:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

 
18.12.2013 00:16
Автор: Захаркіна Людмила Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету; Лук'яненко Аліна Олександрівна, студентка Сумського державного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
В наш час питання валютного регулювання є досить актуальним, оскільки розвиток економіки країни та стабільність національної грошової одиниці на пряму залежить від ефективності методів та інструментів валютного регулювання та контролю.
Серед монетарних інструментів можна виділити облікову ставку НБУ, за допомогою якої встановлюється вартість розміщення грошових коштів на певний період для суб’єктів грошово-кредитних відносин, і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку.
Щодо девальвації, то як інструмент валютного регулювання, вона майже не використовується в Україні. Фактичні тренди щодо девальвації гривні формуються з урахуванням об'єктивних тенденцій, що складаються у сфері зовнішньоекономічної діяльності резидентів України та зовнішніх шоків. У свою чергу, НБУ переважно намагається згладжувати вплив зазначених тенденцій для забезпечення поступальної та прогнозованої девальвації валютних курсів. Ревальвація як інструмент валютного регулювання застосовувалась НБУ навесні 2005 та 2008 років. Дані процеси переважно обумовлювались впливом зовнішніх чинників, які визначали структуру та динаміку платіжного балансу країни.
Отже, девальвація чи ревальвація не є повноцінними інструментами валютного регулювання в Україні. У Національний банка України достатньо ресурсів для практичної реалізації ринковими методами, незалежно  від  впливу  зовнішніх  чинників, стратегічної політики щодо девальвації чи ревальвації національної валюти.
Диверсифікація  валютних  резервів  як  інструмент  валютної  політики  Національного банку спрямована на захист від валютного ризику офіційних резервів держави. Дані резерви необхідні для проведення міжнародних розрахунків і здійснення валютних інтервенцій. Таким чином, даний інструмент відіграє пасивну роль і застосовується переважно як допоміжний інструмент, який забезпечує ефективність інших інструментів валютного регулювання (перш за все валютних інтервенцій).
Ще одним економічним інструментом валютного регулювання, є девізна політика, основною формою якої в Україні є валютні інтервенції – пряме втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою впливу на обмінний курс національної валюти через операції з купівлі-продажу іноземних валют.
Протягом останніх років валютні інтервенції є основним економічним інструментом валютного регулювання в Україні. Здійснюючи валютні інтервенції, НБУ намагається збалансовувати попит і пропозицію іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що сприяє забезпеченню прогнозованого та економічно обґрунтованого рівня валютного курсу.
Отже, інструменти валютного регулювання в країні є досить ефективними, хоча й мають певні недоліки. Серед окремих економічних інструментів найбільш дієвим є інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку України.

Список використаних джерел:
1. Костюченко О. А.  Банківське   право :  підручник / О. А. Костюченко. –  К. :  ВД «Професіонал», 2004. – 544  с.
2. Журавка Ф. О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Ф. О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи; ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 334 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ГРОШЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
28.11.2013 13:54
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
18.12.2013 13:17
BANCASSURANCE – ЯК НАСЛІДОК ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
18.12.2013 00:35
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2013 18:35
ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
14.11.2013 15:52
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
05.12.2013 19:20
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.437 сек. / Mysql: 706 (0.389 сек.)