:: ECONOMY :: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 58  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 
05.12.2013 19:20
Автор: Арендар Лілія Миколаївна, здобувач, Національний авіаційний університет; Білковська Дар’я Ігорівна, здобувач, Національний авіаційний університет, м. Київ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Одним з визначальних факторів забезпечення ефективного здійснення відтворювальних процесів промислових підприємств є розвиток вітчизняної банківської системи, яка виступає одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку країни, забезпечує внутрішньогалузевий, міжгалузевий, внутрішньорегіональний та міжрегіональний перерозподіл тимчасово вільних коштів суб’єктів ринку і тим самим сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, виступає запорукою її довгострокового зростання.
Проблеми функціонування банківської системи, її регіональних особливостей, ролі центрального банку у ній висвітлено у працях багатьох науковців, таких як: В. Аленін, 3. Герасимчук, Я. Грудзевич, І. Гуцал, М. Долішній, С. Ільясов, Т. Клименко, К. Кремер, А. Кузнецова, В. Міщенко, М. Савлук, С. Сембер, Т. Смовженко, Я. Чайковський, М. Яремчук та ін. Однак, задачі, що постали перед вітчизняною банківською системою на сучасному етапі, вимагають подальших досліджень у цьому напрямі.
В Україні було проведено ряд позитивних законодавчих нововведень. Зокрема, було прийнято закони щодо підвищення прозорості банків, щодо спостереження на консолідованій основі і захисту прав кредиторів; склалася інфраструктура ринку, в обіг були введені основні інститути; задіяна система державного регулювання і контролю діяльності, необхідна законодавча база; підготовлена достатня кількість кваліфікованих банківських кадрів; склались базові передумови для повноцінного функціонування інститутів в умовах ринкової економіки.
Станом на 1.11.2013р. банківську ліцензію Національного банку України на здійснення банківської діяльності мав 181 банк України, один із них мав ліцензію санаційного банку (в 2011 та 2012 рр. ця кількість склала 176). За період з 2008 р. до сьогоднішнього дня найбільша кількість банків з банківською ліцензією припадає на 2009р. - 184; щодо загальної кількості банків за Реєстром, на даний час вона складає 183 (за 2012 р.  скоротилась від 198 до 176) (рис.1).Рис.1 Кількість банків в Україні
Присутність банків з іноземним капіталом у банківський системі України відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази, а також соціально-економічного розвитку держави.  Кількість банків з іноземним капіталом в Україні, що мають банківську ліцензію, складає 50(із них зі 100% іноземним капіталом – 21); однак, частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків скоротилась: від 41,9% в 2011р., 39,5% в 2012р. до 33,7% (на 1.11) в 2013р. Спостерігається згортання діяльності банків з іноземним капіталом на роздрібних ринках і переорієнтація їх на корпоративний сегмент; разом з тим, деякі банки, із-за несприятливої ділової атмосфери, покидають український банківський ринок.
Серед позитивних тенденцій, що склалися у банківській системі України за аналізований період, можна виокремити такі: зростання регулятивного капіталу банків (за останні  п’ять років він збільшився більш ніж у 2,4 рази, склавши на даний час 191317 млн. грн.); збільшення активів банків (величина активів банків за цей же період збільшилась з 599396 млн.грн. (на 01.01.2008р.) до 1242244 млн.грн. (на 01.11.2013р.) і, відповідно, готівкових коштів та банківських металів (з 18318 млн.грн. до 32022 млн.грн.) та коштів в Національному Банку України (з 19120 млн.грн. до 39985 млн.грн.). Відновилась у 2013р.
В 2012р. та за 10 місяців 2013р. банківська система продемонструвала позитивний фінансовий результат своєї діяльності: 4899 млн.грн. та 2098 млн.грн. відповідно в порівнянні з попередніми збитковими роками.
Однак, для вітчизняної банківської системи залишається властивим невисокий рівень ділової активності, обмеженість ресурсної бази, недостатність коштів, залучених від юридичних осіб для здійснення довгострокового кредитування розвитку економіки.
Враховуючи вищесказане, можна спрогнозувати, що в найближчі роки банківському сектору прийдеться пройти нелегкий шлях якісного зростання, спрямований на подальше підвищення рівня капіталізації та ліквідності, підвищення рівня конкурентоспроможності банківських послуг на основі розширення  практики  впровадження  міжнародних стандартів корпоративного управління.

Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт Національного банку України //http://www.bank.gov.ua
2. Вісник НБУ,- жовтень 2012.-№25.
3. Деревська О.Б. Тенденції та перспективи розвитку банківської системи України / О.Б. Деревська // Вісник університету банківської справи Національного банку України. - 2012. - №15. - С.26-31.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ГРОШЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
28.11.2013 13:54
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
18.12.2013 13:17
BANCASSURANCE – ЯК НАСЛІДОК ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
18.12.2013 00:35
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
18.12.2013 00:16
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2013 18:35
ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
14.11.2013 15:52
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.269 сек. / Mysql: 706 (0.236 сек.)