:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ НОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

 
14.11.2013 15:52
Автор: Бойчук Аліна Василівна, Буковинський державний фінансово-економічний університет
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Ринок банківських послуг є однією з найважливіших і невід'ємих складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банківських систем і методів управління ними.
Перед керівниками банку гостро постали такі проблеми, як вибір стратегічного управління розвитку банку,  створення нових банківських продуктів, визначення основних принципів тактики і політики в усіх без винятку сферах банківської діяльності.
Створення та пропозиція нових якісних продуктів та послуг населенню  – одна з найважливіших задач, яку покликана вирішити система управління якістю продуктів та послуг. Від ефективного вирішення цієї задачі в повній мірі залежить успіх діяльності банку.
На думку таких західних фахівців як Роуз С.П., Долан Е.Дж., нові фінансові продукти та послуги все в більшій мірі потрапляють під вплив ринків і споживачів, тому для банківських менеджерів зростає важливість системи якості банківських продуктів та послуг.
Поняття "новий продукт" використовується як для визначення вдосконалення та оновлення існуючих продуктів, так і для продуктів, які вперше пропонуються споживачам та можуть задовольняти їхні потреби більш раціональним способом, або можуть приводити до виникнення нових потреб.
Новий банківський продукт – це банківська послуга, що вперше пропонується на ринку, або є новою для банку при наданні її своїм клієнтам. При цьому новим продуктом вважається також модифікація вже існуючого продукту стосовно технології надання, або інших параметрів, які споживач вважатиме значущими для себе і які можуть привести до можливості продажу новим типам клієнтів.
Метою аналізу ринку банківських продуктів є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті. Маркетингове дослідження націлене на забезпечення більш ефективного пристосування банківських послуг до вимог рику.
Аналізуючи банківську діяльність за І півріччя 2013р. бачимо, що основні показники мають тенденцію до зростання. Так,  загальні активи українських банків на початку 2013 р. збільшилися на 6% або на 76,52 млрд грн, до 1 трлн 344,4 млрд грн.
Обсяг готівкових коштів і банківських металів у структурі активів банків зріс на 5,14%, до 31,908 млрд грн, а обсяг вкладів у цінні папери – на 44,05%, до 138,78 млрд грн.
При цьому, обсяг коштів в НБУ в активах банків України зменшився на 2,7%, до 32,82 млрд грн, а обсяг кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках – на 13%, до 86,58 млрд грн, а резерви під активні операції банків – на 1,7%, до 138,93 млрд грн.

Динаміка активів банків за 2010-2013рр.
Таблиця 1Сукупний обсяг зобов’язань українських банків з початку року зріс на 1,4% (95 783 млрд.грн.) і станом на 01.10.2013р. складав 1 053 655млрд.грн. (станом на 01.01.2013р. – 957,9 млрд. грн.). Випереджаючі темпи зростання порівняно з зобов’язаннями показує обсяг залучених коштів від фізичних осіб. Так, їх розмір протягом ІІ кварталу 2013 року збільшився на 6,7% (58 478 млрд.грн.) до 422 481 млрд.грн. станом на 01.10.2013р. (364 003 млрд. грн. станом на 01.01.2013р.).

Динаміка зобов’язань банків за 2010-2013рр.
Таблиця 2Розмір кредитного портфелю без урахування сформованих резервів за І півріччя 2013 р. зріс на 2,2% (17,59 млрд. грн.). Частка довгострокових кредитів в кредитному портфелі банків зменшилася протягом перших 6 місяців 2013р. на 1,3 п.п. (з 48,4% до 47,1%) в той час як станом на 01.01.2009р. вона складала 64,1%.
Протягом 2013 р. продовжилось зростання окремих складових кредитно- інвестиційного портфелю. Зокрема за результатами перших 6 місяців поточного року обсяг цінних паперів в портфелях на продаж збільшився на 50,17% (36,57млрд. грн.). Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зріс на 3,56%, або на 24,72 млрд. грн. При цьому залишки інших фінансових активів збільшились за І півріччя 2013 року на 21,24% (13,79 млрд. грн.). 
Сучасні умови розвитку банківського ринку та запити клієнтів вимагають розвитку наявних і розробки нових банківських продуктів/послуг. Для розробки нового продукту/послуги потрібні певні ресурси, знання, організація робіт, тому можна говорити про певну технологію. Ця технологія –  значний крок у формалізації діяльності банку, і її застосування має велике значення і вигоди для банку.
До основних вигод належать:
- Систематизація та уніфікація всіх правил, документів і засобів з розробки нових продуктів/послуг в єдину технологію;
- Зменшення часу і витрат за розробки та запуску нових продуктів/послуг;
- Підвищення якості управління продуктовим рядом та його характеристик;
- Впровадження інноваційних ідей у продукти/послуги;
- Підвищення задоволеності клієнтів і, як наслідок, зростання позитивної репутації банку.
Слід наголосити, що запропонована технологія придатна як для розробки нових, так і до модифікації наявних продуктів/послуг банку.
В умовах конкуренції найкращі результати буде мати той, хто точніше врахує всі чинники взаємодії банку і клієнта, і в першу чергу розмаїтість потреб клієнта. Отже, висуванню стратегії, плануванню конкретних дій передує етап маркетингових досліджень. Тобто виникає необхідність у реалізації ще однієї внутрішньо-банківської функції, яка полягає у збиранні, перевірці, переробці, аналізі, збереженні, розподілі і передачі всередині банку даних, необхідних для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Стратегія банку стосовно просування продукту на ринку визначається співвідношенням характеристик ринку та продукту.

Список використаних джерел:
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2171-ІІІ (зі змінами та допов.).
2. Дворчук Н.Б. Сутність банківських послуг, їх відмінності від операцій та продукту. Технологія розробки нових банківських послуг в банку // Вісник одеського державного у-ту. – 2010. – №2. – С.134-14.
3. Муравьева А.В. Банківські інновації: факторний та структурний аналіз // Банківські послуги. – 2006. – № 9. – С. 2-37.
4. Малахова О. Проблеми розширення банківських продуктів // Вісник ТДЕУ. –2006. – №3. – С.36-41.
5. Офіційний сайт Національного банку України // Доступно з www.bank.gov.ua
6. Офіційний сайт АУБ // Доступно з http://aub.org.uaдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ГРОШЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
28.11.2013 13:54
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
18.12.2013 13:17
BANCASSURANCE – ЯК НАСЛІДОК ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
18.12.2013 00:35
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
18.12.2013 00:16
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2013 18:35
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
05.12.2013 19:20
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 752 (0.157 сек.)