.ua/сontrol/localfiles/display/Zakon/ukr/lawinform.html.
2. Закон України «Про державну статистику» від (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http//kmu. ukrstat. ua/сontrol/localfiles/display/Zakon/ukr/stat_u.html.
3. Статистика: [підручник] / С.С. Герасименко. А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.[за наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка] - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ПДВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
29.11.2014 01:44
МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В СУЧАНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
27.11.2014 22:28
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ЗВІТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
27.11.2014 19:38
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
26.11.2014 14:54
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.218 сек. / Mysql: 752 (0.187 сек.)